Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Barentsinstituttet

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528


Barentsinstituttet

Universitetetet i Tromsø sitt forskningsinstitutt i Kirkenes

Visjon

Fra sitt ståsted i Barentsregionen ønsker Barentsinstituttet å produsere kunnskap om nordområdene og om europeiske grenseområder som er relevant for regionen vi befinner oss i, og for internasjonale aktører som er interessert i grense-problemstillinger og i nordområdene. Barentsinstituttet har som ambisjon å bygge fremragende kompetanse og ekspertise knyttet til grenser og grenseområder – i Barentsregionen og andre steder.

Oppdrag

Barentsinstituttet ble etablert i 2006 med det formål å produsere kunnskap om problemstillinger knyttet til den norsk-russiske grensen og Barentsregionen. Hovedfokus for arbeidet i det ”nye” Barentsinstituttet vil være på forskning og kunnskapsproduksjon knyttet til grenser og grenseregioner I Europa. Gjennom denne endringsprosessen og dette nye fokusområdet vil vi forsøke å fylle en nisje i norsk akademia, der spesialiserte studier innen og forskning om grenseregioner mangler i dag. Med utgangspunkt i Nord-Norge vil Barentsinstituttet på denne måten adressere problemstillinger som er sentrale i den norske nordområdepolitikken – både i forhold til Barentsregionen, og i et komparativt perspektiv.   

Mål

Vårt mål er å tjene lokalsamfunnet, regionen og andre interessenter i Nord-Norge. Vi skal dessuten bli en synlig og troverdig partner for Sør-Varanger, i Barentsregionen, og globalt. Barentsinstituttet skal:

  • I løpet av fem år være et ledende forskningsinstitutt innen grenserelaterte problemstillinger, og vi skal ha fylt den tomme nisjen på dette området i norsk akademia.
  • Publisere forskning på høyt faglig nivå i internasjonalt anerkjente vitenskapelige tidsskrift (med fagfellevurdering) innen følgende områder:
  • Grensestudier og grenseområde-studier, inkludert hverdagsliv i grenseland.
  • Stedsutvikling og industriell utvikling i nordområdene, inkludert effekten av industriell utvikling på befolkningen i berørte områder.
  • Ressursutnyttelse, handel og logistikk over nasjonale grenser.
  • Drive anvendt forskning på oppdrag fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestillere.
  • Legge til rette for undervisning innen grense-studier, transnasjonale relasjoner i Barentsregionen, og nordområdeutvikling.
  • Basert på et solid faglig fundament av forskning og data-analyse, kommentere politikkutforming og fremme og lede diskusjon og debatt om grensespørsmål, transnasjonale relasjoner og nordområdeutvikling i Barentsregionen.


Siste nyheter

hestehode (640x426).jpg
Ved Steintjørna i Øvre Pasvik har arkeologane grave fram ein stor buplass med nokre særmerkte funn. Mellom anna to hestehovud i bronse.


turisme-ingress.jpg
Forskingsprosjektet "Reason to return" lyser no ut heile 8 mastergradsstipend. Gjennom eit nært samarbeid med næringslivsaktørar og forskarar vil studentane få eit breitt nettverk rundt masterarbeidet sitt.


HansPetterBlankholm (640x640).jpg
Frå hausten kan du for første gong studere industriell arkeologi ved UiT.


 


Del på Facebook

Kontakt

Telefon:
78977070

Faks:
78977079

Epost:

The Barents Institute at the University of Tromsø launches its NORRUSS (Russia and the High North/Arctic) Programme, Norwegian Research Council Grant:
ARCSUS - ARCtic Urban SUStainability in the High North


Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no