Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Helse, miljø og sikkerhet - Vårt felles ansvar!

HMS målsettingen er å skape sunne og trygge arbeidsplasser med trivsel og sikkerhet for alle. Internkontroll og HMS dokument skal være en hjelp i arbeidet med å sikre dette. Universitetet i Tromsø har gode felles internkontroll rutiner. Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har vi i tillegg egne dokument til hjelp i vårt arbeid for å sikre et sunt, trygt og godt arbeidsmiljø.

Beredskap og evakuering

 Verneombud og HMS-utvalg

Fakultetet har egen beredskapsplan og evakueringsplaner for våre ulike bygg. Evakueringsplaner er listet nedenfor.

Det er også utarbeidet instrukser for de viktigste rollene i forbindelse med evakuering:

HMS-runder - Veiledning og hjelp

Stoffkartotek

Stoffkartoteket "Chess" gir en oversikt over kjemikalier i bruk ved fakultetet og produktdatablad til alle aktuelle kjemikalier. Stoffkartotek skal også finnes i papirversjon i alle aktuelle laboratorier, verksted og lokaliteter.

HMS-årshjul

Rutiner med søl av farlige kjemikalier

Fakultetet har utarbeidet en mal for HMS- årshjul som kan åpnes fra HMS-utlistingen under. Årshjulet beskriver ansvars- og oppgavefordeling i forhold til HMS- arbeid og utarbeides årlig.

Ved fakultetet er det i umiddelbar nærhet av lokaler der det arbeides med farlige kjemikalier etablert BerdeSKAP med utstyr og veiledninger til bruk ved sanering av kjemikaliesøl. Se også følgende dokument:

Bygg

Betjent Geir Haugan utfører forefallende arbeid. Arbeidssted:

  • Realfagsbygget mandag, tirsdag og torsdag
  • Nordlysobservatoriet onsdag
  • Naturfagsbygget fredag

Ansvarlig for siden: Martin Hermod Petersen
Sist endret: 17.03.2014

Søk på tekst:
Søk på kategori:
 

HMS-utlisting
Tittel Stigende Synkende Endret dato Stigende Synkende
Enkel førstehjelp ved kjemikaliesøl.pdf 14.03.14
Tiltak ved kjemikaliesøl.pdf 14.03.14
innhold i beredSKAP.pdf 14.03.14
Verneombud 2013-2014 - NT-fak 29.01.14
Instruks - tiltakskort - dørvakter.pdf 27.01.14
Instruks - tiltakskort - evakueringsansvarlig.pdf 27.01.14
Instruks - tiltakskort - evakueringsleder.pdf 27.01.14
Instruks - tiltakskort - brannvernleder.pdf 27.01.14
Evakueringsansvarlige NT-fak 3.12.2013.pdf 03.12.13
HMS-årshjul - mal.docx 10.05.13
1-10 av 17 | Siste 7


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no