Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Ekspertliste for Helsefak

Her finner du en oversikt over utvalgte tema og forskere ved Det helsevitenskapelige fakultet. Finner du ikke det temaet du er ute etter eller har forslag til flere aktuelle tema, kontakt Seksjon for formidlingstjenester ved Helsefak.

Spørsmål om  sykdomsforløp og behandling av enkeltpersoner bør rettes til fastlege eller behandlende sykehus.

Adferdsvansker Til toppen

Sturla Fossum

Sturla Fossum

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45861

Forskningsinteresser:

Effekten av behandlingstiltak, barn og unges psykiske helse, barnevernwilly-tore Morch.JPG (Bredde: 180px)

Willy-Tore Mørch

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45854

Forskningsinteresser:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og ungecharlotteReedtzapril2011.jpg (Bredde: 180px)

Charlotte Reedtz

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45866

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevernFrode Svartdal (ungsinn: 130px)

Frode Svartdal

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 44345
Forskergruppe: Kognitiv psykologi

Forskningsinteresser:

Learning; Extinction; Cognitive and verbal control; Avoidance; Social competence training; Evaluation; Counterfactual thinking; Procrastrination

ADHD Til toppen

willy-tore Morch.JPG (Bredde: 180px)

Willy-Tore Mørch

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45854

Forskningsinteresser:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og unge

Alderdom Til toppen

Ivar J. Aaraas

Ivar Johannes Aaraas

Telefon: 776 44812
Forskergruppe: Allmennmedisin


Portrett Maud Bergdahl

Maud Annika Bergdahl

Telefon: 776 49119

Forskningsinteresser:

Oral problems in elderly, Oral problems associated with medical and psychological factors, Genetic factors in oral disease, saliva and hyposalivation.Picture_CRA.jpg

Claudia Rodriguez-Aranda

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45761

Forskningsinteresser:

Aldringens nevropsykologi; normal aldring; MCI; biologiske aspekter relatert til aldringsprosesser; Alzheimers sykdom; aldersrelaterte endringer i informasjonsprosessering, oppmerksomhet og psykomotoriske funksjoner; forholdet mellom kognisjon og motorikken i aldringen; myelindegenerering ved normal og patologisk aldring.  

Alkohol Til toppen

Kamilla Rognmo

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 25186
Forskergruppe: Helsepsykologi

Alternative behandlingsformer Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Alzheimers Til toppen

Picture_CRA.jpg

Claudia Rodriguez-Aranda

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45761

Forskningsinteresser:

Aldringens nevropsykologi; normal aldring; MCI; biologiske aspekter relatert til aldringsprosesser; Alzheimers sykdom; aldersrelaterte endringer i informasjonsprosessering, oppmerksomhet og psykomotoriske funksjoner; forholdet mellom kognisjon og motorikken i aldringen; myelindegenerering ved normal og patologisk aldring.  LB_schirmer_229807e.jpg

Henrik Schirmer

Angst Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Anorexi (anorexia nervosa) Til toppen

Valg_jan_h_rosenvinge.jpg

Jan H Rosenvinge

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45687
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi, spesifikt spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk

Helsepsykologi

Forskningsetikk

E-helse

Antibiotikabruk Til toppen

lars.smabrekke.JPG

Lars Småbrekke

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 45792

Antibiotikaresistens Til toppen

PalJ.JPG

Pål Jarle Johnsen

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 23156


Kaare Magne Nielsen

Kaare Magne Nielsen

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46165

Forskningsinteresser:

Prosesser (horisontal genoverføring) og effekter knyttet til bakteriell ervervelse av resistens til antimikrobielle legemidler. Biosikkerhetsforskning. Ansatte IK - Arne Smalås.gif

Arne O. Smalås

Enhet: Kjemi
Telefon: 776 44070

Forskningsinteresser:
 • Makromolekylers struktur og funksjon
 • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
 • Utvikling av enzymer for anvendelse
 • Bioprospektering


lars.smabrekke.JPG

Lars Småbrekke

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 45792

Bakterier Til toppen

Kaare Magne Nielsen

Kaare Magne Nielsen

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46165

Forskningsinteresser:

Prosesser (horisontal genoverføring) og effekter knyttet til bakteriell ervervelse av resistens til antimikrobielle legemidler. Biosikkerhetsforskning. 

Barne- og ungdomspsykiatri Til toppen

_DSC1783-1.jpg

Siv Kvernmo

Telefon: 776 55725
Forskergruppe: Pediatri

Forskningsinteresser:

Samisk helseforskning

Urfolkshelse

Transkulturell psykiatri

Barne- og ungdomspsykiatrisk epidemiologi

Klinisk forskning i barne- og unges psykiske helse

ADHD og autisme

Barne- og ungdomstannpleie Til toppen

Kerstin Inger CarlstedtCrossner.jpg

Claes-Göran Crossner

Telefon: 776 49121

Forskningsinteresser:

Dental caries – including caries prediction, oral microbiology and salivary properties.
Dental epidemiology.
Dental conditions associated with specific medical/social conditions.
Dental anxiety or fear.

Barneoppdragelse Til toppen

willy-tore Morch.JPG (Bredde: 180px)

Willy-Tore Mørch

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45854

Forskningsinteresser:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og ungecharlotteReedtzapril2011.jpg (Bredde: 180px)

Charlotte Reedtz

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45866

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevernsvein arild vis (Bredde: 180px)

Svein Arild Vis

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 23275

Forskningsinteresser:

Barnevern, Barns deltakelse, Barns helse og utvikling , Samtale og intervju metodikk , Funksjonshemming, Atferdsvansker

Barnesykdommer Til toppen

Bilde Trond.jpg

Trond Flægstad

Telefon: 776 26337

Forskningsinteresser:

Kreft hos barn, spesielt neuroblastom og leukemic.

