Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Beregning av lønnsutgifter til en stilling

I tillegg til årslønna påløper også sosiale utgifter

Tommelfingerregel

I tillegg til selve årslønna som du finner i hovedlønnstabellen (per 1. mai 2012), påløper det også en del sosiale utgifter til en stilling. De samlede utgiftene utgjør

årslønn ganger 1,23
eller månedslønn ganger 1,34 (inkl. feriepenger)

eller et påslag på 23 % i forhold til årslønna. Hvis årslønna er 300 000, blir de totale kostnadene til stillinga, inkl. sosiale utgifter, ca. 369 000. På månedslønna kommer feriepengene i tillegg til lønn og sosiale utgifter. På eksterne prosjekter må du dessuten legge til dekningsbidrag.

Her er det en Excel-fil hvor du lett kan beregne lønn og sosiale utgifter per år eller per måned (i 2012) når lønnstrinn og stillingsandel er kjent. Dette er en fil som f.eks. er egnet for søknader om midler. For detaljbudsjetteringen og registrering i Agresso bruk budsjettverktøy-skjemaene som du finner på forsiden om budsjett- og planarbeid:  http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=248486&p_dimension_id=88210&p_menu=42425 


Sosiale utgifter

I tillegg til årslønna som vises i hovedlønnstabellen påløper det også en del andre utgifter.

  • Trekk for ferie utgjør 25 av 260 dager i året. Trekket gjøres på junilønna.
  • Feriepenger utgjør 12 % av lønna, og beregnes av årslønn minus trekk for ferie (dvs. at man ikke opptjener feriepenger under ferien).
  • Pensjonspremie utgjør 12,03 % av årslønn.
  • Gruppelivsforsikring utgjør kr 1 140 per stilling (også deltidsstillinger) og belastes med 1/12 (ca. 95 kr) hver måned.
  • Arbeidsgiveravgift utgjør 7,9 % av postene over.

Satsene gjelder for 2012.


 

Regneeksempel

Nedenfor vises de totale lønnsutgiftene for en stilling i lønnstrinn 50 i 2012:

 

Beregningsgrunnlag Beløp
Årslønn Bruttolønn - OU (kolonne 2 i hovedlønnstabellen) 404 400
Trekk for ferie 25 dager av totalt 260 -38 885
Feriepenger Beregnes av netto arbeidsdager (dvs. 260 minus 25) og er på 12 % 43 862
Pensjonspremie 12,09 % av årslønn 48 916
Gruppelivsforsikring Årlig sats 1 126
Arbeidsgiveravgift 7,9 % av alle postene over 36 294
Sum lønnsutgifter 495 714
Ansvarlig for siden: Steinar L Johansen
Sist endret: 03.12.2012


Del på Facebook

Temaomåder:

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no