Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Årlig kontroll av avtrekksskap

For at brukerne av avtrekksskapet skal være trygge på at skapet fjerner forurensninger på en god og effektiv måte må skapet være gjenstand for årlig kontroll. Teknisk avdeling er ansvarlig for denne kontrollen, og har inngått service avtale med ventilasjonsfirma. Ventilasjonsfirma SKAL kontakte brukersted i god tid før årlig kontroll gjennomføres, slik at brukerstedet får anledning til å tømme avtrekksskap. Ansvaret for tømming av avtrekksskap ligger hos stedlig lab-ansvarlig.

NB!! Før kontroll kan gjennomføres MÅ avtrekksskap være tømt NB!!

Årlig kontroll innebærer at :

  • Total luftstrøm gjennom skapet måles og reguleres hvis nødvendig.
  • Lufthastigheten i lukeåpningen med retning inn i skapet skal være minimum 0,4-0,5 meter/sekund.
  • Det kontrolleres om lukens heiseanordning mht. wire og motvekter er i god stand.
  • Det kontrolleres om belysningen i skapet er tilfredsstillende.
  • Det kontrolleres om varselindikator (dersom skapet er utstyrt med slik) fungerer tilfredsstillende.
  • Årlig kontroll gjennomføres med en samtidighetsfaktor på 70%.
Skap som blir kontrollert mht. disse punkter merkes slik at dato for utført kontroll og signatur av den som har utført kontrollen fremgår.

Utstyr for måling av luftstrøm i lukeåpning er kjøpt inn av Teknisk avdeling. Dette utstyret disponeres av Arnfinn Kvarsnes ved Institutt for kjemi.  Kvarsnes kan kontaktes for lån av dette ustyret, samt bistå med opplæring i bruken av dette utstyret. 

Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 08.06.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no