Infeksjoner hos barn, spesielt stafylokokkinfeksjoner og meningokokkinfeksjoner.Klingenberg.jpg

Claus Klingenberg

Telefon: 776 26341
Forskergruppe: Pediatri

Forskningsinteresser:

Infeksjoner (eksperimentell og klinisk forskning), neonatal ernæring og neonatal ventilasjon/intensivmedisin

Barnevern Til toppen

elseboine.jpg

Else Målfrid Boine

Telefon: 776 23271
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

Forskning og fagutvikling vedrørende samisk kulturell kompetanse; Barns og unges behov og tilpasning av offentlige tilbud og metoder. Holtan2010.jpg

Amy Holtan

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45857

Forskningsinteresser:
 • Barnevern, barn under offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem
 • Familie- og barndomssosiologi
 • Lokalsamfunn
 • Levekår og oppvekstmiljø


toril.jpg

Toril Synnøve Jenssen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45876
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

Ungdomsforskning/kjønn, Visuell antropologi/Formidling/Forskningsetikk, Helse-/Sosialtjenester/Barnevern/Velferdsstat, Praksisnær kvalitativ forsking.willy-tore Morch.JPG (Bredde: 180px)

Willy-Tore Mørch

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45854

Forskningsinteresser:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og ungeSolveig Marianne Nordhov


Forskningsinteresser:

Neonatologi

PsykatricharlotteReedtzapril2011.jpg (Bredde: 180px)

Charlotte Reedtz

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45866

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevernDSC_0308.jpg (ungsinn: 130px)

Merete Saus

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 23274

Forskningsinteresser:

- Barnevernsrelatert forskning

- Profesjonsforskning

- Praksisnær forskning

- Samiskrelatert forskning

- Barnevern i et kulturperspektiv

- Kulturell kompetanse

- Barnevern og psykisk helse

 strandbu.jpg

Astrid Strandbu

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 23272

Forskningsinteresser:

Kvalitative forskningsmetoder, beslutningsprosesser, familieråd som beslutningsmodell i barnevernet, barnets deltakelse i beslutningsprosesser, barndom, oppvekst og foreldreskap i samtiden.IMG_0465.jpg

Renee Thørnblad

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45859
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

 

Beinskjørhet og brudd Til toppen

Førsteamanuensis2 (Bredde: 180px)

Åshild Bjørnerem

Telefon: 776 60608

Forskningsinteresser:

Kjønnshormoner, Beinskjørhet og Brudd risiko
Effekt av reproduktive faktorer som paritet og amming på risiko for brudd
Endring av Beinstruktur og Kortical Porositet ved amming og ved menopause
Sammenheng mellom Kortical Porositet og Brudd risiko
Betydning av vekst for utvikling av beinskjørhet

 Nina Emaus.jpg

Nina Emaus

Telefon: 776 60762

Forskningsinteresser:

Osteoporose og bruddepidemiologi
Livsstil og helse
Helse og ulikhet
Global helse

Biologiske analyser Til toppen

Bilde TH-hjemmeside.jpg

Terkel Hansen

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46160

Biomateriale (odontologi og medisin) Til toppen

Ulf Ørtengren

Ulf Thore Ørtengren

Telefon: 776 49120

Forskningsinteresser:

Main interest: polymer resin based materials, polymerization, degradation and erosion processes, analysis of substances eluted from polymer material (e.g. composites) under different conditions.
In addition  research projects concerning working environment and especially the issue concerning allergy to dental materials among dental personnel and dental technicians but also to some extent in patients are focused on.

Supervisor of 2 PhD projects. One with focus on composite resin materials and one in yttrium stavbilized zirkoniadioxide.

Bulimi (bulimia nervosa) Til toppen

Valg_jan_h_rosenvinge.jpg

Jan H Rosenvinge

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45687
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi, spesifikt spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk

Helsepsykologi

Forskningsetikk

E-helse

CFS / ME Til toppen

Kjersti Lillevoll

Kjersti Lillevoll

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46774
Forskergruppe: Psykisk e-helse

Forskningsinteresser:

Clinical psychology: Psychotherapy, common factors in therapy, cognitive behavioural therapy.

E-mental health: Stepped care, prevention and early intervention.

Health psychology: Chronic fatigue syndrome/Myalic encephalomyelitis (CFS/ME) and psychological factors

Developmental psychology: Identity development, adolescence 

Qualitative and quantitative research methods. DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Depresjon Til toppen

Kjersti Lillevoll

Kjersti Lillevoll

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46774
Forskergruppe: Psykisk e-helse

Forskningsinteresser:

Clinical psychology: Psychotherapy, common factors in therapy, cognitive behavioural therapy.

E-mental health: Stepped care, prevention and early intervention.

Health psychology: Chronic fatigue syndrome/Myalic encephalomyelitis (CFS/ME) and psychological factors

Developmental psychology: Identity development, adolescence 

Qualitative and quantitative research methods. DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Døvblindhet Til toppen

bertil_bjerkan_web.jpg

Bertil Bjerkan

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 44346
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Social development in infancy; early communication - normal and abnormal processes; deaf-blindness; stuttering.

Ekstremsport Til toppen

Audun Hetland personkort (Bredde: 180px)

Audun Hetland

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46368
Forskergruppe: Sosialpsykologi

Forskningsinteresser:

Positiv psykologi, emosjoner og motivasjon, personlige prosjekter, intense positive opplevelser, ekstremsport, friluftsliv, adventuretourism

Ernæring Til toppen

Brustad.jpg

Magritt Brustad

Telefon: 776 44843

Forskningsinteresser:
 • Ernæringsepidemiologi
 • Ernæring og helse i Nordområdene
 • Helse og levekår i samisk befolkning
 • Vitamin D og helse
 • Tradisjonskost og mattrygghet
 • Tannehlse i nord

Evolusjonspsykologi Til toppen

Jørgen Sundby

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 49229

Farmakologi Til toppen

Thrina Loennechen_10C0004.jpg

Thrina Loennechen

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 45681
Forskergruppe: Farmakologi


Bilde OMSeternes.jpg

Ole Morten Seternes

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46506
Forskergruppe: Farmakologi

Forskningsinteresser:

Cell signalling and protein kinases regulation with relevance to cancer. Drug discovery for compunds with anti-cancer activities. 

Film som terapeutisk metode Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Forebygging Til toppen

Frode Adolfsen kontor

Frode Adolfsen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45878

Forskningsinteresser:
 • Barn og unges psykiske helse.
 • Helsetjenesteforskning.


Personkort Mariann B2

Mariann Bellika Hansen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 44251


romankoposov.jpg

Roman A Koposov

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45880


Monica personkort

Monica Martinussen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45881

Forskningsinteresser:

Kvantitative forskningsmetoder, meta-analyse og psykometri, stress og resiliens, psykisk helse og luftfart.willy-tore Morch.JPG (Bredde: 180px)

Willy-Tore Mørch

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45854

Forskningsinteresser:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og ungecharlotteReedtzapril2011.jpg (Bredde: 180px)

Charlotte Reedtz

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45866

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevernIMG_0465.jpg

Renee Thørnblad

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45859
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

 

Forskningsetikk Til toppen

Valg_jan_h_rosenvinge.jpg

Jan H Rosenvinge

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45687
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi, spesifikt spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk

Helsepsykologi

Forskningsetikk

E-helse

Fosterhjem Til toppen

Holtan2010.jpg

Amy Holtan

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45857

Forskningsinteresser:
 • Barnevern, barn under offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem
 • Familie- og barndomssosiologi
 • Lokalsamfunn
 • Levekår og oppvekstmiljø


IMG_0465.jpg

Renee Thørnblad

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45859
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

 

Frykt Til toppen

ProfilbildeOÅ.jpg

Ole Åsli

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46778
Forskergruppe: Kognitiv psykologi

Forskningsinteresser:

Emosjoner, Læring, frykt, betinging, startle.

