Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Språkvitenskap

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528


Språkvitenskap

Ved Institutt for språkvitenskap (IS) drives det forskning og undervisning innenfor allmenn, engelsk, finsk og kvensk, fransk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk språkvitenskap, og instituttet har dessuten to grupper som arbeider med samisk språkteknologi, Giellatekno og Divvun.

IS har ca. 40 faste vitenskapelig tilsatte og rundt 20 stipendiater, og i tillegg kommer administrativt personale og midlertidig tilsatte i forskings- og undervisningsstillinger.

Som det framgår av nettsidene for de forskjellige faggruppene som er nevnt ovenfor, tilbys de fleste studiene både som årsstudier og på bachelor- og mastergradsnivå, og det gis dessuten doktorgradsutdanning i språkvitenskap.

På bakgrunn av nordområdeprofilen til Universitetet i Tromsø har IS forskning på språkforholda i nordområdene som et naturlig satsingsområde, men det drives også forskning innenfor et vidt spekter av andre emner og med ulik teoretisk tilnærming.

Et tidligere senter for fremragende forsking i teoretisk lingvistikk, CASTL, er videreført som et senter innenfor IS. I tillegg til de to gruppene i samisk språkteknologi og CASTL med undergrupper er det etablert forskningsgrupper på felta slavisk kognitiv lingvistikk, språktilegnelse og språk og samfunn.

 

Instituttstyret                                  Informasjon til mastergradsstudenter

Instituttleder                                   Informasjon om internasjonale studiesenter
Eystein Dahl

Kontorsjef
Jorun Nordmo

Siste nyheter

hestehode (640x426).jpg
Ved Steintjørna i Øvre Pasvik har arkeologane grave fram ein stor buplass med nokre særmerkte funn. Mellom anna to hestehovud i bronse.


turisme-ingress.jpg
Forskingsprosjektet "Reason to return" lyser no ut heile 8 mastergradsstipend. Gjennom eit nært samarbeid med næringslivsaktørar og forskarar vil studentane få eit breitt nettverk rundt masterarbeidet sitt.


HansPetterBlankholm (640x640).jpg
Frå hausten kan du for første gong studere industriell arkeologi ved UiT.


 


Del på Facebook

Kontakt

Telefon:
776 44300

Epost:

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Institutt for språkvitenskap
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no