Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Ekspertliste

Her finner du en oversikt over utvalgte tema og forskere ved fakultetet. Hvis et tema mangler, eller du har forslag til nytt tema - ta kontakt med Forskningsseksjonen.

Andre relevante informasjonskilder:

Nyheter fra BFE-fak. Forskning ved BFE Studietilbud ved BFE
Ledere ved BFE-fak. Forskningsgrupper ved BFE-fak

Kompetanseområder og forskere ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:

 

Adaptiv forvaltning Til toppen

Vera Hausner

Vera Helene Hausner

Telefon: 776 45905

Forskningsinteresser:

Miljø - og naturressursforvaltning i sirkumpolare områder. Jobber med drivkrefter for økosystemendringer og forvaltning i både tundra - og bjørkeskogsområder. Er prosjektleder for et stort tverrfaglig prosjekt om endringer i sirkumpolare tundraområder i Norge, Russland, Canada og Alaska.

 

Afrika og veterinære tropiske sykdommer Til toppen

Jacques Godfroid 2014.jpg

Jacques Godfroid

Telefon: 776 25214

Aksjespekulasjon Til toppen

Espen Sirnes.JPG

Espen Sirnes

Telefon: 776 45563

Forskningsinteresser: Finans

Akvakultur Til toppen

MJ (2010).JPG (Bredde: 180px)

Malcolm Jobling

Telefon: 776 44496

Forskningsinteresser:

* Fish Feeding and Nutrition

* Physiological Energetics of Cold-water Ectotherms

* Physiological Ecology

* Behavioural Ecology - Applications to Aquaculture

Arbeidsmarked Til toppen

Mikko Moilanen

Telefon: 776 23202

Arktis Til toppen

Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476

Arktisk botanikk Til toppen

Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314

Arktisk miljøforvaltning Til toppen

Vera Hausner

Vera Helene Hausner

Telefon: 776 45905

Forskningsinteresser:

Miljø - og naturressursforvaltning i sirkumpolare områder. Jobber med drivkrefter for økosystemendringer og forvaltning i både tundra - og bjørkeskogsområder. Er prosjektleder for et stort tverrfaglig prosjekt om endringer i sirkumpolare tundraområder i Norge, Russland, Canada og Alaska.

 

Arktisk tundra Til toppen

Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476


Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314

Arktisk-alpine planter Til toppen

Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314

Atferdsbiologi Til toppen

Ivarfolstad.jpg

Ivar Folstad

Telefon: 776 44384

Forskningsinteresser:

- Evolusjon
- Seksuell seleksjon
- adferd

Bedriftsøkonomi Til toppen

Bernt_Arne_Bertheussen.jpg

Bernt Arne Bertheussen

Telefon: 776 23154

Forskningsinteresser:

Pedagogikk
BedriftsøkonomiTerje Vassdal 2006

Terje Vassdal

Telefon: 776 45558

Biodiversitet (fisk) Til toppen

MJ (2010).JPG (Bredde: 180px)

Malcolm Jobling

Telefon: 776 44496

Forskningsinteresser:

* Fish Feeding and Nutrition

* Physiological Energetics of Cold-water Ectotherms

* Physiological Ecology

* Behavioural Ecology - Applications to Aquaculture

Biodiversitet (planter) Til toppen

IMG_1015_2.jpg

Kari Anne Bråthen

Telefon: 776 46629

Forskningsinteresser:

Jeg er plante økolog med erfaring fra tundraen i alpine og arktiske økosystemer slik som i Nord-Norge, Canadisk Arktisk, Svalbard og Alpene. Mine forskningsinteresser er interaksjoner mellom arter eller funksjonelle grupper, med spesielt fokus på plante-beitedyr, plante-plante og plante-endofytt interaksjoner, og jeg har forskningsinteresse i biodiversitet og artsutbredelse. Sentralt i min forskningstilnærming er studier av metode og studiedesign i plante økologi.Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314

Biologiske rytmer Til toppen

ambNyansatt_Hazlerigg.jpg

David Hazlerigg

Telefon: 776 44871


Karl-Arne Stokkan

Telefon: 776 44870

Forskningsinteresser:
  • The photoperiodic control of biological rhythms in Arctic animals (ptarmigan and reindeer). Emphasis on the daylength control of seasonal and daily rhythms of body functions, such as reproduction, energy intake, fat deposition and the activity pattern.
  • Anatomical and physiological adaptations in the reindeer eye - possible adaptations to high-latitude photic conditions.