Fysisk trening Til toppen

Bjarne Østerud.JPG (Bredde: 180px)

Bjarne Østerud

Telefon: 776 44730

Gastrokirurgi Til toppen

Øivind Irtun

Telefon: 776 26619

Gener og genregulering Til toppen

Ingvild Mikkola.jpg

Ingvild Mikkola

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46643
Forskergruppe: Farmakologi

Forskningsinteresser:

Transkripsjonsfaktoren Pax6 og de genene den regulerer, både normalt og ved sykdom (kreft).

CML, Bcr-Abl og resistens.

Zebrafisk som modellsystem.

Giftstoffer Til toppen

aina-same2.jpg

Aina Westrheim Ravna

Telefon: 776 44706

Forskningsinteresser:

Forsker på legemidlers virkesteder i kroppen ved hjelp av molekylmodellering, med særlig fokus på legemidler for behandling av kreft og depresjon.

Formidler egen forskning samt populærvitenskapelige emner som sjokolade, krydder og samisk folkemedisin (sjamanisme).Georgs_juni_2012.jpg

Georg Sager

Telefon: 776 44708

Forskningsinteresser:

Eksperimentell og klinisk farmakologi med vekt på legemiddelbehandling av kreftsykdommer.

Nåværende forskning: ABC-transportere - Biologi og farmakologi med vinkling mot kreftsykdommer.  

Tidligere forskning: Plasma protein binding av legemidler, regulering og funksjon av beta-adrenerge reseptorer.  ansatt - Ingebrigt Sylte

Ingebrigt Sylte

Telefon: 776 44705

Helsepsykologi Til toppen

ofriborg.jpg (Original størrelse)

Oddgeir Friborg

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46772
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Helsepsykologi, resiliensprosesser, klinisk psykologi, søvn og døgnrytmer, psykometri, multivariat metodikk, longitudinelle design, strukturell modellering.Valg_jan_h_rosenvinge.jpg

Jan H Rosenvinge

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45687
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi, spesifikt spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk

Helsepsykologi

Forskningsetikk

E-helse

Hesteassistert terapi Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

HIV Til toppen

Elise Klouman portrett.jpg (Bredde: 180px)

Elise Klouman

Telefon: 776 23341
Forskergruppe: Allmennmedisin

Hjerte- og karsykdommer Til toppen

Terje S. Larsen

Terje Larsen

Telefon: 776 44694


nytt bilde.jpg

Maja-Lisa Løchen

Telefon: 776 44840

Forskningsinteresser:

Hjerte- og karepidemiologi og forebyggende medisin med fokus på forekomst, risikofaktorer og kjønnsforskjeller for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesviktLB_schirmer_229807e.jpg

Henrik Schirmerkirstiy2.jpg

Kirsti Ytrehus

Telefon: 776 44781

Forskningsinteresser:

RESEARCH INTEREST  

Cardiovascular physiology

Myocardial infarction and myocardial protection

The role of reactive oxygen species in cardiovascular physiology and pathophysiology

Role of gender in heart disease

 

Hudsykdommer Til toppen

Barbara Gasior-Chrzan

Telefon: 776 26541

Hørsel Til toppen

Niels Chr. Stenklev

Telefon: 776 27385

Immunologi Til toppen

Bjørn Ragnar Skogen

Telefon: 776 26295
Forskergruppe: Immunologi


Ansatt - Tor Stuge

Tor Brynjar Stuge

Telefon: 776 26312
Forskergruppe: Immunologi

Forskningsinteresser:

Cellular Immunology

Interplay between T cells and B cells in alloimmune responses

Fetal and Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia

Infeksjonskontroll Til toppen

Bratland Randi Caspersen - Face.jpg

Randi Caspersen Bratland

Telefon: 784 50649

Forskningsinteresser:

Kommunehelsetjenesten, infeksjonskontroll, samiske omsorgsforhold

Kjemiske analyser Til toppen

Jensen Einar - Face.jpg

Einar Jensen

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46354

Kjemiske stoffer Til toppen

aina-same2.jpg

Aina Westrheim Ravna

Telefon: 776 44706

Forskningsinteresser:

Forsker på legemidlers virkesteder i kroppen ved hjelp av molekylmodellering, med særlig fokus på legemidler for behandling av kreft og depresjon.

Formidler egen forskning samt populærvitenskapelige emner som sjokolade, krydder og samisk folkemedisin (sjamanisme).Georgs_juni_2012.jpg

Georg Sager

Telefon: 776 44708

Forskningsinteresser:

Eksperimentell og klinisk farmakologi med vekt på legemiddelbehandling av kreftsykdommer.

Nåværende forskning: ABC-transportere - Biologi og farmakologi med vinkling mot kreftsykdommer.  

Tidligere forskning: Plasma protein binding av legemidler, regulering og funksjon av beta-adrenerge reseptorer.  ansatt - Ingebrigt Sylte

Ingebrigt Sylte

Telefon: 776 44705

Kjønnssykdommer Til toppen

Elise Klouman portrett.jpg (Bredde: 180px)

Elise Klouman

Telefon: 776 23341
Forskergruppe: Allmennmedisin

Klinisk nevropsykologi Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Klinisk psykologi Til toppen

DSC_0203 smilende Ingunn.JPG (Bredde: 180px)

Ingunn Skre

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi
Psykisk helse hos ungdom
Diagnostikk av psykiske lidelser
Klinisk kommunikasjon
Effektevaluering av psykoterapiJørgen Sundby

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 49229

Kliniske beslutninger Til toppen

Torsten_Risør.jpg

Torsten Risør

Telefon: 776 23339
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

I am involved in several research projects in medical education, clinical decision-making and clinical practice. My primary research perspective is from medical anthropology and the methodology of ethnographic fieldwork.

Kognitiv terapi Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Kols og andre lungesykdommer Til toppen

Hasse 2012.jpg

Hasse Melbye

Telefon: 776 44814
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Mer informasjon på engelsk.

Allmennmedisinsk forskning. Diagnostikk av luftveissykdommer i allmennpraksis (nedre luftveisinfeksjoner, KOLS), bl.a. bruk av klinisk lungeundersøkelse, spirometri, pulsoksymetri og CRP-test i diagnostikk og alvorlighetsvurdering. Medlem av GRIN (general practice respiratory infection network)

Kommunal samhandling Til toppen

Frode Adolfsen kontor

Frode Adolfsen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45878

Forskningsinteresser:
 • Barn og unges psykiske helse.
 • Helsetjenesteforskning.


