Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Velkommen til Institutt for arktisk og marin biologi


Forskning ved Institutt for arktisk og marin biologi

Instituttets forskere og studenter er organisert i ulike forskningsgrupper:

Arktiske dyrs fysiologi

Fysiologiske tilpasninger til liv på høye breddegrader hos fisk, fugl og pattedyr
FotoJoJoremAarseth.jpg

Arktisk infeksjonsbiologi

Veterinærmedisinske/biologiske problemstillinger knyttet til infeksjoner (bakterier, virus, parasitter) hos ville dyr, inkludert tamrein og sjøpattedyr

Arktisk marin systemøkologi
Økologi, karbonsyklus, biodiversitet og ressursbiologi i nordlige og arktisk marine økosystemer
FotoErlingSvensen.jpg

Ferskvannsøkologi
Økologi, evolusjon og forvaltning i nordlige ferskvannssystemer
FotoAudunRikardsen.jpg
Fiskebiologi og populasjonsgenetikk
Økofysiologi hos kaldtvannsfisk, reproduksjonsstrategier /tidlig livshistorie, arktiske marine fiskesamfunn, bærekraftig akvakultur, fiskegenetikk
IFM excursion 2010 018.jpg (Bredde: 180px)
Marin planktongruppe
De første trofiske nivåer i havet dvs. bakterier, planteplankton/isalger og dyreplankton og miljøet de lever i
CTD-prøvetakingRed.jpg (Bredde: 180px)
Mikromiljø og molekylærbiologi
From Molecules to Communities: Communication in plants and microorganisms
FotoUniversitetetiTromsø.JPG
Nordlige populasjoner og økosystemer
Klimaendringer og økologiske interaksjoner i terrestriske økosystemer
FotoKariAnneBråthen.JPG

Ansvarlig for siden: Geir Rudolfsen
Sist endret: 26.02.2014Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no