Bjørkemålere Til toppen

Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476

Boligpriser Til toppen

Espen Sirnes.JPG

Espen Sirnes

Telefon: 776 45563

Forskningsinteresser: Finans

Dagligvarehandel Til toppen

Kåre Skallerud

Kåre Skallerud

Telefon: 776 46820

Forskningsinteresser:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing; tourism marketing

Demografi Til toppen

san.jpg

Sandra Hamel

Telefon: 776 23169


Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476

Distribusjon Til toppen

Kåre Skallerud

Kåre Skallerud

Telefon: 776 46820

Forskningsinteresser:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing; tourism marketing

Eksportmarkedsføring Til toppen

HHT-ansatte 104.jpg (Bredde: 180px)

Gro Alteren

Telefon: 776 23296

Forskningsinteresser:

Internationalisation, export-import relationships, relational exchange, cultural sensitivity

Event management Til toppen

nina 2013 -.jpg

Nina Katrine Prebensen

Telefon: 776 46766

Forskningsinteresser:

Forbrukeradferd (consumer behavior), Strategi, Events, Value co-creation, service og opplevelser, markedskommunikasjon og merkevarebygging, Turisme (tourism)

Evolusjon Til toppen

Ivarfolstad.jpg

Ivar Folstad

Telefon: 776 44384

Forskningsinteresser:

- Evolusjon
- Seksuell seleksjon
- adferd

Fenologi Til toppen

Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314

Finans Til toppen

Espen Sirnes.JPG

Espen Sirnes

Telefon: 776 45563

Forskningsinteresser: Finans

Firmaverdsetting Til toppen

Terje Vassdal 2006

Terje Vassdal

Telefon: 776 45558

Fiskebiologi Til toppen

MJ (2010).JPG (Bredde: 180px)

Malcolm Jobling

Telefon: 776 44496

Forskningsinteresser:

* Fish Feeding and Nutrition

* Physiological Energetics of Cold-water Ectotherms

* Physiological Ecology

* Behavioural Ecology - Applications to Aquaculture

Fiskeimmunologi Til toppen

Roy Dahlmo

Roy Ambli Dalmo

Telefon: 776 44482

Forskningsinteresser:

Vaccinology, immunology, adjuvants, applied immunology

Fiskeriøkonomi Til toppen

Terje Vassdal 2006

Terje Vassdal

Telefon: 776 45558

Fjernmåling Til toppen

Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314

Fondsforvaltning Til toppen

Espen Sirnes.JPG

Espen Sirnes

Telefon: 776 45563

Forskningsinteresser: Finans

Forbrukeratferd Til toppen

SveinOlsen-2.jpg (Bredde: 180px)

Svein Ottar Olsen

Telefon: 776 46133

Forskningsinteresser:

RESEARCH INTERESTS                      

Social Psychology (Attitude Strength – Attitude-behaviour models / measurement)

Consumer Behaviour (Perceived Quality/Satisfaction/Loyalty/Branding)

International Marketing (Country-of-Origin research/Country Image)

Product Development (Product testing – perceived quality/satisfaction)

Generic - Commodity Marketing / co-branding (different aspects)

Research Methods (Survey research/Attitude measurement/Context Effects/SEM-LISREL)

Food Choice and (Sea)Food Consumption Behaviour (different aspects)nina 2013 -.jpg

Nina Katrine Prebensen

Telefon: 776 46766

Forskningsinteresser:

Forbrukeradferd (consumer behavior), Strategi, Events, Value co-creation, service og opplevelser, markedskommunikasjon og merkevarebygging, Turisme (tourism)

Forbrukeres holdninger Til toppen

SveinOlsen-2.jpg (Bredde: 180px)

Svein Ottar Olsen

Telefon: 776 46133

Forskningsinteresser:

RESEARCH INTERESTS                      

Social Psychology (Attitude Strength – Attitude-behaviour models / measurement)

Consumer Behaviour (Perceived Quality/Satisfaction/Loyalty/Branding)

International Marketing (Country-of-Origin research/Country Image)

Product Development (Product testing – perceived quality/satisfaction)

Generic - Commodity Marketing / co-branding (different aspects)

Research Methods (Survey research/Attitude measurement/Context Effects/SEM-LISREL)

Food Choice and (Sea)Food Consumption Behaviour (different aspects)

Fotballøkonomi Til toppen

Bernt_Arne_Bertheussen.jpg

Bernt Arne Bertheussen

Telefon: 776 23154

Forskningsinteresser:

Pedagogikk
Bedriftsøkonomi

Geografiske informasjonssystemer Til toppen

Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314

Havbruk Til toppen

Knut Heen

Telefon: 776 46862

Infeksjonsbiologi Til toppen

AnettKristinLarsen.JPG

Anett Kristin Larsen

Telefon: 776 25212

Forskningsinteresser:

Cellulære mekanismer ved infeksjonssykdommer hos arktiske dyrearter, inkludert zoonotiske sykdommer.Mortentryland.jpg

Morten Tryland

Telefon: 776 25215

Jordobservasjon Til toppen

Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314

Klimaendringer i nor Til toppen

Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476


Nigel Yoccoz

Nigel Gilles Yoccoz

Telefon: 776 46884

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer.

 

Konkurransepolitikk Til toppen

Sand Jan Yngve.jpg

Jan Yngve Sand

Telefon: 776 45540

Forskningsinteresser:

Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.

Kuldetoleranse hos dyr Til toppen

Folkow.jpg

Lars Folkow

Telefon: 776 44792

Forskningsinteresser:

Fysiologiske tilpasningsmekanismer hos polare pattedyr og fugl. Særlig fokus på dyrenes kuldetoleranse og evne til å opprettholde energibalanse, samt på toleranse til oksygenmangel hos dykkende dyr.

Lemen Til toppen

John-Andre Henden

John-André Henden

Telefon: 776 44769

Forskningsinteresser:

Population and Community Dynamics

Trophic Interactions (consumer-resource dynamics)

Quantitative Methods; statistical and mathematical modelingRolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476

Livshistorie Til toppen

san.jpg

Sandra Hamel

Telefon: 776 23169


Nigel Yoccoz

Nigel Gilles Yoccoz

Telefon: 776 46884

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer.

 

Marin ressursforvaltning Til toppen

Claire Armstrong

Claire Armstrong

Telefon: 776 45574

Forskningsinteresser:

Natural Resource Economics, fisheries economics and management, bioeconomic modelling, valuation of ecosystem goods and services.Arne Eide

Telefon: 776 45583


Knut Heen

Telefon: 776 46862


IMG_0205.jpg

Siv Reithe


Forskningsinteresser: Marine reservater, fiskeri-indusert evolusjon, forvaltning

Marked Til toppen

nina 2013 -.jpg

Nina Katrine Prebensen

Telefon: 776 46766

Forskningsinteresser:

Forbrukeradferd (consumer behavior), Strategi, Events, Value co-creation, service og opplevelser, markedskommunikasjon og merkevarebygging, Turisme (tourism)

Markedsanalyser Til toppen

Øystein Myrland 3.jpg

Øystein Myrland

Telefon: 776 46124

Forskningsinteresser:

