Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528


Institutt for geologi (IG)


 

Velkommen til verdens nordligste geologiske institutt!
Våre hovedaktiviteter er forskning, undervisning og forskningsformidling med fokus
på nordområdene og Arktis.
Forskning:
Aktivitetene konsentreres om forskningsgruppene
1) Polar Marine Geology and Geophysics 
2) Crustal Dynamics 
3) Coastal and Terrestrial Geosciences 

Instituttet har flere store forskningprosjekter finansiert bl.a. fra Norges Forskningsråd, EU
og norske oljeselskap.

Siden 2013 huser instituttet også et Senter for fremragende forskning; CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate), som  er verdensledende innen forsknings på gasshydrater og på hvordan metanutslipp påvirker havmiljøet og klimasystemet.
Undervisning:
Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå. Vi utdanner geologer og geofysikere
til arbeidslivet. Nærmere 70% av kandidatene går til oljeindustrien, de øvrige får jobber
innen forskning, undervisning, offentlig forvaltning og privat næringsliv for øvrig.

 

     Naturfagbygget               Studier                     E-læring          Geologi som yrke
 
Siste nyheter


Siden januar 2014 har Institutt for geologi hatt en professor, Krister Sundblad, som skal jobbe med å utvikle studier og forskning innen malmgeologi.


Professor Lars Harald Blikra, Åknes/Tafjord beredskap/NVE er ansatt som professor II ved Institutt for geologi, UiT Norges arktiske universitet. Stillingen er finansiert av Troms fylkeskommune med det formål å starte et undervisningstilbud i geofarer og fjellskredprosesser på mastergradsnivå. Bakgrunnen for denne satsningen er en økende forståelse for hvilken farer fjellskred representerer for samfunnet, et omfattende overvåkingsprogram som er satt i gang i landsdelen, og et generelt behov for å forstå skredprosesser.  Dessuten er det i dag stort behov for å utdanne skredfaglig personell med gode feltkunnskaper og stedsnærhet til skredområder for å vurdere faren for skred.


 


Del på Facebook

Kontakt

Telefon:
+47 77 64 44 09

Faks:
+47 77 64 56 00

Epost:

Institutt for geologi
Universitetet i Tromsø
Dramsveien 201
N-9037 Tromsø

Besøksadresse:
Naturfagbygget
Dramsveien 201
[Kart]

Mer info? Kontakt oss!

           
Inst. leder (vikar)  Kontorsjef
Matthias Forwick   Inger SolheimForskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no