Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Hvem gjør hva – fra A til Å

Shortcut to English document "Who does what" in the menu on the right side. Her finner du over kontaktpersoner for ulike funksjoner ved fakultetet. Helt nederst finnes lenke til engelsk oversikt over hvem som gjør hva. I høyremargen finner du også lenker til ofte brukte sider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
De ansatte i fakultetsadministrasjonen sitter i hovedsak i 1. og 2. etage i NFH-bygget.
Noen i fakultetsadministrasjonen sitter i Naturfagbygget. Disse er merket med
* foran navnet. I tillegg er det også noen ved de forskjellige instituttene som utfører fellesoppgaver. For disse er instituttet tatt med bak navnet.

Funksjon

Navn med link til personkort

 

 

Adgangskort/ID-kort for besøkende/gjester

Maria Jentoft

*Ann Kirsti Pettersen

Tone Berre (HHT)

Adgangskort/ID-kort for fast ansatte

Orakelet, 44544, idkort@uit.no

Alumni

Helmut Krane 

Arbeidsplassbesøk - ergonomi

Karin Lia 

Tore Jørgensen (HHT)

Arbeidstidsordning, fleksitid, ferie, sykefravær, permisjon

Benny Elisabeth Pedersen 

Arkiv – Ansvarlig for BFE-fakultetet

Hilde Eines (UiT Adm.)

 

 

Barnehage

http://www.sito.no/

Bedriftshelsetjeneste -

Tromsø Bedriftshelse A/S http://www.tromso-bht.no
Kontaktperson ved BFE-fak.: 
Karin Lia

Bi-arbeid

Anne Høydal

Biler - bestilling

Ekspedisjonen, 46000

*Ann Kirsti Pettersen 

Booking av møterom

Booking gjør du i Outlook

Bygg – ombygginger, tilpasninger, kontakt med BEA

Karin Lia 

 

 

Cristin – forskningsdokumentasjon

Kristoffer Kokvold (superbruker)

Ingjerd G. Nilsen

 

 

Databriller

Karin Lia

Doktoravhandling

Ingjerd G. Nilsen, Innleveringsportal

Doktorgradsdisputaser

Ingjerd G. Nilsen

Driftsleder

Eivind Jensen

*Frode Hansen

Stig Olav Samuelsen (HHT)

Eksamensadministrasjon

Lisbeth Nordøy

Merete Tveit

Trine Lise Heimkjær

Linda Didriksen

Eksamen, individuell tilrettelegging

Merete Tveit

Ekspertkatalog

Stig Sandberg

Eksterne prosjekter (søknadsstøtte)

Geir-Bjarne Solborg Bendiksen (kontrakter)

Rune Larsen (internbudsjetter, utlysninger, søknadstips)

Kristoffer Kokvold (EU)
Sten-Are Johansen (internbudsjetter)
Christian Hansen (internbudsjetter)

Eksterne prosjekter (endelig godkjenning)

Christian Hansen

Terje Aspen

Eksterne prosjekter (regnskap)

May Kongsli (NFH, HHT + alle EU-prosjekt)

Gerd Anne Haugan (AMB)

Eksterne prosjekter (regnskapsstatus)

Regnskapsdata på nett

Elektronikk og instrumentering

John-Terje Eilertsen

Hans Dybvik

ePhorte superbrukere

Hilde Eines

Gunn Tove Sørensen

Benny Elisabeth Pedersen

Faks (NFH-bygget/Naturfagbygget)

77 64 60 20 / 77 64 63 33

Faktura (betaling av)

Tore Haukås
Tove Løvstad
Unni Løkken Hansen
*Ann Kirsti Pettersen

Tone Berre (HHT)

Fartøylager

Evald Nordli

Feltgodtgjørelse

Gerd Anne Haugan

Unni Løkken Hansen

*Ingrid Jensvoll

Formidling

Stig Sandberg (nyheter)
Kristoffer Kokvold (belønningssystem)
Jens Revold (forskningsdagene)

*Tonje Engevik Eriksen (AMB)

Heidi Hemmingsen (HHT)

Forskningsfartøyene

Jon Einar Hansen

Forskningstermin (søknad, rapportering)

Jens Revold

Forskningstermin (oppgjør)

