Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

UiTs verdigrunnlag, etiske retningslinjer og personvern

UiTs verdigrunnlag; åpenhet og nærhet, akademisk frihet, engasjement, kreativitet og troverdighet skal gjenspeiles i universitetets personalpolitikk. Det vises også til statens etiske retningslinjer som angir etiske standarder for alle statlige forvaltningsorganer. 

Universitetet i Tromsø” har i samsvar med ”Instruks for behandling av personopplysninger" utarbeidet rutiner slik at all behandling av personopplysninger som forvaltes av personal-og organisasjonsavdelinga skjer i overensstemmelse med personopplysningsloven.

 

Åpenhet og nærhet. Ansatte og studenter skal arbeide i et akademisk, faglig og sosialt fellesskap, som er åpent for impulser, tanker og idéer. Den nærhet som kjennetegner forholdet mellom ansatte og studenter skal ivaretas. Åpen meningsutveksling og dialog mellom mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse og livserfaring skal legge grunnlaget for kunnskapsutvikling, et godt og inspirerende arbeidsmiljø og fruktbare relasjoner til samfunns- og næringslivet utenfor universitetet. Arbeidet med å videreutvikle universitetet som antirasistisk sone skal fortsette.

Akademisk frihet. Universitetet skal verne om og fremme faglig autonomi og individuell akademisk frihet slik at universitetet kan løse sine oppgaver på en uavhengig og kritisk måte. Ansatte skal ha rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforhold eller særskilt avtale.

Engasjement. Universitetet skal være opptatt av å stille spørsmål og finne svar, men også av å forvalte, formidle og anvende sin kunnskap i nært samspill med omgivelsene. Ansatte og studenter skal oppmuntres til kritisk deltakelse i samfunnsdebatten, basert på respekt for menneskerettigheter, likeverd og ytringsfrihet.

Kreativitet. Universitetet skal være kreativt og nyskapende både intellektuelt og i måten vi driver vår virksomhet på. Tradisjoner og kontinuitet skal kombineres med en vilje til å se og gjøre ting annerledes og bedre enn før. Universitetet skal utmerke seg som en initiativrik og endringsdyktig organisasjon.

Troverdighet. Universitetet skal drive sin virksomhet etter høye faglige og etiske standarder. Likestilling, likeverd og tillit skal prege virksomheten. Utdanning, forskning og utviklingsarbeid skal være gjenstand for kontinuerlig kvalitetssikring og kritikk i relevante fora. Evnen til å se sitt fagfelts muligheter og begrensninger er en forutsetning for faglig utvikling. Ansatte og studenter skal være opptatt av og informert om den risiko som er forbundet med virksomheten de deltar i.

Det vises også til siden "Om Universitetet", Uits verdier og etikk 

Søk på tekst i annonsen:
Søk på type arrangement:
 

Etikk- og personverndokumenter:
Tittel Stigende Synkende Endret dato Stigende Synkende
Verdidialog ved PØA 2005-2007 15.10.09


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no