Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Internasjonalisering ved BFE

Internasjonalisering er et viktig satsingsområde ved UiT - Norges arktiske universitet og angår både studenter, forskere og andre ansatte. Internasjonalisering betyr å utveksle kunnskap og informasjon på tvers av landegrensene.


Utveksling


Internasjonalisering dreier seg særlig om å få flere studenter, forskere og andre ansatte til å dra til utlandet for en periode ved hjelp av internasjonale samarbeidsavtaler.

UiT Norges arktiske universitet har en mengde åpne samarbeidsavtaler, i tillegg til at Det helsevitenskapelige fakultet har egne fagavtaler med en rekke læresteder både i Europa og ellers i verden.

UiTs åpne avtaler omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. De fleste er tilgjengelige for alle fagdisipliner.


Internasjonalisering hjemme


Internasjonalisering handler også om å utvikle flere engelskspråklige studietilbud, ta opp flere utenlandske studenter og å utvikle et internasjonalt miljø og internasjonal kompetanse blant ansatte og studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

 

 


 

Samarbeidsprogram og kontakter

 


 

Vietnamsamarbeidet

SEDOV-besøket


Ansvarlig for siden: Kirsten Zachariassen
Sist endret: 03.01.2014Del på Facebook

Kontakt:

Kirsten Zachariassen
Internasjonal koordinator
BFE

Tel: 776 46014
kirsten.zachariassen@uit.no

Kontor:

Norges Fiskerihøgskole
NFH A 014


 

UiTs utvekslingsportalen:

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no