Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Internasjonalisering ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Internasjonalisering er et viktig satsingsområde ved UiT Norges arktiske universitet og angår både studenter, forskere og andre ansatte. Internasjonalisering åpner for å utveksle kunnskap og informasjon på tvers av landegrensene.


UtvekslingDet er et mål ved satsing på Internasjonalisering å få flere studenter, forskere og administrativt ansatte til å reise til utlandet for en periode ved hjelp av internasjonale utvekslingsavtaler.

UiT har en mengde åpne utvekslingsavtaler, i tillegg til at fakultetet har egne faglig relaterte avtaler med en rekke læresteder både i Europa og ellers i verden.

 

UiTs åpne avtaler omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. De fleste er tilgjengelige for alle fagdisipliner.

 


Internasjonale studiesenter 


UiT Norges arktiske universitet har kontakt med flere internasjonale studiesenter.  
Internasjonalisering hjemme 


Internasjonalisering handler også om å utvikle flere engelskspråklige studietilbud, ta opp flere utenlandske studenter og å utvikle et internasjonalt miljø og internasjonal kompetanse blant ansatte og studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

 

 


Ansvarlig for siden: Morten Dahl Sagerup
Sist endret: 23.01.2014Del på Facebook

Kontakt:

Morten Dahl Sagerup
Internasjonal koordinator
Tel. 776 44287
morten.sagerup@uit.no

Kontor/besøksadresse:
Svfak / Humfak bygget
SVHUM D 1006

 


UiTs utvekslingsportal:

 

 

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no