Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Helse, miljø og sikkerhet - vårt felles ansvar

Sidene skal gi deg informasjon om vernetjenesten og støttefunksjonene innen helse, miljø og sikkerhet ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Universitetet i Tromsø har som målsetting å være en trygg arbeidsplass. Det er viktig at alle arbeidstakere og studenter medvirker til dette ved å forhindre ulykker, helseskader og miljøskader. Dette kan gjøres ved blant annet å følge universitets retningslinjer og arbeidsrutiner, ved å ta nødvendig opplæring, bruke nødvendig verneutstyr, risikovurdere nye arbeidsoppgaver og melde inn farlige/utrygge hendelser.

Nødhjelp

Beredskap

 

Arbeidsmiljø

Sikkerhet i lab og avfallshåndtering


Ansvarlig for siden: Wenche Andresen
Sist endret: 06.03.2013

Søk på tekst:
Søk på kategori:
 

HMS-utlisting
Tittel Stigende Synkende Endret dato Stigende Synkende
Beredskapsplan Helsefak 08.04.14
Sjekkliste ergonomi HMS-runde Helsefak 2014 21.01.14
Beredskapsplan for Det helsevitenskapelige fakultet 16.01.13


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no