Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Samisk etnografisk samling og arkiv

Slik forestilte Johannes Schefferus i boka Lapponia (1673) seg at samene tilba sine guder.

 

Samlinger og arkiv

Samlinger og arkiv ved består både av gjenstander, litteratur, muntlig og skriftlig informasjon og en rekke ulike arkiv.
Gjenstandssamlingene består av samisk etnografika og etnografika som er innkommet til Tromsø Museum siden 1872.

 

 

 

 

Friis' Etnografiske kart


Om J. A. Friis' Etnografiske kart

Friis' Etnografiske kart 1861

 

Om J. K. Qvigstad's brev


Just Knud Qvigstad, 1853-1957 korresponderte med en rekke forskere. Brevsamlingene er ved Håndskriftsamlingene, Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo, Uppsala Universitetsbibliotek og Det finske Riksarkivet.

J. K. Qvigstad's brev


J. K. Qvigstad's korrespondanse til forskerne Magnus Olsen, Emil N. Setälä og Karl B. Wiklund.

Brevsamlingene

 

Reinbeitekommissionen af 1907


Reinbeitekommissionen af 1907.
Om Reinbeitekommissionen af 1907

Reinbeitekommissionen af 1907 med og uten Qvigstad og Wiklund's kommentarer.
Reinbeitekommissionen af 1907

Ansvarlig for siden: Dikka Storm
Sist endret: 05.11.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no