Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528


Seksjon for personal - og organisasjon

Seksjon for personal - og organisasjon ivaretar forvaltningsoppgavene som sorterer til  seksjonens ansvarsområder og er kategorisert i ulike fagområder. Mennesket i organisasjonen er fokus i vårt arbeid, jf strategidokumentet for UiT 2009 -2013.

NYHET: HR portal lansert - utfasing POAs nettsider

LOGG INN HR PORTAL

UiT lanserte den 14.2. 2014 en HR portal som inneholder tre håndbøker; HMS håndbok, Medarbeiderhåndbok og Lederhåndbok samt tilgang til modulen Compendia Stat, som er et web basert oppslagsverk for ansatte i staten. I denne løsningen finner du også Statens personalhåndbok (SPH). Alle lover og regler (Lovdata) er samlet under denne fanen.

HR -portalen erstatter POAs nåværende faglige nettsider, som fra og med uke 17, og for en periode framover vil fases ut. Du vil i denne perioden finne informasjon om prosessen på våre nettsider.

HR portalen er en del av intranett.

 Ta gjerne i bruk HR portalen som du finner her:

  1. Intranett (Feide pålogging) – under mine verktøy og ansatte fanen
  2. Studentportalen (ressurser)
  3. POAs forside og seksjonssider

På POAs nettsider vil det fortsatt produseres informasjon for internett. 

Under menypunkt personal vil du finne lenker til arbeidsområdene, eller du kan klikke  Forvaltnings - og funksjonsområder. Dersom det er noe du ikke finner på våre nettsider, eller du har forslag til forbedringer så ta gjerne kontakt   

  • Personal og økonomidata er tilgjengelig for brukere ved fakultet/enheter. Tilgang administreres i POA v/ seniorrådgiver Siri A. Sørland. e-post: siri.sorland@uit.no (brukerveiledning)
  • Fleksitidsskjema for 2014 er nå tilgjengelig. Se menypunktet Skjemaer.
  • POA har ikke kapasitet til å håndtere henvendelser fra enkeltansatte, og spørsmål knyttet til fleksitidsskjemaet må derfor rettes til egen enhet.
  • Eventuelle feil i skjemaet som berører alle kan meldes til seniorrådgiver Siri A. Sørland, e-post: siri.sorland@uit.no

 

 Siste nyheter

UiT lanserte den 14.2. 2014 en HR portal som inneholder tre håndbøker; HMS håndbok, Medarbeiderhåndbok og Lederhåndbok samt tilgang til modulen Compendia Stat, som er et web basert oppslagsverk for ansatte i staten. I denne løsningen finner du også Statens personalhåndbok (SPH). Alle lover og regler (Lovdata) er samlet under denne fanen.


Universitetsstyret har vedtatt ny handlingsplan for miljøledelse ved UiT Norges arktiske universitet.
Handlingsplanen gjelder for perioden 2014-2017. Planen angir resultatmål innenfor områdene transport, innkjøp, energi og avfall, områder der UiTs aktiviteter har en direkte påvirkning på det ytre miljø.


Årsrapport 2013 om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet foreligger. 
 
Rapporten gir en oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak innen området helse, miljø, sikkerhet og beredskap både sentralt ved UiT og ved fakultetene og enhetene på samme nivå.
 
Arbeidsmiljøutvalget behandlet årsrapporten i møtet 31. januar 2014 (Sak AMU 2/14). Universitetsstyret behandlet rapporten i møtet 13. februar 2014 (Sak S 4/14).
 
 


 


Del på Facebook

Kontakt

Epost:

Universitetet i Tromsø

N-9037 Tromsø

Personalsjef Bjarte Toftaker er leder for seksjonen

telefon 776 46370

Besøksadresse:
Administrasjonsbyggget, 3.ETG, A fløya rom A 315

bjarte.toftaker@uit.no

 

 


Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no