Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Kontaktinformasjon

Etternavn, fornavn Stilling Telefon Ansvarsområde
Clark, Derek John Instituttleder/
professor
776 45543 Faglig og administrativ leder
Greibrokk, Jørund Haldor Ass. instituttleder/
universitetslektor
784 50461 Stedlig leder ved campus Alta
Johansen, Inger Janne Kontorsjef 776 46006 Personal og økonomi
Berre, Tone Førstekonsulent 776 23302

Ekspedisjon, studie- og forskningsadministrasjon

Gjertsen, Valeria Førstekonsulent 784 50204

Studiekonsulent ved campus Alta

Heimland, Ingrid Dyrkorn Studiekonsulent/
Førstekonsulent
776 44980 Studiekonsulent for masterstudier, personaladministrasjon 
Hemmingsen, Heidi Merete Næringslivskoordinator 776 45236 Næringslivskoordinator og
studiekonsulent for BCE
Jørgensen, Tore Rådgiver 776 46828 Studieleder
Lindrupsen, Frank Rådgiver 776 46015

Studiekonsulent for Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi - MBA

Pedersen, Anita Håkegård Rådgiver 784 50212

Studiekonsulent, personal og økonomiadministrasjon. Campus Alta.

Zachariassen, Maria Johansen Studiekonsulent 776 23157 Studiekonsulent for bachelorstudier

 

Generelle henvendelser: hhtpost@bfe.uit.no 

Besøks- og leveringsadresse campus Tromsø:

UiT Norges arktiske universitet
Teorifagbygget Hus 5, 4. og 5. etasje
9019 Tromsø

Postadresse campus Tromsø:

UiT Norges arktiske universitet
Handelshøgskolen
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøks- og leveringsadresse campus Alta:

UiT Norges arktiske universitet
Follumsvei 31
9510 Alta

Postadresse campus Alta:

UiT Norges arktiske universitet
Handelshøgskolen
9509 Alta


Ansvarlig for siden: Heidi M Hemmingsen
Sist endret: 19.03.2014Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no