Personkort Mariann B2

Mariann Bellika Hansen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 44251


Monica personkort

Monica Martinussen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45881

Forskningsinteresser:

Kvantitative forskningsmetoder, meta-analyse og psykometri, stress og resiliens, psykisk helse og luftfart.

Kreft Til toppen

lill-tove.png

Lill-Tove Busund

Enhet: Helsefak
Telefon: 776 27221

Forskningsinteresser:

Biomarkører i blod og kreftsvulster som kan gi informasjon om framtidig kreftsykdom, hvilken type kreftsykdom, prognose av kreftsykdommen, hvilken behandling som gir effekt og tilbakefall av kreftsykdom. Knut Holtedahl

Knut A. Holtedahl

Telefon: 776 44887
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:
 • Tidlig kreftdiagnostikk
 • Kreftomsorg i primærhelsetjenesten
 • HIV-terapi i Kamerun
 • Tidligdiagnostikk generelt, klinisk epidemiologi
 • Øyetrykk i allmennpraksis
 • Urininkontinens i allmennpraksis


Terje_1 fra fotograf 2009.jpg

Terje Johansen

Telefon: 776 44720

Forskningsinteresser:

Autofagi, celle signalering og genregulering med relevans for kreft,nevrodegenererende sykdommer og forsvar mot intracellulære infeksjoner.Bilde OMSeternes.jpg

Ole Morten Seternes

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46506
Forskergruppe: Farmakologi

Forskningsinteresser:

Cell signalling and protein kinases regulation with relevance to cancer. Drug discovery for compunds with anti-cancer activities. Ansatte IK - Arne Smalås.gif

Arne O. Smalås

Enhet: Kjemi
Telefon: 776 44070

Forskningsinteresser:
 • Makromolekylers struktur og funksjon
 • Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon
 • Utvikling av enzymer for anvendelse
 • Bioprospektering


baldurmikroskop.bmp

Baldur Sveinbjørnsson

Telefon: 776 44682
Forskergruppe: Immunologi


Anne_Orbo.jpg

Anne Ørbo

Telefon: 776 27220

Forskningsinteresser:

- Gynekologisk cancer

- Diagnostikk av endometriehyperplasi - D-score og PTEN

- Hormonbehandling av endometriehyperplasi

- Basalbiologiske studier - vekstregulering i endometriet

Kronisk stress Til toppen

Kirkengen.jpg

Anna Luise Kirkengen

Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Anna Luise Kirkengens forsknings- og interessefelt er å bidra til en dypere forståelse av erfaringers betydning for helsen – og de praktiske, organisatoriske, politiske og vitenskapelige konsekvenser av denne forståelsen.

Med bakgrunn i tretti år som allmennlege og en fenomenologisk avhandling om helsefølger av seksuell krenkelseserfaring i barndommen (UiO, 1998) har Anna Luise Kirkengen bidratt til kunnskapsbygging omkring sammenhenger mellom erfaring og helse. Ved å trekke veksler på vitenskapsteori og –filosofi på den ene siden og flerfaglig kunnskap fra det nye og raskt voksende forskningsfeltet PNEI (psyko-nevro-endokrino-immunologi samt nevroradiologi, genetikk og epigenetikk) på den andre, har hun bidratt til innsikt i hvordan erfaringer, tradisjonelt definert som mentale fenomener, påvirker kroppen,  tradisjonelt definert som materielle substrater. Denne kunnskapen byr på en ansats til en revisjon av biomedisinens teoretiske basis fordi den dokumenterer at grunnleggende medisinske dikotomier slik som mind/body, psykiatrisk/somatisk, funksjonell/organisk m.fl. ikke er holdbare. Hennes overordnede prosjekt er å bidra til en vitenskapsteoretisk konsistent menneske- og kroppsforståelse i medisinen. Kjernen i denne forståelsen er en anerkjennelse av menneskekroppen som bærer av erfaring og historie. Dette betyr at den medisinske praksis må utformes i samsvar med erkjennelsen at et menneskes biologi og biografi interagerer. Av det igjen følger at helsesystemets tradisjonelle, spesialitetsdelte struktur og organisering bør reformeres.

Kronisk utmattelse Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Legemiddelbruk Til toppen

beate_garcia.jpg

Beate Hennie Garcia

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 45883

Forskningsinteresser:

Klinisk farmasi

Riktig bruk av legemidler

Bruk av farmasøyt i primærhelsetjenesten

Hjerte- og karsykdom i relasjon til legemiddelbruk

Legemiddelbruk i befolkningen Til toppen

lars.smabrekke.JPG

Lars Småbrekke

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 45792


DSC01597D.JPG (Bredde: 180px)

Marit Waaseth

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46192

Forskningsinteresser:

Farmakoepidemiologi:

Bruk av hormontilskudd i overgangsalderen

Bruk av naturmidler og kosttilskudd

Bruk av SSRI og kreft (SSRI er selektive serotoninreopptakshemmere, antidepressive legemidler)

Legemidler Til toppen

Flaten.jpg (Bredde: 180px)

Gøril Eide Flaten

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46169

Forskningsinteresser:

Permeabilitet over biologiske barrierer.
Snurr film til høyre for mer informasjon.

The phospholipid vesicle-based permeation assay (PVPA)

Liposomer som legemiddelbærer

Liposomer som modellsystem for celler og
bakterier i interaksjonsstudier

Delivery av lipofile virkestoffAnnMari2012.jpg

Ann Mari Holsæter

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46719

Forskningsinteresser:

Mine forskningsinteresser samsvarer med forskningsinteressene til gruppa "Drug transport and delivery".

Jeg ønsker å bygge videre på mine erfaringer fra både akademia og legemiddel-/nutraceuticals- industrien, og drive forskning som har overføringsverdi og relevans for industriell legemiddelutvikling. Dette ved å legge til rette for en forbedret basal forståelse for industrielt interessante problemstillinger som angår optimalisering av legemiddelformuleringer mtp:

 • Holdbarhet
 • Brukervennlighet
 • Effekt
 • Bivirkningsprofil
 • (Kostnadseffektivitet)

Karakterisering av legemiddelformuleringens fysikalskjemiske-, biofarmasøytiske- og kliniske/terapeutiske egenskaper skjer vha a in vitro, ex vivo og in vivo testing.Thrina Loennechen_10C0004.jpg

Thrina Loennechen

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 45681
Forskergruppe: Farmakologi

Legemidler og eldre Til toppen

Kjell H. Halvorsen

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46168

Forskningsinteresser:

Farmakoepidemiologi og mikrobiell adapsjon 

Legemidler og eldre

Multidosepakkede legemidler

Klinisk farmasi

Legerollen Til toppen

Torsten_Risør.jpg

Torsten Risør

Telefon: 776 23339
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

I am involved in several research projects in medical education, clinical decision-making and clinical practice. My primary research perspective is from medical anthropology and the methodology of ethnographic fieldwork.

