Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Studentforeninger ved BFE

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi finnes det mange ulike organisasjoner og foreninger som studenter kan bli medlem av.

Studentorganisasjonene tar for seg alt fra sport og fritid til veldedige formål og studentpolitikk. Du kan også starte din egen studentorganisasjon hvis du ønsker det. For mer informasjon om oppstartstøtte kan du ta kontakt med Studentparlamentet.

Studentparlamentet er det øverste organet i studentdemokratiet som du som student tilhører.

Følgende andre studentorganisasjoner er aktive ved fakultetet:

Studentutvalget (SU) ved fakultetet: SU er et bindeledd mellom stundentene og administrasjonen, og ansvarlig for koordinering av tillitsvalgte.

Børsklubben UiT er en studentorganisasjon for børs- og finansinteresserte ved Universitetet i Tromsø. Organisasjon skal gjennom diverse arrangement skape oppslutning rundt emnet ved Universitetet i Tromsø.

EcMa: Skal arbeide for det faglige og sosiale for alle studenter ved Handelshøgskolen.

Econa er siviløkonomenes studentgruppe ved HHT. De arbeider med å stimulere det faglige og sosiale aspektet til økonomistudentene her i Tromsø.

Fiskus: Ivaretar studentenes interesser mot fiskeri- og havbruksnæringen.

Fokale Nekroser (fiskehelseforeningen).

HHT-dagen er en konferanse ved Handelshøgskolen. HHT- dagen er et initiativ fra studentene ved Handelshøgskolen, og skal gjennomføres av et styre sammensatt av studenter. HHT-dagen skal skape en arena hvor næringslivet og studentene ved Handelshøgskolen kan møtes.

Håp i Havet: Konferanse som arrangeres av studentene ved Norges fiskerihøgskole,  Handelshøgskolen og Institutt for arktisk og marin biologi. Målet med konferansen er å skape en god faglig atmosfære med temaer og aktuelle utfordringer innen biovitenskap, fiskeri og økonomi. I tillegg skal Håp i Havet fungere som et bindeledd mellom studenter, forskning og næringsliv.

Start UiT jobber aktivt for at innovasjon og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet ved Universitetet i Tromsø. Som medlem av Start UiT får du være med på flere faglige og interne arrangement, der det settes fokus på selvutvikling og sosiale aktiviteter. Samt ta del i planleggingen og gjennomføringen av større arrangement for studentene ved Universitetet i Tromsø.

Tromsø Doctoral Students (TODOS) is an interest organization that works to improve the general welfare of PhD students registered at UiT. TODOS tries to do this by adopting a double-folded perspective on the PhD students’ activity at UiT: their academic working environment and their social life.

Samfunnsøkonomene er interesseorganisasjon for samfunnsøkonomistudenter. I tillegg til fagforeningsrelaterte tjenester, utgir foreningen tidsskrifter samt arrangerer kurs og konferanser.

Pareto Linjeforening er linjeforeningen for samfunnsøkonomistudentene ved Handelshøgskolen. Pareto arbeider for at studentenes velferd holder et høyt nivå gjennom faglig relevant aktivitet og sosiale arrangementer.

Tekna Studentene: Studentforening for Tekna - fagforening for masterkandidater i realfag og teknologi.  Leder Ingvild Westvig

Naturviterstudentene: Det viktigste vi gjør for studentene er å hjelpe dem i overgangen fra studiet til yrkeslivet. I tillegg gir vi dem et faglig og sosialt nettverk både på studiestedet og nasjonalt. Naturviterne har god oversikt over arbeidsmarkedet for våre medlemmer, og våre rådgivere er drevne i å hjelpe studenter med jobbsøkerprosessen. Leder Ann-Isabel Algera. Epost: Naturviterne.uit@gmail.com

 

 


Ansvarlig for siden: Morten Sætran
Sist endret: 28.11.2013Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no