Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Tilstrekkelig luftstrøm i avtrekksskap

 

Avtrekk7
Økt risiko for utslipp ved for høy lukeåpning
For at avtrekksskapet skal fjerne forurensninger på en god og effektiv måte anbefaler Arbeidstilsynet at lufthastigheten i lukeåpningen med retning inn i skapet skal være minimum 0,4-0,5 meter/sekund. Med utgangspunkt i 140 l/s og 1 m. skapåpning vil vi i et vanlig avtrekksskap få en lufthastighet i åpningen på 0,5 m/s ved 28 cm lukeåpning. Dette er skapets sikkerhetshøyde (arbeidshøyde). Ved Universitetet i Tromsø er det ulike typer avtrekksskap i bruk. Skapenes sikkerhetshøyde kan derfor variere fra 28-42 cm, avhengig av leverandørens spesifikasjon. Dette blir det tatt hensyn til når avtrekksskapene gjennomgår årlig kontroll. Hvis vi tar utgangspunkt i en sikkerhetshøyde på 28 cm, vil det være fare for utlekkasje av helsefarlige damper og støv hvis denne høyden økes. Risikoen vil variere med de ulike dampers egenvekt og damptrykk slik at lufthastigheten i lukeåpningen kan f.eks. variere fra 0,25 - 1m/s med samme "sikkerhetsmargin". Da hvilke stoffer som skal benyttes i skapet ikke alltid er kjent eller ligger fast bør en planlegge utfra en kapasitet som innebærer min. 0,4-0,5 m/s.

Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 08.06.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no