Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Kunstakademiet

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528


Kunstakademiet

Kunstakademiet

www.kunstakademietitromso.no

 

Kunstakademiet i Tromsø er verdens nordligste institutt for samtidskunst. Akademiet åpnet i 2007, og tar hvert år opp et lite antall studenter til forfatterstudiet og bachelor- og masterutdanning i samtidskunst.

Masterstudiet i samtidskunst ble opprettet 2012, og våren 2013 tok vi imot våre første doktorgradsstipendiater.

Kunstakademiet er en del av Det kunstfaglige fakultet, der det tilbys studier i musikk, drama og master i landskapsarkitektur. Dette åpner for muligheter til samarbeid og utveksling mellom de forskjellige studiene.  Fakultetets mål er å holde høy internasjonal standard og samtidig utvikle sitt sæpreg for å kunne tilby et alternativ til andre kunststudier.

Bachelor i samtidskunst 

Mål med utdanningen er å gi studenten et bredt grunnlag for fremtidige studier eller profesjonell kunstnerisk praksis. Bachelorstudiet søker en balanse mellom lokal og internasjonal orientering. Studiet retter seg mot studenter som ønsker å utvikle egen kunst og eget initiativ i en kritisk og diskursiv kontekst.

Studiet tilbys på norsk, men forutsetter gode engelskkunnskaper.

Søknadsfrist til studiet bachelor i samtidskunst er 1.mars

Studieplan

SØK STUDIET

Forfatterstudiet

Forfatterstudiets mål er talentutvikling. Talent er en medfødt normativ følsomhet som kan dyrkes fram til topp-prestasjoner eller bli liggende brakk. Gjennom intensive tekstlesninger søker studiet å hjelpe tekster fram fra uklare ideer og vage formspråk til ferdige diktverk. Verdens nordligste forfatterstudium ønsker å dyrke fram et nordlig klima for skrift med perspektiv både på verden som et hele, og på verdens særskilte steder.

Kunstakademiet tilbyr to ettårige forfatterstudier: Forfatterstudium 1 og 2

Begge studiene er samlingsbaserte. Forfatterstudium 1 retter seg mot personer som ønsker å utvikle skapende skriveevner, mens Forfatterstudium 2 først og fremst retter seg mot personer som tidligere har fulgt et forfatterstudium, har påbegynt et større skriveprosjekt og ønsker å videreutvikle skapende skriveevner. De to studiene alternerer slik at Forfatterstudium 1 ikke tilbys det året Forfatterstudium 2 gjennomføres.

Undervisningen foregår på norsk.

I studieåret 2014-2015 tilbys forfatterstudium 1. Søknadsfrist er 1. mars 2014.

SØK STUDIET

Master in Contemporary Art

The master’s programme in Tromsø is a two-course in English that aims to give the students a unique footing for their future advancement in research, theory and professional artistic practice. The programme is aimed at students who seek to deepen their practice in a critical and discursive context where they are encouraged to develop their own initiatives. To contribute to this the master’s programme provides a balanced insight between local and international issues of importance to contemporary society. Completion of the programme earns the students a Master Degree in Contemporary Art.

Information about the programme

Online application formSiste nyheter

To av Kunstakademiets tidligere masterstudenter; Emilija Skarnulyte og Tanya Busse deltar i kunstprosjektet AvtrykkTorsdag åpner Kunstakademiet offisielt dørene til sine nye lokaler i det gamle Mack-bygget. Det gjør de samtidig som det kunstfaglige fakultetet kan feire at de første masterstudentene er ferdige. – Det blir et historisk øyeblikk, sier Hanne Hammer Stien, førstekonsulent ved Kunstakademiet.


 


Del på Facebook

Kontakt

Telefon:
+47 77 64 91 78

Faks:
+47 77 68 99 56

Epost:

UiT Norges arktiske universitet

Kunstakademiet
9037 Tromsø  

Besøksadresse:

Grønnegata 1 (Mackbygget)

busstopp.png (Original størrelse) Bussavganger fra kunstakademiet

 


Kunstakademietitromso.no

Kunstakademiet på Facebook

 


Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no