Legers utdanning Til toppen

Torsten_Risør.jpg

Torsten Risør

Telefon: 776 23339
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

I am involved in several research projects in medical education, clinical decision-making and clinical practice. My primary research perspective is from medical anthropology and the methodology of ethnographic fieldwork.

Leverfunksjon Til toppen

bård3

Bård Smedsrød

Telefon: 776 44687
Forskergruppe: Vaskulær biologi

Livskvalitet og lykke Til toppen

Joar_Vitterso.jpg (Bredde: 180px)

Joar Vittersø

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46369
Forskergruppe: Sosialpsykologi

Forskningsinteresser:

Quality of life, positive psychology, methodology, tourism

Luftveisinfeksjoner Til toppen

Hasse 2012.jpg

Hasse Melbye

Telefon: 776 44814
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Mer informasjon på engelsk.

Allmennmedisinsk forskning. Diagnostikk av luftveissykdommer i allmennpraksis (nedre luftveisinfeksjoner, KOLS), bl.a. bruk av klinisk lungeundersøkelse, spirometri, pulsoksymetri og CRP-test i diagnostikk og alvorlighetsvurdering. Medlem av GRIN (general practice respiratory infection network)

Læring Til toppen

Frode Svartdal (ungsinn: 130px)

Frode Svartdal

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 44345
Forskergruppe: Kognitiv psykologi

Forskningsinteresser:

Learning; Extinction; Cognitive and verbal control; Avoidance; Social competence training; Evaluation; Counterfactual thinking; ProcrastrinationProfilbildeOÅ.jpg

Ole Åsli

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46778
Forskergruppe: Kognitiv psykologi

Forskningsinteresser:

Emosjoner, Læring, frykt, betinging, startle.

Medisinsk antropologi Til toppen

bilde af meg.jpg

Mette Bech Risør

Telefon: 776 23340
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Mette Bech Risør er ph.d., seniorforsker og antropolog med speciale i medicinsk antropologi. Hun har i en lang årrække beskæftiget sig med forskning i funktionelle lidelser, men hendes forskningsinteresser dækker også andre felter, herunder symptomopfattelse, sygdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadfærd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret af pragmatismen og fænomenologi/livsverdensbegrebet og har operationaliseret disse teorier i analyser af videnstyper, sygdomsforklaring og rationalitet.

Mette Bech Risør har stor erfaring med at samarbejde tværfagligt med sundhedsprofessionelle, ikke kun praktisk erfaring men også med fokus på det metodeudviklende aspekt af tværfaglighed. Hun har stor undervisningserfaring, vejledererfaring og har iværksat/leder flere større forskningsprojekter. Hun er derudover redaktør for og initiativtager til et tværfagligt tidsskrift: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.Torsten_Risør.jpg

Torsten Risør

Telefon: 776 23339
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

I am involved in several research projects in medical education, clinical decision-making and clinical practice. My primary research perspective is from medical anthropology and the methodology of ethnographic fieldwork.

Mikrobiologi Til toppen

Tore Jarl Guttenberg.jpg (Bredde: 180px)

Tore Jarl Gutteberg

Telefon: 776 27042

Forskningsinteresser:

Antiviral forskning:polyomavirus,HIV,HCV,HSV,CMV med vekt nå på HCV terapi og mekanismer på polyomavirusOLSVIK dOHA.jpg

Ørjan Olsvik

Telefon: 776 46201


Gunnar S Simonsen.jpg (Bredde: 180px)

Gunnar Skov Simonsen


Forskningsinteresser:

Antibiotikaresistens, klinisk mikrobiologi, folkehelseJohanna 180810.bmp (Bredde: 180px)

Johanna U Ericson Sollid

Telefon: 776 44663

Forskningsinteresser:

Host-microbe interaction during bacterial colonisation and infection.

Miljøgifter Til toppen

Torkjel_sandanger_sorthvit.jpg

Torkjel M Sandanger

Telefon: 776 45404
Forskergruppe: Systems epidemiology

Naturmedisin og kjønnshormoner Til toppen

DSC01597D.JPG (Bredde: 180px)

Marit Waaseth

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46192

Forskningsinteresser:

Farmakoepidemiologi:

Bruk av hormontilskudd i overgangsalderen

Bruk av naturmidler og kosttilskudd

Bruk av SSRI og kreft (SSRI er selektive serotoninreopptakshemmere, antidepressive legemidler)

Nevrospykologi Til toppen

per_aslaksen_210111.jpg (Bredde: 180px)

Per M. Aslaksen

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 49234

Forskningsinteresser:

Smerte, nevropsykologi, neuroimaging.Jørgen Sundby

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 49229


Knut K Waterloo

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46360
Forskergruppe: Psykisk e-helse

Forskningsinteresser:

Forebygging og behandling av psykiske lidelser. Bruk av internett-baserte hjelpemidler. Klinisk diagnostikk.

Nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander som hodeskader, hjerneblødning, subarachnoidalblødning, degenerative sentralnervøse tilstander som demens/Alzheimer sykdom, autoimmun sykdom.

Rettspsykiatri og strafferett.

Ny terapi Til toppen

Bilde OMSeternes.jpg

Ole Morten Seternes

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46506
Forskergruppe: Farmakologi

Forskningsinteresser:

Cell signalling and protein kinases regulation with relevance to cancer. Drug discovery for compunds with anti-cancer activities. 

Overvekt Til toppen

Jon Florholmen

Telefon: 776 45481


Valg_jan_h_rosenvinge.jpg

Jan H Rosenvinge

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45687
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi, spesifikt spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk

Helsepsykologi

Forskningsetikk

E-helse

Personlighetsforstyrrelser Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Plastikk-kirurgi Til toppen

Erling Bjordal

Telefon: 776 27197

Primærhelsetjenesten Til toppen

Knut Holtedahl

Knut A. Holtedahl

Telefon: 776 44887
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:
 • Tidlig kreftdiagnostikk
 • Kreftomsorg i primærhelsetjenesten
 • HIV-terapi i Kamerun
 • Tidligdiagnostikk generelt, klinisk epidemiologi
 • Øyetrykk i allmennpraksis
 • Urininkontinens i allmennpraksis


Nils Kolstrup des 2008

Nils Kolstrup

Telefon: 776 44805

Forskningsinteresser:

Kognitiv terapi i allmennpraksis.

Kultur og medisin. Helsesystemer. Helseimperialisme. Telemedisin.

