Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Forskning ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Seksjon for kulturvitenskap

Slipte helleristninger på Nes (Josarklubben) i Lødingen kommune.
Foto: Mari Karlstad

Seksjonen har et særlig ansvar for forskning omkring samisk kultur og historie.  I dag er samenes kulturelle utfoldelse og etnopolitiske virksomhet stadig mer preget av fellesskapet med 4. verdens folkeslag, og seksjonens virksomhet omfatter derfor også dette feltet, med særlig vekt på det subarktiske området.

Forskningen omkring Nord-Norges nyere kulturhistorie er basert på ulike tilnærminger og faglige perspektiver. Stikkord her er båter og kystkultur, kulturminnekunnskap, lokal og regional identitet, naturvern og tradisjonell ressursbruk, kvenkulturens materialisering, samt tradisjonsmusikk i et multikulturelt perspektiv. Forskningen er knyttet til hele Nordkalotten.

 

Den arkeologiske forskningen omfatter alle perioder av Nord-Norges forhistorie, fra steinalderen fram til nyere tid.  Flere av arkeologene er engasjert i internasjonale forskningsprosjekter.  I forbindelse med forvaltningen av kulturminneloven forbereder og gjennomfører seksjonen både større og mindre utgravningsprosjekter.

 


Seksjon for naturvitenskap

Seksjonens forskere driver både med grunnforskning og anvendt forskning (kartlegging o.l.), og det hender at vi utfører oppdrag for forvaltningen. Vi arbeider innen et vidt spekter av forskningsprosjekter innen nordområdene og Arktis, men hovedsakelig i Nord-Norge. Seksjonen driver forskning innen taksonomi og systematikk, økologi, biogeografi, biologisk mangfold og etnobotanikk, samt paleontologi og geologisk mangfold. Taksonomi, systematikk og biologisk mangfold er et satsingsområde for seksjonen, herunder bruk av molekylær-genetiske metoder. Forskerne jobber hovedsakelig i Nord-Norge og på Svalbard. Mer informasjon finner du på seksjonens eller den enkelte forskers sider.

 

Angelica musling
Angelica archangelica. Muslingen Buchia keyserlingi fra Andøya.
Foto: Mari Karlstad.
Kranier
Kranier av rødrev (venstre) og fjellrev. Foto: Karl Frafjord.

Ansvarlig for siden: Karl Frafjord
Sist endret: 05.11.2013Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no