Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

   
stallo_web.jpg

Fakultetet har et spesielt ansvar for å adressere nordområderelevant - herunder arktisk og marin forskning. Fakultetets tematiske forskningssatsinger omfatter:

 • Energi, klima og miljø
 • eVitenskap
 • Mineralske ressurser, materialer og bioaktiviteter
 • Maritim, marin, nano-, rom-, bio- og informasjons-teknologi 
 • Sikkerhet i nordområdene

Hele forskningsstrategien

       

 Forskningen foregår i hovedsak ved instituttene (lenker i høyre marg), men er i noen grad organisert i

Sentre, store prosjekt og forskerskoler

Senter for fremragende forskning

CTCC - TheCentre for Theoretical and Computational Chemistry (vert sammen med UiO)

CAGE - Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

MabCent - Centre on marine bioactives & drug discovery (deltaker)

TTL - Tromsø Telemedicine Laboratory (deltaker, faglig ledelse)

iAD - Information Access Disruptions (deltaker)

 

Andre sentre

Senter for sikre operasjoner i NORD (Internt)

Senter for fjernteknologi (vert) 

TGO- Tromsø geofysiske observatorium (internt)

Store prosjekt

NorStruct - The Norwegian Structural Biology Centre (vert)

MARZymes - molecules for the future (vert)

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies

Sensorteknologi for olje og gass (vert)


EWMA-Environmental Waste Management (vert)

CETIA - Coastal Environment, Technology and Innovation in the Arctic (vert)

EISCAT (European Incoherent SCATter) Vert i Norge)

Forskerskoler

National Graduate School in Structural Biology - BioStruct

Forskerskolen i arktisk maringeologi og geofysikk

Forskerskolen i molekylær- og strukturbiologi

Baress - Barents Remote Sensing School

 


  Ansvarlig for siden: Vibeke Os
  Sist endret: 12.11.2013  Del på Facebook

  Forskning ved instituttene

  Samarbeid med  randsoneninstitusjoner

  Publikasjonene finner du i den nasjonale databasen

  CristinLogo.jpg

   

  Produksjon av pub.-poeng ved NT-fak

  Hovedoppgaver og doktorgrader i MUNIN

  Forskningsadministrative tjenester

  Ramfjordmoen forskningsstasjon  Forskning:
  Finn forsker
  Finn ekspertområde
  Finn forskningsprosjekter
  Finn forskningsgruppe

  Utdanning:
  Finn studieprogram
  Finn emne
  Finn yrke

  Formidling:
  Arrangementer
  Nyheter
  Nye doktorgrader - Munin
  Utstillinger
  Tromsø Museum - Universitetsmuseet
  Universitetsbiblioteket


  Om UiT:
  Organisasjonen
  Ledelse
  Kontakt
  Kart over campuser
  Ledige stillinger
  Fakta om UiT

  Cookies på uit.no

  Følg oss:

  Målgrupper:
  Høgskolen i Finnmarks gamle sider
  Media
  Næringsliv
  Skole
  Ansatte

  Logo for Universitetet i tromsø
  UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no