Unni Løkken Hansen

Gerd Anne Haugan

Fravær, egenmelding, ferie, permisjon

Registreres i PagaWeb

Fronter

Veiledning og hjelpesider

FS (Felles studentsystem)

Brukerstøtte

 

 

Gjesteparkeringskort

Ekspedisjonen, 46000

Marion Jensen

Berit Stangnes

Anne Høydal

Christian Hansen

*Ann Kirsti Pettersen

HMS rådgiver

Karin Lia

 

 

Innkjøp/lager – alle innkjøp skal gå gjennom innkjøpskontoret  - 

Tore Haukås

Tove Løvstad
bestilling kan sendes til bestilling@bfe.uit.no


*Ann Kirsti Pettersen
bestilling kan sendes til *bestilling@ib.uit.no

Internasjonale avtaler

Kirsten Zachariassen (studentutveksling, studieprogram)

Kristoffer Kokvold (NORAD, Nah Trang University)

IT-tjenester – alt av tjenester og brukerstøtte skal gå gjennom Orakelet

Orakelet, 44544, orakel@uit.no

 

Klage sensur, individuell tilrettelegging

Merete Tveit

 

 

Legeattes ved eksamen

Lisbeth S. Nordøy

Lese e-post hjemmefra

https://mail.uit.no

 

 

Masteroppgaver

*Siv Andreassen (AMB)

Maren Marie T. Iversen (NFH)

Melding om fravær

Nærmeste leder og UiTs sentralbord 77 64 40 00

Mekanisk verksted

Jan A. Larssen

Møbler

Tore Haukås

*Ann Kirsti Pettersen

 

 

Nettredaktør/nyheter

Stig Sandberg

Nøkler for ansatte – utlevering og innlevering

Eivind Jensen

*Ann Kirsti Pettersen

 

 

Overgangsstipend

 

 

 

PagaWeb – superbruker

Benny Elisabeth Pedersen

Parkeringskort

parkering@uit.no

Ph.d. utdanningen

Ingjerd G. Nilsen (godkjenning av studiepoeng og endring i opplæringsdel, bytte av veiledere, registrering av permisjon og forlengelse av studiet)

Geir-Bjarne Bendiksen (opptak)

Postmottak

postmottak@bfe.uit.no

Postsortering – hjelp for sending av pakker etc.

Ekspedisjonen, 46000

Programstyrene

Programstyrene

 

 

Regnskapsdata

Regnskapsdata

Reiseregninger

Unni Løkken Hansen

Gerd Anne Haugan

Berit Stangnes

Rekvisisjoner

 

Unni Løkken Hansen

Tore Haukås

Tove Løvstad

*Ann Kirsti Pettersen

 

 

Skattekort

Leveres ekspedisjonen

Skoleeksamen

Lisbeth Nordøy

Slutter i stilling

Lever inn nøkkel til Eivind Jensen, Rom D-152

*Ann Kirsti Pettersen

Studieveiledning

Studieveiledning

Tegning/grafikk, foto og video

Frøydis Strand

Rudi Caeyers

*Tove Midtun

 

 

Telefon – hvis feil

John-Terje Eilertsen

Hans Dybvik

*Anne-Karin Ottesen

Timelønn, honorar og andre utbetalinger

Unni Løkken Hansen

Gerd Anne Haugan

Berit Stangnes

Toktgodtgjørelse

Gerd Anne Haugan

Unni Løkken Hansen

Toktplaner

Jon Einar Hansen

Trening

http://www.sito.no/idrett

Trening i arbeidstiden

Benny Elisabeth Pedersen

 

 

Universitetets utleieboliger - boligkontoret

Evelyn Mohus http://www.sito.no/

Utenlandsopphold (oppgjør)

Unni Løkken Hansen

Gerd Anne Haugan

Utenlandsstipend

Rune Larsen

 

 

Vaktmester – se driftsleder

 

Varsling, konflikter, mobbing

Retningslinjer for Varsling og Konflikter og mobbing

Vitnemål – bachelor og master

Trine Lise Heimkjær

Linda Didriksen

Vitnemål – phd

Ingjerd G. Nilsen

Stig Sandberg

Våtrom NFH bygget – ansvarshavende forsøk

Jan-Eirik A. Killie

Våtrom NFH bygget – koordinering av bruken

Karin Lia

 

 

 


Ansvarlig for siden: Stig Sandberg
Sist endret: 10.03.2014Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no