Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Seksjon for lønn

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528


Seksjon for lønn

English pages

Seksjon for lønn har ansvaret for lønnstjenesten ved UiT, herunder bilagshåndtering og utbetaling av lønn og reiseoppgjør, innkreving av foreldrepenger, rutineutvikling, avstemminger, trekkoppgjør, rapporteringer og systemvedlikehold. Seksjonen har også det operative ansvaret for Lønns- og personalsystemet Paga og personalportalen Pagaweb.Siste nyheter

VIA Egencia vil nå levere reisekvittering for flyreiser som er betalt av arbeidstaker. Kvitteringen skal vedlegges reiseregningen.


Det gjennomføres PagaWeb kurs - registrering og oppgjør ferie 15.05.14.
Det vil også gjennomføres kurs i reiseregninger  - utvalgte tema innenfor reiseområdet 19.05.14 og 21.05.14. (samme kurs begge dager)

For nærmere informasjon og påmelding  se Interne kurs


Skjema for utbetaling av ulike typer honorar og bilagslønn er blitt gjennomgått. Skjemaene har nå fått standardisert utforming/utseende og det er gjort forenklinger i det enkelte skjema der dette har vært mulig. Det er også utarbeidet nye skjema for bedre å skille mellom ulike typer utbetaling.


 


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no