Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Senter for omsorgsforskningSiste nytt:
14.04.2014: Felles årsmelding for de fem regionale sentrene for omsorgsforskning er nå publisert.
Andre nyheter:
11.04.2014: Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene
Den 4. nasjonale konferansen om omsorgsforskning avholdes 22. og 23.oktober på Gardermoen.
11.04.2014: Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenesterEn håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning
09.04.2014: Hovedtema i denne utgaven er legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Utviklingssenter for hjemmetjenester Troms deltok i pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender" i 2013, og forteller om sine erfaringer med legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten. 
09.04.2014: Avhandlingens tittel: The construction of Sami identity, health, and old age in policy documents and life stories. A discourse analysis and a narrative study.
Eldre samers livshistorier utvider og utfordrer trange representasjoner av “den gamle samen”.
09.12.2013:

Årets siste nummer av Fagnytt i nord er klar. Hovedoppslaget omhandler dokumentasjonsprosjektet som er gjennomført i Tromsø kommune. Ellers kan du blant annet lese om den regionale omsorgskonferansen som ble avholdt i oktober.

 

22.10.2013:

De fleste eldre er friske, men de fleste syke er eldre.

 

Kronikk i avisen Nordlys, 19.september 2013.

22.10.2013:

Hovedtema i siste utgave er etisk refleksjonsarbeid ved bruk av drama og bildeteater. Ellers kan du lese om brukerkunnskap i distriktspsykiatrien, omsorgsteknologi i hjemmetjenesten, personsentrert omsorg og kompetanseprogram i regi av Utviklingssenter for sykehjem i Troms.

25.09.2013:

Sentrene for omsorgsforskning i Vest og Sør har laget en forskningshåndbok for kommunene. Håndboken skal gi råd og tips om hvordan kommunene kan medvirke til forskning for bedre helse- og omsorgstjenester

16.05.2013:

I dette nummeret kan du blant annet lese om Demensomsorgens ABC, demenskoordinators oppgaver og etableringen av nettverk for demenskoordinatorer i Troms. Ellers omtales Forskningskonferansen som ble holdt i mars, og vi får et innblikk i en pågående phd-studie ved IHO.

15.03.2013:

Forsknings og fagutviklingsprosjekter knyttet til helse- og omsorgstjenesten i kommunene ble presentert på konferansen som ble avholdt 12.mars.

03.03.2013:

De fem regionale sentre for omsorgsforskning har utarbeidet en felles årsmelding for 2012.

28.02.2013: Årets første utgave av Fagnytt i nord har fokus på ernæring, og fagutviklingsprosjekter fra ulike utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste blir presentert.


1-13 av 21 | Siste 8


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no