Jeg har mine forskningsinteresser innenfor feltet markedsanalyse. Her jobber vi med prisanalyse, altså analyse av prisdannelsen i et marked gjennom tilbud og etterspørsel. Verktøyene vi benytter er økonometri og partielle likevektsmodeller. Jeg er også interessert i reklameefektevaluering. Her ser vi på spørsmål som; har reklame/promosjon noen målbar effekt, og er gevinsten større enn kostnaden?Terje Vassdal 2006

Terje Vassdal

Telefon: 776 45558

Mikrobiologi Til toppen

Jacques Godfroid 2014.jpg

Jacques Godfroid

Telefon: 776 25214

Miljø- og arealforvaltning Til toppen

Arne Eide

Telefon: 776 45583


Ola Flåten (Bredde: 180px)

Ola Flåten

Telefon: 776 45544

Forskningsinteresser:

Ressurs-, fiskeri-, miljø- og utviklingsøkonomiVera Hausner

Vera Helene Hausner

Telefon: 776 45905

Forskningsinteresser:

Miljø - og naturressursforvaltning i sirkumpolare områder. Jobber med drivkrefter for økosystemendringer og forvaltning i både tundra - og bjørkeskogsområder. Er prosjektleder for et stort tverrfaglig prosjekt om endringer i sirkumpolare tundraområder i Norge, Russland, Canada og Alaska.

 IMG_0205.jpg

Siv Reithe


Forskningsinteresser: Marine reservater, fiskeri-indusert evolusjon, forvaltning

Moskus Til toppen

ArnoldusSBlix.jpg

Arnoldus S Blix

Telefon: 776 44867

Forskningsinteresser:

Tilpasninger til Arktisk levevis (sirkulasjon, respirasjon og temperaturregulering) hos pattedyr og fugl.

Næringsreguleringer Til toppen

Sand Jan Yngve.jpg

Jan Yngve Sand

Telefon: 776 45540

Forskningsinteresser:

Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.

Næringsøkonomi Til toppen

bilde derek j clark.JPG

Derek John Clark

Telefon: 776 45543

Forskningsinteresser:

The economics of contests

The economics of research and development

Næringsøkonomi

Anvendt spillteoriSand Jan Yngve.jpg

Jan Yngve Sand

Telefon: 776 45540

Forskningsinteresser:

Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.HHT 033.jpg

Stein Østbye

Telefon: 776 46135

Forskningsinteresser:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi

Oppdrettsøkonomi Til toppen

Terje Vassdal 2006

Terje Vassdal

Telefon: 776 45558

Planteplankton Til toppen

P1014438.JPG

Else Nøst Hegseth

Telefon: 776 44523

Forskningsinteresser:

Phytoplankton økologi og taksonomi, spesielt i nordlige områder

Isalger i Arktis og Antarktis, økologi og biokjemi

Populasjonsdynamikk Til toppen

Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476


Nigel Yoccoz

Nigel Gilles Yoccoz

Telefon: 776 46884

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer.

 

Prisanalyser Til toppen

Øystein Myrland 3.jpg

Øystein Myrland

Telefon: 776 46124

Forskningsinteresser:

Jeg har mine forskningsinteresser innenfor feltet markedsanalyse. Her jobber vi med prisanalyse, altså analyse av prisdannelsen i et marked gjennom tilbud og etterspørsel. Verktøyene vi benytter er økonometri og partielle likevektsmodeller. Jeg er også interessert i reklameefektevaluering. Her ser vi på spørsmål som; har reklame/promosjon noen målbar effekt, og er gevinsten større enn kostnaden?