Prokrastinering Til toppen

UiT Tove H12.JPG

Tove Irene Dahl

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45456

Forskningsinteresser:
Interest
Cognitive and situated perspectives on learning
Language comprehension
Language acquisition/learning
Peace education
Learning and Assessment
Learning in non-formal environments
Life (and sleep) in the High North
The tourist experience


Frode Svartdal (ungsinn: 130px)

Frode Svartdal

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 44345
Forskergruppe: Kognitiv psykologi

Forskningsinteresser:

Learning; Extinction; Cognitive and verbal control; Avoidance; Social competence training; Evaluation; Counterfactual thinking; ProcrastrinationDSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Proteinanalyser Til toppen

Bilde TH-hjemmeside.jpg

Terkel Hansen

Enhet: Farmasi
Telefon: 776 46160

Psykiatri Til toppen

Nils Kolstrup des 2008

Nils Kolstrup

Telefon: 776 44805

Forskningsinteresser:

Kognitiv terapi i allmennpraksis.

Kultur og medisin. Helsesystemer. Helseimperialisme. Telemedisin.Odd2.jpg

Odd Nilssen

Telefon: 776 44817

Psykisk helse Til toppen

MEminside.JPG

Martin Eisemann

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46279
Forskergruppe: Psykisk e-helse

Forskningsinteresser:

Personality, internet-based mental health interventions, parental rearing, vulnerability models, health-related quality of life, clinical psychology, alcohol abuse, health care outcome research, perceived safety.Lauritzen.JPG

Camilla Lauritzen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45871

Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre

Barn som pårørende

Psykisk helse i skolen

Skoledrop-out

Unge flyktninger/asylsøkeres psykiske helse

Barnevernfaglig veiledningwilly-tore Morch.JPG (Bredde: 180px)

Willy-Tore Mørch

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45854

Forskningsinteresser:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og ungeValg_jan_h_rosenvinge.jpg

Jan H Rosenvinge

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45687
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi, spesifikt spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk

Helsepsykologi

Forskningsetikk

E-helse

Psykisk lidelse Til toppen

Valg_jan_h_rosenvinge.jpg

Jan H Rosenvinge

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45687
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi, spesifikt spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk

Helsepsykologi

Forskningsetikk

E-helse

Psykoterapiforskning Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Relasjon pasient - behandler Til toppen

bilde af meg.jpg

Mette Bech Risør

Telefon: 776 23340
Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Mette Bech Risør er ph.d., seniorforsker og antropolog med speciale i medicinsk antropologi. Hun har i en lang årrække beskæftiget sig med forskning i funktionelle lidelser, men hendes forskningsinteresser dækker også andre felter, herunder symptomopfattelse, sygdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadfærd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret af pragmatismen og fænomenologi/livsverdensbegrebet og har operationaliseret disse teorier i analyser af videnstyper, sygdomsforklaring og rationalitet.

Mette Bech Risør har stor erfaring med at samarbejde tværfagligt med sundhedsprofessionelle, ikke kun praktisk erfaring men også med fokus på det metodeudviklende aspekt af tværfaglighed. Hun har stor undervisningserfaring, vejledererfaring og har iværksat/leder flere større forskningsprojekter. Hun er derudover redaktør for og initiativtager til et tværfagligt tidsskrift: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.

Rettsmedisin (rettsgenetikk) Til toppen

foto luh (Bredde: 180px)

Lars Uhlin-Hansen

Telefon: 776 27207
Forskergruppe: Tumorbiologi

Forskningsinteresser:

Kreft
Ekstracellulær matriks
Matriks metalloproteinaser.

Rettspsykologi Til toppen

Jørgen Sundby

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 49229

Rotbehandling Til toppen

Eero

Eero N Kerosuo

Telefon: 776 49128
Forskergruppe: Klinisk odontologi


Rita Kundzina.JPG

Rita Kundzina

Telefon: 776 49118

Forskningsinteresser:

Klinisk forskning

Epidemiologi

Rusmedisin Til toppen

Odd2.jpg

Odd Nilssen

Telefon: 776 44817

Rusmidler Til toppen

Frode Adolfsen kontor

Frode Adolfsen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45878

Forskningsinteresser:
 • Barn og unges psykiske helse.
 • Helsetjenesteforskning.


romankoposov.jpg

Roman A Koposov

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45880

Røyking Til toppen

nytt bilde.jpg

Maja-Lisa Løchen

Telefon: 776 44840

Forskningsinteresser:

Hjerte- og karepidemiologi og forebyggende medisin med fokus på forekomst, risikofaktorer og kjønnsforskjeller for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt

Samhandlingsreformen Til toppen

Personkort Mariann B2

Mariann Bellika Hansen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 44251


Monica personkort

Monica Martinussen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45881

Forskningsinteresser:

Kvantitative forskningsmetoder, meta-analyse og psykometri, stress og resiliens, psykisk helse og luftfart.

Samisk helse Til toppen

Ann Ragnhild Broderstad

Ann Ragnhild Broderstad


Forskningsinteresser:

Folkehelse i nord med fokus på den samsike og norske befolkning.

Diabetes, metabolsk syndrom og overvekt

Jern og hemoglobin fordeling i nord.

Helse og levekår i samisk og inuitisk befolkning i Norge, Sverige, Grønland og Alaska

Klinisk forskning

Kulturkompetanse i helsetjenesten

Samisk pleie og omsorg Til toppen

Berit Andersdatter Bongo

Telefon: 784 50238

Seksualitet Til toppen

AÅ_bilde (2).jpg (Bredde: 180px)

Anders Ågmo

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46365

Selvhjelp Til toppen

Kjersti Lillevoll

Kjersti Lillevoll

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46774
Forskergruppe: Psykisk e-helse

Forskningsinteresser:

Clinical psychology: Psychotherapy, common factors in therapy, cognitive behavioural therapy.

E-mental health: Stepped care, prevention and early intervention.

Health psychology: Chronic fatigue syndrome/Myalic encephalomyelitis (CFS/ME) and psychological factors

Developmental psychology: Identity development, adolescence 

Qualitative and quantitative research methods. 

Selvmord Til toppen

Odd2.jpg

Odd Nilssen

Telefon: 776 44817


Valg_jan_h_rosenvinge.jpg

Jan H Rosenvinge

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45687
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi, spesifikt spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk

Helsepsykologi

Forskningsetikk

E-helse

Selvmordsforebygging Til toppen

Odd2.jpg

Odd Nilssen

Telefon: 776 44817

Simuleringstrening i grunn-og etterutdanning Til toppen

Kristoffersen Solveig johanne - Face.jpg

Solveig Johanne Kristoffersen

Telefon: 784 50676


Eva Tharaldsteen

Telefon: 784 50624

Forskningsinteresser:

Simuleringstrening. Akuttberedskap i distriktene.Wæraas Kari-Anne - Face.jpg

Kari-Anne Wæraas

Telefon: 784 50622

Smerte Til toppen

Flaten

Magne Arve Flaten

Enhet: Psykologi

Forskningsinteresser:

Biological psychology, psychology of learning, behavioral medicine/health psychology, placebo

Smitte Til toppen

OLSVIK dOHA.jpg

Ørjan Olsvik

Telefon: 776 46201


Gunnar S Simonsen.jpg (Bredde: 180px)

Gunnar Skov Simonsen


Forskningsinteresser:

Antibiotikaresistens, klinisk mikrobiologi, folkehelseJohanna 180810.bmp (Bredde: 180px)

Johanna U Ericson Sollid

Telefon: 776 44663

Forskningsinteresser:

Host-microbe interaction during bacterial colonisation and infection.

