Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Velkommen til Norges fiskerihøgskole


Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528


Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Norges fiskerihøgskole (NFH) er UiT Norges arktiske universitets faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Norges fiskerihøgskole, etablert i 1972, er landets ledende kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk.

NFH har for tiden cirka 120 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. NFH organiserer i dag et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved UiT; MabCent, som består av Marbio og Marbank.

Forskning

Forskningsaktiviteten er knyttet til to hovedtemaer: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning inndelt i syv forskningsgrupper.

Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen utføres av faste vitenskaplige ansatte, prosjektansatte og PhD-studenter, i tillegg inngår bachelor- og masterstudenter i alle nivå av forskningen.

Her kan du lese mer om forskningsgruppene

English

Studier

Studietilbudet ved Norges fiskerihøgskole omfatter bachelor- og masterstudier innen fiskeri- og havbruksvitenskap, marin bioteknologi, fiskehelse og internasjonal fiskeriforvaltning. Studiene kan videre lede deg til en akademisk doktorgrad (PhD) innenfor fagområdet.

 

 

NFH ledes av instituttleder Kathrine Tveiterås og kontorsjef Tone Osnes.Siste nyheter

eva joly.jpg
EUs krav om fangstsertifikat for all fisk som landes og importeres til Unionen, har redusert flommen av IUU-fisk (Illegale, uregulerte og urapporterte fangster) som truet markedet for noen år siden. Men mange importører foretrekker fortsatt “svartfisk” fordi den er billigere og gir større lønnsomhet.


Bjørn Hersoug.jpg
- Veksten i norsk havbruk bestemmes av hvor mye politikerne og konsumentene tåler, sier professor Bjørn Hersoug ved Norges fiskerihøgskole. Imens intensiveres jakten på de beste lokalitetene i fjordene og langs kysten.


2014-04-01 nyslåtte rofessorer Johansen, Eide, Landfald og Esaiassen.jpg
Nylig fikk NFH fem professoropprykk. Vi gratulerer Margrethe, Arne, Knut, Bjarne og Jahn Petter! Dette ble behørig feiret i lunsjrommet på NFH, med fine ord og gode kaker.


 


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no