Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Kvalitet i utdanninga

 

Studietilbudene ved Universitetet i Tromsø skal gi gode og relevante utdanninger som er tilpasset studentene og behovene i samfunnet. Det juridiske fakultet har derfor etablert et system som skal sikre og utvikle kvaliteten på utdanningene. Nøkkelordet er evaluering og studentene har en sentral rolle i dette arbeidet.

Her finner du mer informasjon om hvordan Det juridiske fakultet kvalitetssikrer våre studier, samt relevante lenker til UiTs kvalitetssystem

 

 

 

For studenter

For ansatte

 

Kvalitetssystemet ved Universitetet i Tromsø

 

KvalitetssystemForside.jpg

 

1. Formål og oppbygging

2. Aktører og ansvarsområder

3. Evaluering og tilbakemelding

4. Analyse av utdanningskvaliteten

5. Arbeids- og ansvarsfordeling mellom nivåene for kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene

Kapitlene i del 5 beskriver konkret ansvar og arbeidsprosesser med forvaltningsoppgaver knyttet til utdanningsvirksomheten. I dette inngår også planlegging og kvalitetssikring av faglig kvalitet i emner og studieprogram.


Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist endret: 10.01.2014

Søk på tekst i tittel / dokument:
 

Kvalitetssikringsdokumenter:
Tittel Stigende Synkende Endret dato Stigende Synkende
Informasjon for tilreisende undervisere 11.04.13
Frister i arbeidet med kvalitetssikring 19.03.13
Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster.pdf 06.12.11
Lærerevalueringsskjema 06.12.11
Studentevalueringsskjema 06.12.11
Undervisningsmateriell for eksterne undervisere 24.03.11
For eksterne undervisere 24.03.11
Å forlese. Hvordan legge til rette for studentenes læring? 22.03.11
Å være seminarleder - muligheter og utfordringer i seminarundervisningen 22.03.11
Gangen i evalueringsarbeidet 09.03.11


Del på Facebook

 

Vær-varsom-plakaten ved UiT

UiTs utdanningsmeldinger

UiTs utdanningspris

KDs utdanningskvalitetspris

 

Sammenfatning av evalueringsarbeidet ved fakultetet

  • Løpende tilbakemeldinger fra studenter og lærere etter hver undervisningsrekke.
  • Evalueringsmøter med tillitsvalgte studenter på hver avdeling hvert semester.
  • Oppfølging av møtene ved avdelingsansvarlige - tilbakemeldinger og vurdering av behovet for tiltak.

 

Er det noe vi bør vite om? Si i fra!

Thomas Meling er administrativt ansvarlig for kvalitetssikringsarbeidet ved fakultetet.

De tillitsvalgte har blant annet som oppgave å videreformidle tilbakemeldinger fra studenter til fakultetet.

Øvrige kontaktpersoner ved fakultetet.

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no