Produktivitetsstudier Til toppen

Terje Vassdal 2006

Terje Vassdal

Telefon: 776 45558

Regional utvikling Til toppen

HHT 033.jpg

Stein Østbye

Telefon: 776 46135

Forskningsinteresser:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi

Rein Til toppen

ArnoldusSBlix.jpg

Arnoldus S Blix

Telefon: 776 44867

Forskningsinteresser:

Tilpasninger til Arktisk levevis (sirkulasjon, respirasjon og temperaturregulering) hos pattedyr og fugl.Folkow.jpg

Lars Folkow

Telefon: 776 44792

Forskningsinteresser:

Fysiologiske tilpasningsmekanismer hos polare pattedyr og fugl. Særlig fokus på dyrenes kuldetoleranse og evne til å opprettholde energibalanse, samt på toleranse til oksygenmangel hos dykkende dyr.Monica Alterskjær Sundset

Telefon: 776 44790

Forskningsinteresser:

Reinsdyr; Ryper; Fordøyelsesfysiologi; Symbiotisk Mikrobiell Fordøyelse; Molekylær økologi i mage-tarm; Interaksjoner mellom planter og dyr; Antibeitestoffer i lav og andre beiteplanter; Enterisk produksjon av metanNigel Yoccoz

Nigel Gilles Yoccoz

Telefon: 776 46884

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer.

 

Reindrift Til toppen

Mortentryland.jpg

Morten Tryland

Telefon: 776 25215

Reinens hudbrems Til toppen

Kjetil Åsbakk 2014.jpg

Kjetil Åsbakk

Telefon: 776 25216

Reiseliv Til toppen

nina 2013 -.jpg

Nina Katrine Prebensen

Telefon: 776 46766

Forskningsinteresser:

Forbrukeradferd (consumer behavior), Strategi, Events, Value co-creation, service og opplevelser, markedskommunikasjon og merkevarebygging, Turisme (tourism)portrett arild.jpg

Arild Røkenes

Telefon: 784 50429

Forskningsinteresser:

Turisme og reiseliv. Strategisk prising, verdibasert prising (value based pricing), guideatferd i adventure tourism, vertskap og sikkerhetsledelseKåre Skallerud

Kåre Skallerud

Telefon: 776 46820

Forskningsinteresser:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing; tourism marketing

Reklamemålinger Til toppen

Øystein Myrland 3.jpg

Øystein Myrland

Telefon: 776 46124

Forskningsinteresser:

Jeg har mine forskningsinteresser innenfor feltet markedsanalyse. Her jobber vi med prisanalyse, altså analyse av prisdannelsen i et marked gjennom tilbud og etterspørsel. Verktøyene vi benytter er økonometri og partielle likevektsmodeller. Jeg er også interessert i reklameefektevaluering. Her ser vi på spørsmål som; har reklame/promosjon noen målbar effekt, og er gevinsten større enn kostnaden?

Rentenivå Til toppen

Espen Sirnes.JPG

Espen Sirnes

Telefon: 776 45563

Forskningsinteresser: Finans

Ressursforvaltning Til toppen

Vera Hausner

Vera Helene Hausner

Telefon: 776 45905

Forskningsinteresser:

Miljø - og naturressursforvaltning i sirkumpolare områder. Jobber med drivkrefter for økosystemendringer og forvaltning i både tundra - og bjørkeskogsområder. Er prosjektleder for et stort tverrfaglig prosjekt om endringer i sirkumpolare tundraområder i Norge, Russland, Canada og Alaska.

 

Ressursøkonomi Til toppen

Mikko Moilanen

Telefon: 776 23202

Rype Til toppen

John-Andre Henden

John-André Henden

Telefon: 776 44769

Forskningsinteresser:

Population and Community Dynamics

Trophic Interactions (consumer-resource dynamics)

Quantitative Methods; statistical and mathematical modelingRolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476

Røye/laksefisk Til toppen

Professor Even H Jørgensen

Even Jørgensen

Telefon: 776 46791

Forskningsinteresser:

Min forskningsinteresse knytter seg til de fasinerende tilpasninger som er utviklet hos fisk som lever i et barskt og skiftende miljø ved høye breddegrader. Den anadrome (sjøvandrende) livsstrategien til røye (Salvelinus alpinus) er en dominerende og høyt skattet forskningsmodell. Denne modellen brukes til å fremskaffe kunnskap om hvordan hjernen regulerer appetitt og energibalanse i en art som gjennom året veksler mellom langtids fravær av appetitt (anoreksi) gjennom vinteren i ferskvann og intens spiseaktivitet gjennom det korte sjøvannsoppholdet om sommeren. Videre er det et fokus på hvordan hormonelle akser som regulerer smoltifisering (forberedelse til opphold i sjøen) og stress integrerer med de mekanismene som regulerer appetitt, siden disse mekanismene sammenfaller i tid. Sist, men ikke minst, er det viktig å skaffe tilveie kunnskap om hvordan sesongmessige prosesser som for eksempel smoltifisering “times” til den riktige tid på året. Studier gjennomføres både i felt og under kontrollerte betingelser i lab. Selv om mye av denne forskningen kan betegnes som grunnforskning, er det også klart at resultatene vil ha betydning både for fremtidig forvaltning av nordlige fiskebestander og for oppdrett av slike arter.

Sjøpattedyr Til toppen

ArnoldusSBlix.jpg

Arnoldus S Blix

Telefon: 776 44867

Forskningsinteresser:

Tilpasninger til Arktisk levevis (sirkulasjon, respirasjon og temperaturregulering) hos pattedyr og fugl.Folkow.jpg

Lars Folkow

Telefon: 776 44792

Forskningsinteresser:

Fysiologiske tilpasningsmekanismer hos polare pattedyr og fugl. Særlig fokus på dyrenes kuldetoleranse og evne til å opprettholde energibalanse, samt på toleranse til oksygenmangel hos dykkende dyr.Jacques Godfroid 2014.jpg

Jacques Godfroid

Telefon: 776 25214


profilbilde1.jpg

Erling Sverre Nordøy

Telefon: 776 44794

Forskningsinteresser:

Arktiske fugl og pattedyrs fysiologi

-faste og vannbalanse hos arktiske selarter (klappmyss og grønlandssel)

-energetikk og matbehov hos grønlandssel og vågehval

-vandringsmønster og dykkadferd til arktiske og antarktiske selarteringebjørgNymo.jpg

Ingebjørg Helena Nymo

Telefon: 776 25211


Mortentryland.jpg

Morten Tryland

Telefon: 776 25215

Sosio-økologiske systemer Til toppen

Vera Hausner

Vera Helene Hausner

Telefon: 776 45905

Forskningsinteresser:

Miljø - og naturressursforvaltning i sirkumpolare områder. Jobber med drivkrefter for økosystemendringer og forvaltning i både tundra - og bjørkeskogsområder. Er prosjektleder for et stort tverrfaglig prosjekt om endringer i sirkumpolare tundraområder i Norge, Russland, Canada og Alaska.

 

Statistisk modellering Til toppen

Nigel Yoccoz

Nigel Gilles Yoccoz

Telefon: 776 46884

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer.

 

Strategi Til toppen

Bernt_Arne_Bertheussen.jpg

Bernt Arne Bertheussen

Telefon: 776 23154

Forskningsinteresser:

Pedagogikk
Bedriftsøkonomi

Sysselsetting Til toppen

Mikko Moilanen

Telefon: 776 23202

Tang og tare Til toppen

P1014438.JPG

Else Nøst Hegseth

Telefon: 776 44523

Forskningsinteresser:

Phytoplankton økologi og taksonomi, spesielt i nordlige områder

Isalger i Arktis og Antarktis, økologi og biokjemi

Toksoplasma i Arktis Til toppen

Kjetil Åsbakk 2014.jpg

Kjetil Åsbakk

Telefon: 776 25216

Trikiner i Arktis Til toppen

Kjetil Åsbakk 2014.jpg

Kjetil Åsbakk

Telefon: 776 25216

Tuberkolose Til toppen

Jacques Godfroid 2014.jpg

Jacques Godfroid

Telefon: 776 25214

Turisme Til toppen

nina 2013 -.jpg

Nina Katrine Prebensen

Telefon: 776 46766

Forskningsinteresser:

