Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

HMS-arbeid på HSL-fakultetet

HSL-fakultetet skal være en trygg arbeidsplass og et godt sted å være. Det er viktig at arbeidsmiljøet er preget av åpen kommunikasjon og godt samarbeid basert på gjensidig respekt og tillit.

Det er ledelsens ansvar å sikre medvirkning fra ansatte, verneombud og tillitsvalgte for at alle i fellesskap kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Her finner du fakultetets lokale beredskapsplan.

Det er ulike lover/regler som skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, og det er angitt regler/rutiner for ansvars- og arbeidsdeling mellom ledelse, verneombudstjeneste og fagforeninger i forvaltning og oppfølgingen av arbeidsmiljørelaterte spørsmål. For nærmere henvisning til saksfeltet med lover og regler, se de sentrale HMS-sidene.

Det er etablert en rekke tiltak for å styrke HMS-arbeidet på fakultetet. Det kan nevnes:

 • Medarbeidersamtaler med alle ansatte
 • Arbeidsmiljøundersøkelsen og handlingsplan som oppfølging av denne blant annet for teknisk/administrativt personell
 • Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet på utsatte enheter og 3-års rullering av HMS på alle enheter
 • Samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten
 • Faglig/sosiale tiltak innen og på tvers av alle enheter

Foruten tilsatt og valgt ledelse har verneombud og lokale tillitsvalgte et særskilt ansvar for å påse at det er gode rammer for et godt og utviklende arbeidsmiljø. Det er utarbeidet en oversikt over arbeidsdelingen mellom de ulike ansvarlige for HMS-arbeidet på fakultetet.

Fakultetsledelse:

 • Sonni Olsen (dekan)
 • Cathrine Theodorsen (prodekan studier)
 • Marie-Theres Federhofer (prodekan forskning 50%)
 • Turid Moldenæs (prodekan forskning 50%)  
 • Jørgen Fossland fakultetsdirektør
 • Frode Larsen assisterende fakultetsdirektør

Instituttledelse:

 • Institutt for språkvitenskap: Eystein Dahl/Jorun Nordmo
 • Institutt for kultur og litteratur: Ketil Zachariassen/Beathe Paulsen
 • Institutt for filosofi og førstesemesterstudiet: Kjersti Fjørtoft/Pål Bye Jensen
 • Institutt for historie og religionsvitenskap: Fredrik Fagertun/Tore Bentz
 • Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging: Marcus Buck/Hege Folkedal
 • Institutt for arkeologi og sosialantropologi: Marianne Skandfer/Merete Johansen
 • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk: Odd Arne Thunberg/Chris Bull-Berg

 Senterledelse:

 • Barentsinstituttet (BAI): Aileen Aseron Espiritu/Svein Helge Orheim
 • Senter for fredsstudier (CPS): Christine Smith-Simonsen/Elisabeth Sandersen
 • Senter for kvinne- og kjønssfordkning (KVINNFORSK): Ann Therese Lotherington/Lise Nordbrønd
 • Senter for samiske studier (SESAM): Else Grete Broderstad/Hildegunn Bruland

 Tjenestemannsorganisasjonene:

 • Forskerforbundet: Tor Dahl-Eriksen, Else Stjernstrøm og Yngvar Steinholt
 • NTL: Frode Lien
 • Akademikerne: Marcela Douglas
 • Parat: Mary Raste

Hovedverneombud for hele fakultetet: Elisabeth Giæver Nilsen

Øvrige verneombud: 

 • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk A, B, C og D fløy: Inga Halonen Jernsletten, vara
 • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk E, F, I, J og K fløy samt lokaler i Teorifagsbygget:  vara: Magne Olufsen
 • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Alta: Ingvild Jensen
 • Institutt for historie og religionsvitenskap, inkl RHD Målselv og Institutt for arkeologi og sosialantropologi: Roald Kristiansen, vara Kari Aga Myklebost
 • Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og Senter for samiske studier: Herbjørg Kristiansen, vara Jan Harald Alnes
 • Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Fredssenteret, Barentsinstituttet og Senter for Kvinnforsk: Lena Bogstrand, vara Institutt for kultur og litteratur: Michael Schmidt, vara Line Nilsen Sandanger
 • Institutt for språkvitenskap: Martin Krämer, vara
 • Fakultetsadministrasjonen: Unni Norum, vara Lilly Martinsen

Ansvarlig for siden: Ingeborg Harsten
Sist endret: 18.03.2014

Søk på tekst:
Søk på kategori:
 

HMS-utlisting
Tittel Stigende Synkende Endret dato Stigende Synkende
Beredskapsplan HSL 08.2013 12.08.13
HMS - ansvarsdeling HSL-fakultetet.pdf 25.02.13


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no