Snøscooterkjøring og risiko Til toppen

Grete nyeste bilde.BMP

Grete Mehus

Telefon: 784 50628

Forskningsinteresser:

Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet.

Sosial kompetansetrening Til toppen

Frode Svartdal (ungsinn: 130px)

Frode Svartdal

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 44345
Forskergruppe: Kognitiv psykologi

Forskningsinteresser:

Learning; Extinction; Cognitive and verbal control; Avoidance; Social competence training; Evaluation; Counterfactual thinking; Procrastrination

Spiseforstyrrelser Til toppen

Valg_jan_h_rosenvinge.jpg

Jan H Rosenvinge

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45687
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi, spesifikt spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk

Helsepsykologi

Forskningsetikk

E-helse

Stamming Til toppen

bertil_bjerkan_web.jpg

Bertil Bjerkan

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 44346
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Social development in infancy; early communication - normal and abnormal processes; deaf-blindness; stuttering.

Statistikk Til toppen

Prodekan Fred Godtliebsen

Fred Godtliebsen

Telefon: 776 44019


Prof. Trygve Johnsen

Trygve Johnsen

Telefon: 776 44031

Forskningsinteresser:

Algebraisk geometri, feil-opprettende koderRaul Primicerio

Telefon: 776 45549

Stress Til toppen

Monica personkort

Monica Martinussen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45881

Forskningsinteresser:

Kvantitative forskningsmetoder, meta-analyse og psykometri, stress og resiliens, psykisk helse og luftfart.

Studiekvalitet Til toppen

UiT Tove H12.JPG

Tove Irene Dahl

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 45456

Forskningsinteresser:
Interest
Cognitive and situated perspectives on learning
Language comprehension
Language acquisition/learning
Peace education
Learning and Assessment
Learning in non-formal environments
Life (and sleep) in the High North
The tourist experience


Frode Svartdal (ungsinn: 130px)

Frode Svartdal

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 44345
Forskergruppe: Kognitiv psykologi

Forskningsinteresser:

Learning; Extinction; Cognitive and verbal control; Avoidance; Social competence training; Evaluation; Counterfactual thinking; Procrastrination

Tannkjøttsykdommer Til toppen

Muller

Hans-Peter Müller

Telefon: 776 49117

Forskningsinteresser:

Medical information transfer into practice

Multilevel modeling of site-specific periodontal data

Pathogenesis of plaque-induced gingival disease

The periodontal phenotype

Oral ecology of periodontal pathogens

Tannlegeskrekk (psykologi) Til toppen

Jan Bergdahl

Jan Bergdahl

Telefon: 776 49122

Forskningsinteresser:

Psychosomatics, Dental Anxiety, Health Psychology, Medical Psychology, Clinical Psychology, Cognitive Psychology and Psychological interventionsJan-Are K. Johnsen

Jan-Are Kolset Johnsen

Telefon: 776 49131

Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial psykologi, kognitiv psykologi, odontofobi/tannhelse

Tanntraumer Til toppen

Crossner.jpg

Claes-Göran Crossner

Telefon: 776 49121

Forskningsinteresser:

Dental caries – including caries prediction, oral microbiology and salivary properties.
Dental epidemiology.
Dental conditions associated with specific medical/social conditions.
Dental anxiety or fear.

Testpsykologi Til toppen

Jørgen Sundby

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 49229

Traumer Til toppen

DSC_0160.jpg (Bredde: 180px)

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Psykologi
Telefon: 776 46446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er hovedsakelig knyttet til klinikknære og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Har arbeidet både med kvantitative og kvalitative metoder.

Pr idag spesielt interessert i a) fødselsdepresjon og konsekvenser for samspill med barnet, b) relasjonstraumer, c) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarlige fysiske symptomer (MUPS), d) klinisk helsepsykologi, d) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, e) visuelle metoder i forskning og behandling, f) lærings- og mestringsgrupper, og g) brukermedvirkning og samhandling.

 

Ungdom Til toppen

Frode Adolfsen kontor

Frode Adolfsen

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45878

Forskningsinteresser:
 • Barn og unges psykiske helse.
 • Helsetjenesteforskning.


romankoposov.jpg

Roman A Koposov

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45880

Ungsinn Til toppen

willy-tore Morch.JPG (Bredde: 180px)

Willy-Tore Mørch

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45854

Forskningsinteresser:

Implementeringsforskning, effektforskning

Behandling og forebygging av atferdsvansker hos barn og ungecharlotteReedtzapril2011.jpg (Bredde: 180px)

Charlotte Reedtz

Enhet: RKBU Nord
Telefon: 776 45866

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern

Utbrudd av smittsomme sykdommer Til toppen

OLSVIK dOHA.jpg

Ørjan Olsvik

Telefon: 776 46201


Gunnar S Simonsen.jpg (Bredde: 180px)

Gunnar Skov Simonsen


Forskningsinteresser:

Antibiotikaresistens, klinisk mikrobiologi, folkehelseJohanna 180810.bmp (Bredde: 180px)

Johanna U Ericson Sollid

Telefon: 776 44663

Forskningsinteresser:

Host-microbe interaction during bacterial colonisation and infection.

Vaksine Til toppen

Elise Klouman portrett.jpg (Bredde: 180px)

Elise Klouman

Telefon: 776 23341
Forskergruppe: Allmennmedisin

Vanskjøtsel i barndommen Til toppen

Kirkengen.jpg

Anna Luise Kirkengen

Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Anna Luise Kirkengens forsknings- og interessefelt er å bidra til en dypere forståelse av erfaringers betydning for helsen – og de praktiske, organisatoriske, politiske og vitenskapelige konsekvenser av denne forståelsen.