Forbrukeradferd (consumer behavior), Strategi, Events, Value co-creation, service og opplevelser, markedskommunikasjon og merkevarebygging, Turisme (tourism)

Utmarksbeite Til toppen

IMG_1015_2.jpg

Kari Anne Bråthen

Telefon: 776 46629

Forskningsinteresser:

Jeg er plante økolog med erfaring fra tundraen i alpine og arktiske økosystemer slik som i Nord-Norge, Canadisk Arktisk, Svalbard og Alpene. Mine forskningsinteresser er interaksjoner mellom arter eller funksjonelle grupper, med spesielt fokus på plante-beitedyr, plante-plante og plante-endofytt interaksjoner, og jeg har forskningsinteresse i biodiversitet og artsutbredelse. Sentralt i min forskningstilnærming er studier av metode og studiedesign i plante økologi.

Vaksineutvikling Til toppen

Jarl Bøgwald

Jarl Bøgwald


Forskningsinteresser:

Immunsystemet hos fisk, både det naturlige og det adaptive. Utvikling av vaksiner for laks og torsk. Betydningen av formulering av vaksine, spesielt partikkelbaserte vaksiner. Komplementsystemet.Roy Dahlmo

Roy Ambli Dalmo

Telefon: 776 44482

Forskningsinteresser:

Vaccinology, immunology, adjuvants, applied immunology

Vegetasjon Til toppen

Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314

Vegetasjonsendringer Til toppen

IMG_1015_2.jpg

Kari Anne Bråthen

Telefon: 776 46629

Forskningsinteresser:

Jeg er plante økolog med erfaring fra tundraen i alpine og arktiske økosystemer slik som i Nord-Norge, Canadisk Arktisk, Svalbard og Alpene. Mine forskningsinteresser er interaksjoner mellom arter eller funksjonelle grupper, med spesielt fokus på plante-beitedyr, plante-plante og plante-endofytt interaksjoner, og jeg har forskningsinteresse i biodiversitet og artsutbredelse. Sentralt i min forskningstilnærming er studier av metode og studiedesign i plante økologi.

Verneområder Til toppen

Vera Hausner

Vera Helene Hausner

Telefon: 776 45905

Forskningsinteresser:

Miljø - og naturressursforvaltning i sirkumpolare områder. Jobber med drivkrefter for økosystemendringer og forvaltning i både tundra - og bjørkeskogsområder. Er prosjektleder for et stort tverrfaglig prosjekt om endringer i sirkumpolare tundraområder i Norge, Russland, Canada og Alaska.

 

Virussykdommer Til toppen

Mortentryland.jpg

Morten Tryland

Telefon: 776 25215

Økologi Til toppen

IMG_1015_2.jpg

Kari Anne Bråthen

Telefon: 776 46629

Forskningsinteresser:

Jeg er plante økolog med erfaring fra tundraen i alpine og arktiske økosystemer slik som i Nord-Norge, Canadisk Arktisk, Svalbard og Alpene. Mine forskningsinteresser er interaksjoner mellom arter eller funksjonelle grupper, med spesielt fokus på plante-beitedyr, plante-plante og plante-endofytt interaksjoner, og jeg har forskningsinteresse i biodiversitet og artsutbredelse. Sentralt i min forskningstilnærming er studier av metode og studiedesign i plante økologi.Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476


Lennart Nilsen.JPG

Lennart Nilsen

Telefon: 776 46314


Nigel Yoccoz

Nigel Gilles Yoccoz

Telefon: 776 46884

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer.

 

Økologiske klimaeffekter Til toppen

Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476


Nigel Yoccoz

Nigel Gilles Yoccoz

Telefon: 776 46884

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer.

