Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Seksjon for utdanningstjenester


Informasjonsside om delstudier i utlandet for studenter ved Helsefak

 

Har du lyst å ta deler av studiene dine i utlandet?

Helsefak har avtaler med utdanningsinstitusjoner over hele verden, sjekk hvilke avtaler din utdanning har!

NB! Sidene er under konstruksjon, spørsmål kan rettes til internasjonal koordinator: Kristine Vollnes Johansen: kristine.v.johansen@uit.no

colourbox.com


 

Hvor vil du dra på utveksling?

 

Klikk på din utdanning for å finne ut hvor du kan reise, og hvilke muligheter du har for utveksling på ditt studie.

 

Sykepleie                

Ergoterapi

Fysioterapi

Radiografi

Jordmor

Public health

Biomedisin

Bioingeniør

Odontologi

Tannpleie

Farmasi

Psykolgi

Medisin

Telemedisin og e-helse


Hvordan søker jeg?


Åpne avtaler

Universietet i Tromsø har en mengde åpne samarbeidsavtaler, i tillegg til at Det helsevitenskapelige fakultet har egne fagavtaler med en rekke læresteder både i Europa og ellers i verden.

UiTs åpne avtaler omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. De fleste er tilgjengelige for alle fagdisipliner.

Åpne avtaler passer ikke for alle studiedisipliner. Å reise på en åpen avtale innebærer at vertsuniversitetet må ha den fagdisiplinen du søker. Kontakt din utdanning dersom du har spørsmål angående åpne avtaler.

UiTs åpne utvekslingsavtale


Internasjonalisering hjemme

Internasjonalisering handler også om å utvikle flere engelskspråklige studietilbud, ta opp flere utenlandske studenter og å utvikle et internasjonalt miljø og internasjonal kompetanse blant ansatte og studenter ved Universitetet i Tromsø.


Ansvarlig for siden: Kristine Vollnes Kjeldsen
Sist endret: 01.02.2013Del på Facebook

Kontaktpersoner


Internasjonal koordinator:

Kristine Vollnes Johanse

kristine2.jpg (Bredde: 180px)


Medisin
Elin Holm

Elin Holm.jpg (Bredde: 180px)


Helse- og omsorgsfag (IHO):

Trygve Valnes

For ergoterapi, fysioterapi, jordmor og radiografi


Anne-Grethe Mørkved

For sykepleierstudenter

Profilbilde IHO.bmp (Bredde: 180px)

Faglige kontakter for utdanninger ved IHO


IKO: Odontologi og tannpleier:
Inger Anna Bensnes

bilde 2.bmp


Psykologi (IPS):
Marte Kanck


Medisinsk biologi (IMB):
Tom Edvard Roll

31.bmp


Anine T. Andersen

Anine T Andersen


Farmasi (IFA):

Andreas Robertsen

Andreas1


Telemedisin og e-helse Masterprogram (IKM):

Judy Au

Judy


Samfunnsmedisin (ISM):

Tor Gisle Lorentzen

tor.jpg (Bredde: 180px)


UiTs utvekslingsportal:

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no