Med bakgrunn i tretti år som allmennlege og en fenomenologisk avhandling om helsefølger av seksuell krenkelseserfaring i barndommen (UiO, 1998) har Anna Luise Kirkengen bidratt til kunnskapsbygging omkring sammenhenger mellom erfaring og helse. Ved å trekke veksler på vitenskapsteori og –filosofi på den ene siden og flerfaglig kunnskap fra det nye og raskt voksende forskningsfeltet PNEI (psyko-nevro-endokrino-immunologi samt nevroradiologi, genetikk og epigenetikk) på den andre, har hun bidratt til innsikt i hvordan erfaringer, tradisjonelt definert som mentale fenomener, påvirker kroppen,  tradisjonelt definert som materielle substrater. Denne kunnskapen byr på en ansats til en revisjon av biomedisinens teoretiske basis fordi den dokumenterer at grunnleggende medisinske dikotomier slik som mind/body, psykiatrisk/somatisk, funksjonell/organisk m.fl. ikke er holdbare. Hennes overordnede prosjekt er å bidra til en vitenskapsteoretisk konsistent menneske- og kroppsforståelse i medisinen. Kjernen i denne forståelsen er en anerkjennelse av menneskekroppen som bærer av erfaring og historie. Dette betyr at den medisinske praksis må utformes i samsvar med erkjennelsen at et menneskes biologi og biografi interagerer. Av det igjen følger at helsesystemets tradisjonelle, spesialitetsdelte struktur og organisering bør reformeres.

Virus Til toppen

bilde UM

Ugo Lionel Moens

Telefon: 776 44622

Virussykdommer Til toppen

bilde UM

Ugo Lionel Moens

Telefon: 776 44622

Vitamin D Til toppen

Brustad.jpg

Magritt Brustad

Telefon: 776 44843

Forskningsinteresser:
 • Ernæringsepidemiologi
 • Ernæring og helse i Nordområdene
 • Helse og levekår i samisk befolkning
 • Vitamin D og helse
 • Tradisjonskost og mattrygghet
 • Tannehlse i nord


Skeie.jpg

Guri Skeie

Telefon: 776 46594

Voldserfaring Til toppen

Kirkengen.jpg

Anna Luise Kirkengen

Forskergruppe: Allmennmedisin

Forskningsinteresser:

Anna Luise Kirkengens forsknings- og interessefelt er å bidra til en dypere forståelse av erfaringers betydning for helsen – og de praktiske, organisatoriske, politiske og vitenskapelige konsekvenser av denne forståelsen.

Med bakgrunn i tretti år som allmennlege og en fenomenologisk avhandling om helsefølger av seksuell krenkelseserfaring i barndommen (UiO, 1998) har Anna Luise Kirkengen bidratt til kunnskapsbygging omkring sammenhenger mellom erfaring og helse. Ved å trekke veksler på vitenskapsteori og –filosofi på den ene siden og flerfaglig kunnskap fra det nye og raskt voksende forskningsfeltet PNEI (psyko-nevro-endokrino-immunologi samt nevroradiologi, genetikk og epigenetikk) på den andre, har hun bidratt til innsikt i hvordan erfaringer, tradisjonelt definert som mentale fenomener, påvirker kroppen,  tradisjonelt definert som materielle substrater. Denne kunnskapen byr på en ansats til en revisjon av biomedisinens teoretiske basis fordi den dokumenterer at grunnleggende medisinske dikotomier slik som mind/body, psykiatrisk/somatisk, funksjonell/organisk m.fl. ikke er holdbare. Hennes overordnede prosjekt er å bidra til en vitenskapsteoretisk konsistent menneske- og kroppsforståelse i medisinen. Kjernen i denne forståelsen er en anerkjennelse av menneskekroppen som bærer av erfaring og historie. Dette betyr at den medisinske praksis må utformes i samsvar med erkjennelsen at et menneskes biologi og biografi interagerer. Av det igjen følger at helsesystemets tradisjonelle, spesialitetsdelte struktur og organisering bør reformeres.

Ører Til toppen

Niels Chr. Stenklev

Telefon: 776 27385


Del på Facebook

Tema:

A
Adferdsvansker
ADHD
Alderdom
Alkohol
Alternative behandlingsformer
Alzheimers
Angst
Anorexi (anorexia nervosa)
Antibiotikabruk
Antibiotikaresistens

B
Bakterier
Barne- og ungdomspsykiatri
Barne- og ungdomstannpleie
Barneoppdragelse
Barnesykdommer
Barnevern
Beinskjørhet og brudd
Biologiske analyser
Biomateriale (odontologi og medisin)
Bulimi (bulimia nervosa)

C
CFS / ME

D
Demens
Depresjon
Døvblindhet

E
Ekstremsport
Ernæring
Evolusjonspsykologi

F
Farmakologi
Film som terapeutisk metode
Fleksibel læring (IKT)
Forebygging
Forskningsetikk
Fosterhjem
Frykt
Fysisk trening

G
Gastrokirurgi
Gener og genregulering
Giftstoffer

H
Helsepsykologi
Hesteassistert terapi
HIV
Hjerte- og karsykdommer
Hudsykdommer
Håndkirurgi
Hørsel

I
Immunologi
Infeksjonskontroll

K
Kjemiske analyser
Kjemiske stoffer
Kjønnssykdommer
Klinisk nevropsykologi
Klinisk psykologi
Kliniske beslutninger
Kognitiv terapi
Kols og andre lungesykdommer
Kommunal samhandling
Kreft
Kronisk stress
Kronisk utmattelse

L
Legemiddelbruk
Legemiddelbruk i befolkningen
Legemidler
Legemidler og eldre
Legerollen
Legers utdanning
Leverfunksjon
Livskvalitet og lykke
Luftveisinfeksjoner
Læring

M
Medisinsk antropologi
Mikrobiologi
Miljøgifter
MR

N
Naturmedisin og kjønnshormoner
Nevrologi
Nevrospykologi
Nukleærmedisin
Ny terapi

O
Overvekt

P
Patologi
Personlighetsforstyrrelser
PET-scan
Plastikk-kirurgi
Primærhelsetjenesten
Prokrastinering
Proteinanalyser
Psykiatri
Psykisk helse
Psykisk lidelse
Psykoterapiforskning

R
Radiologi
Relasjon pasient - behandler
Rettsmedisin (rettsgenetikk)
Rettspsykologi
Rotbehandling
Rusmedisin
Rusmidler
Røntgen
Røyking

S
Samhandlingsreformen
Samisk helse
Samisk pleie og omsorg
Seksualitet
Selvhjelp
Selvmord
Selvmordsforebygging
Simuleringstrening i grunn-og etterutdanning
Smerte
Smitte
Snøscooterkjøring og risiko
Sosial kompetansetrening
Spiseforstyrrelser
Stamming
Statistikk
Stress
Studiekvalitet

T
Tannkjøttsykdommer
Tannlegeskrekk (psykologi)
Tanntraumer
Testpsykologi
Traumer

U
Ultralyd
Ungdom
Ungsinn
Utbrudd av smittsomme sykdommer

V
Vaksine
Vanskjøtsel i barndommen
Virus
Virussykdommer
Vitamin D
Voldserfaring

Ø
Ører
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no