Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Varsling ved feilfunksjon avtrekksskap

For at brukeren skal være trygg på at avtrekksskapet fungerer må det utstyres med varselindikator som varsler ved feilfunksjon. Med feilfunksjon menes her at lufthastigheten i lukeåpningen ikke er stor nok til å hindre forurenset luft i å lekke ut i rommet. Dette kan skje ved at det oppstår lekkasjer i avtrekkskanal (suger falsk luft), en viftereim ryker, at anlegget stenges pga. strømbrudd, driftshavari eller planlagt service. Ved Universitetet i Tromsø er ikke alle avtrekksskap utstyrt med varselindikator. For eksisterende skap uten varselindikator v/UiT, bør en minimum benytte et stykke veiepapir "tapet" til lukens underkant. Når skapet suger vil veiepapiret trekke innover i skapet.

Hvis varselindikator varsler feilfunksjon SKAL skapet lukkes igjen, og lab-ansvarlig varsles. Lab-ansvarlig skal da kontakte Teknisk avdeling som er ansvarlig for drift av ventilasjonssystemet.

Ved mistanke om feil med avtrekkskap uten varselindikator SKAL skapet lukkes igjen og lab-ansvarlig varsles. Lab-ansvarlig skal da kontakte Teknisk avdeling som er ansvarlig for drift av ventilasjonssystemet.

Utstyr for måling av luftstrøm i lukeåpning er kjøpt inn av Teknisk avdeling. Dette utstyret disponeres av Arnfinn Kvarsnes ved Institutt for kjemi.  Kvarsnes kan kontaktes for lån av dette ustyret, samt bistå med opplæring i bruken av dette utstyret. 

Nye avtrekkskap skal ha påmontert varselindikator med lyd/lampe som varsler bruker dersom lufthastigheten i åpningen underskrider 0,4-0,5 m/s.

Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 30.03.2010


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no