Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Riktig plassering av avtrekksskap

 

Avtrekk4
Eksempel på ugunstig plassering av avtrekksskap
For at avtrekksskapet skal fjerne forurensninger på en god og effektiv måte må : Det etableres en sikkerhetssone rundt skapet. Denne vil typisk være 0,5 meter fra tak og vegg og 1 meter i front. Skapet settes slik at en oppnår en laminær luftstrøm i skapåpningen. Det skal svært lite turbulens til for å "rive" ut forurensninger fra skapet og ut i rommet. Turbulens i skapåpningen oppstår dersom en plasserer skapet nær luftevinduer, dører, i ferdeselsoner inne i laboratoriet eller ved uheldig plassering forhold til til-luftstrømmen i rommet.
Avtrekk2
Åpen dør eller vindu kan forårsake at luftstrømmen snur, og går ut av avtrekksskapet
Avtrekksskapet bør derfor plasseres med tanke på å unngå trafikk i nærområdet, og plassering bør også vurderes i forhold til tilluft og avtrekksventiler. Vær også oppmerksom på åpne dører og vinduer i nærheten av avtrekksskapet som kan påvirke luftstrømmen

Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 08.06.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no