Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Kart

Kristine Colbans kart, 1814.

 

INNHOLD:

Innledning:
Hans Peter Blankholm
Fra kartografiens historie: Reinhard Mook
Berggrunnsgeologiske kart: Per Bøe
Løsmassekart: Jakob J. Møller
Fornminneregisteret og økonomisk kartverk: Inger Marie Holm-Olsen
Sjøkart og det marinarkeologiske landskapet: Roy Arne Nilsen
Geografiske informasjonssystemer: Hans Peter Blankholm
J.A. Friis`etnografiske kart over Troms og Finnmark: Lars Ivar Hansen

Dette heftet omhandler kart. Gjennom sju artikler får du innblikk i så varierte tema som kartografiens historie, og tilblivelsen av kart, geologiske kart og kart over kvartærtiden, økonomisk kartverk og fornminneregisteret i Nord-Norge, sjøkart og det marinarkeologiske landskapet, geografiske informasjonssystem, og Jens A. Friis' etnografiske kart over Troms og Finnmark. Kartene gir innblikk i natur- og samfunnsforhold gjennom tidene med et spesielt fokus på Nord-Norge.
Vi håper med dette heftet å bidra til både å utbrede kunnskapen om, og øke interessen for, bruk av kart.

Ansvarlig for siden: Elisabeth Jensine Nilsen
Sist endret: 28.08.2008


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no