Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Institutt for psykologi (IPS)


Kvalitetssikring av program og emner ved IPS

Kvalitetssikring og evaluering av emner og studieprogrammer er et viktig ledd i kvalitetsutviklingen ved IPS. På denne nettsiden finner du informasjon om planlagte og gjennomførte evalueringer, ressurser og prosedyrebeskrivelser, regler og rutiner.

Resultater av tidligere gjennomførte evalueringer

Evalueringsplan (planen er tentativ og det kan komme endringer som følge av endringer i studieprogrammene)

Evalueringsplanen gir oversikt over emner som skal evalueres. I tillegg skal alle praksiselementer evalueres ved hver gjennomføring.

 Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Illustrasjon: www.colourbox.no

Vår 2012

PSY-1001 Innføring i generell psykologi

PSY-1008 Personlighetspsykologi

PSY-2002 Bacheloroppgave

PSY-xxxx (BA-valgemne)

PSY-2582/PSY-3014 Organisasjonspsykologi

PSY-2578/PSY-3015 Kvalitativ metode

PSY-2595 Klinisk psykologi

PSY-2596 Klinisk praksis1

PSY-2900 Hovedpraksis med muntlig1

PSY-3900 Masteroppgave

   

Høst 2012

PSY-1004 Biologisk psykologi

PSY-1503 Språk og språkvansker

PSY-1505 Læringspsykologi

PSY-2023/PSY-3011 Introduction to speach and Hearing disorders over the lifespan

PSY-2542 Utvikling hos ungdom, voksne og eldre

PSY-2547/PSY-3002 Kognitiv nevrovitenskap

PSY-3022

Vår 2013

PSY-1002 Psykologiens metodologi I

PSY-1007 Utviklingspsykologi

PSY-1504 Psykometri

PSY-2XXX

PSY-2577/PSY-3008 Introduksjon til multivariat metode

PSY-2581 Kulturell psykologi

PSY-2584 Helsepsykologi

Gjennomføring av evaluering våren 2012

Dette semesteret benyttes elektronisk spørreskjema (QuestBack) for evaluering av emnene. Evalueringsskjema sendes ut i slutten av april/begynnelsen av mai.

Gjennomføring av evaluering høsten 2012

De fleste emnene vil evalueres med elektronisk spørreskjema på slutten av semesteret. I emnet PSY-2542 skal det gjennomføres dialogbasert underveisevaluering.

Gjennomføring av evaluering våren 2013

De fleste emnene vil evalueres med elektronisk spørreskjema på slutten av semesteret.

Generelt for all evaluering

Etter innsamling av data vil eventuelle funn kommenteres i en egen evalueringsrapport for hvert emne. Rapporten skal beskrive funn fra evalueringen sammen med andre data (gjennomføringsdata, karakterer, strykprosent mm). Videre skal den kommentere på eventuelle tiltakt som iverksettes. I tillegg til studentenes skal emneansvarlig foreta en egen evaluering. Rapportene publiseres på disse nettsidene etter behandling i programstyret ved IPS.


1 kun praksiselementene i emnet som evalueres


Ansvarlig for siden: Svein Are Tjeldnes
Sist endret: 14.04.2012

Søk på tekst i tittel / dokument:
 

Kvalitetssikringsdokumenter:
Tittel Stigende Synkende Endret dato Stigende Synkende
Resultater av tidligere evalueringer ved IPS 02.02.12


Del på Facebook

 

IPS sine prosedyrer for evaluering

Helsefak sine nettsider om kvalitetssikring

Studiemiljøundersøkelsen 2011:

 

Spørsmål om evaluering? Kontakt oss på: post@psyk.uit.no

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no