 

Økonomi og politikk Til toppen

Geir Finne

Telefon: 776 45572

Økonomisk geografi Til toppen

HHT 033.jpg

Stein Østbye

Telefon: 776 46135

Forskningsinteresser:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi

Økonomisk vekst Til toppen

HHT 033.jpg

Stein Østbye

Telefon: 776 46135

Forskningsinteresser:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi

Økosystem Til toppen

Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476

Økosystem forvaltning Til toppen

Vera Hausner

Vera Helene Hausner

Telefon: 776 45905

Forskningsinteresser:

Miljø - og naturressursforvaltning i sirkumpolare områder. Jobber med drivkrefter for økosystemendringer og forvaltning i både tundra - og bjørkeskogsområder. Er prosjektleder for et stort tverrfaglig prosjekt om endringer i sirkumpolare tundraområder i Norge, Russland, Canada og Alaska.

 

Økosystem tjenester Til toppen

Vera Hausner

Vera Helene Hausner

Telefon: 776 45905

Forskningsinteresser:

Miljø - og naturressursforvaltning i sirkumpolare områder. Jobber med drivkrefter for økosystemendringer og forvaltning i både tundra - og bjørkeskogsområder. Er prosjektleder for et stort tverrfaglig prosjekt om endringer i sirkumpolare tundraområder i Norge, Russland, Canada og Alaska.

 

Økosystemovervåking Til toppen

Rolf Anker Ims

Rolf Anker Ims

Telefon: 776 46476


Nigel Yoccoz

Nigel Gilles Yoccoz

Telefon: 776 46884

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer.

 Del på Facebook

Tema:

A
Adaptiv forvaltning
Afrika og veterinære tropiske sykdommer
Aksjespekulasjon
Akvakultur
Arbeidsmarked
Arktis
Arktisk botanikk
Arktisk miljøforvaltning
Arktisk tundra
Arktisk-alpine planter
Atferdsbiologi

B
Bedriftsøkonomi
Biodiversitet (fisk)
Biodiversitet (planter)
Biologiske rytmer
Bjørkemålere
Boligpriser
Brucellose

D
Dagligvarehandel
Demografi
Distribusjon

E
Eksportmarkedsføring
Event management
Evolusjon

F
Fenologi
Finans
Firmaverdsetting
Fiskebiologi
Fiskeimmunologi
Fiskeriøkonomi
Fjellrev
Fjernmåling
Fondsforvaltning
Forbrukeratferd
Forbrukeres holdninger
Fotballøkonomi

G
Geodata
Geografiske informasjonssystemer

H
Havbruk

I
Immunologi
Infeksjonsbiologi

J
Jordobservasjon

K
Klimaendringer i nor
Konkurransepolitikk
Kuldetoleranse hos dyr

L
Lemen
Livshistorie

M
Marin ressursforvaltning
Marked
Markedsanalyser
Mikrobiologi
Miljø- og arealforvaltning
Moskus

N
Næringsreguleringer
Næringsøkonomi

O
Oppdrettsøkonomi

P
Planteplankton
Populasjonsdynamikk
Prisanalyser
Produktivitetsstudier

R
Rabies
Regional utvikling
Rein
Reindrift
Reinens hudbrems
Reiseliv
Reklamemålinger
Rentenivå
Ressursforvaltning
Ressursøkonomi
Rype
Røye/laksefisk

S
Sjøpattedyr
Sosio-økologiske systemer
Statistisk modellering
Strategi
Sysselsetting

T
Tang og tare
Toksoplasma i Arktis
Trikiner i Arktis
Tuberkolose
Turisme

U
Utmarksbeite

V
Vaksineutvikling
Vegetasjon
Vegetasjonsendringer
Verneområder
Viltsykdommer
Virus
Virussykdommer

Z
Zoonoser

Ø
Økologi
Økologiske klimaeffekter
Økonomi og politikk
Økonomisk geografi
Økonomisk vekst
Økosystem
Økosystem forvaltning
Økosystem tjenester
Økosystemovervåking
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no