Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Seksjon for forskningsadministrasjon og formidling

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528


Seksjon for forskningsadministrasjon og formidling

Seksjon for forskningsadministrasjon og formidling er en av 4 sørvisenheter i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Seksjonen har nært samarbeid med de andre seksjonene.

FF-seksjonen yter bistand til faglig ledelse i forskningsstrategiske saker, herunder

  • Utforming av forskningsstrategi,
  • Implementering av strategi, herunder saksforberedelse fordeling forskningsstrategiske midler, rekrutteringsstillinger, etc.
  • Utarbeidelse/saksforberedelse av høringsuttalelser i forskningsstrategiske saker.

Seksjonen tilbyr dessuten forskningsadministrative tjenester til institutt og forskere på følgende områder:

Tema/Område

Viktige lenker

AFU (Avdeling for forskning og utvikling) peker til AFUs sider om temaet

Forskerutdanning

(ivaretas av Studieseksjonen)

Reglement, Forskerskoler, Søke opptak,

Levere avhandling, Forskningsutvalget
AFU

Forsknings-finansiering

Eksternt finansiert forskning, Søknadprosedyre, Oppdrag, Kommersialisering, Utlysninger (EU, NFR), Overgangsstipend, UtenlandsstipendIntern forskningsfinansiering (sentralt), AFU

  

Forskningsresultat og innovasjon

 

Forskningsdokumentasjon, Cristin (Login), Open Access, Munin, Publiseringsutvalget UHR, ForskningspriserKommersialisering, Rettigheter, Kontakt med randsone og næringsliv,
AFU

  

Formidling

Bistand ved arrangement
Nyhetsoppslag og kontakt med media
Vedlikehold av Web sider

 

Forskningsdagene

Populærvitenskaplig publisering (Cristin, Munin), Grafisk profil, Skolelaboratoriet i realfag, Studentrekruttering, Formidlingspriser

Forskerkarriere

 

Forskningsterminer, Forskermobilitet i Cristin, Priser, Mentorprosjektet; Rekrutteringsstillinger,

AFU

Internasjonalisering

 

Forskermobilitet,  Internasjonale avtaler AFU

Etikk og personvern

 

Retningslinjer for MNT-fageneAFU

"Hvem gjør hva" i seksjonen. 


Del på Facebook

Kontakt

Telefon:
+47 77 64 40 01

Faks:
+47 77 64 47 65

Epost:

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Besøksadresser

Forskning ved Fakultetet

Tenker du på å publisere i Open Access-Tidskrifter?

Cristin logg inn


Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no