Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Avdeling for utdanning

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Lån, stipend og legater

I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen har du som student også mulighet til å søke om støtte fra andre nasjonale stipend- og legatordninger. Universitetet i Tromsø har også egne legatordinger for sine studenter.

 Lånekassen i Tromsø

Besøksadresse:
Søndre Tollbugate 7, 4. etg.
9292 Tromsø

Ekspedisjonstid:
Mandag - fredag 09.00 - 14.30

Kassafon: 0 45 45

Telefon: 0 45 45
Mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Telefaks: 22 64 26 36

Lånekassens nettsiderLegater ved Universitetet i Tromsø:

Edward C. Og Astrid Thadens legat
Til støtte for begavede studenter fra Nord-Norge som studerer ved Universitetet i Tromsø. Søknadsfrist og legatstørrelse offentliggjøres ved kunngjøringer.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Svetlana Olsen.


KOMETEN (Nord-Norges Fond og fondet Nord-Norges Universitet)
Til forskningsoppgaver som har sterk tilknytning til landsdelen, herunder hovedoppgaver som tas ved universitet eller høgskole.

Søknadsfrist har vært 1. april hvert år, men søknadsfristen, sammen med tildelingskriterier og legatstørrelser, offentliggjøres årlig i presse og ved oppslag på lærestedene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Kommunikasjonsavdelinga, Universitetet i Tromsø, tlf. 77 64 49 82.

Fiskeriforskningsfondet
Til forskningsprosjekter og ethvert annet tiltak som er av betydning for utviklingen av forhold innenfor fiskerinæringen.

Søknadsfrist 1. mars. Kunngjøres ved oppslag på lærestedene og ved annonse på Tavla - penger å hente

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Svetlana Olsen.

Tromsø sparebanklags stipend
Til støtte for studenter fra Troms som studerer sosialøkonomi og fiskerifag.

Søknadsfrist 1. mars. Kunngjøres ved oppslag på lærestedene og ved annonse på Tavla - penger å hente

Kellfrid og Helge Jakobsens fond
Til arktisk forskning og fiskeriforskning ved Universitetet i Tromsø.

Søknadsfrist 1. mars. Kunngjøres ved oppslag på lærestedene og ved annonse i Tavla - penger å hente

Kong Haakon den 7des utdannelsesfond for norsk ungdom
Til studieopphold på Svalbard for norsk ungdom mellom 18 og 30 år (innenfor praktiske, teoretiske og kunstneriske fag etter avsluttet videregående skole). Stipend kan også gis til bearbeidelse av materiale innsamlet på Svalbard.

Søknadsfrist 1. mars. Kunngjøres i Norsk Lysingsblad, Tavla - penger å hente og ved oppslag på lærestedet.

OBS: En del nordnorske kommuner har stipend/legatordninger for sine studenter. Opplysninger fås ved henvendelse til Fylkesmannens kontor.

Ingvald Johansens utdanningsfond
Utdanningsfondet gir støtte til ungdom fra Troms fylke som søker høyere utdanning fortrinnsvis for å arbeide i Nord-Norge etter endt utdanning. For søkere til fagene medisin, fiskeri/akvakultur og revisor. Les mer her.

Lyses ikke ut for studieåret 2013/2014.

Legathåndboka
Legathåndboka gir en fullstendig oversikt over stipender og legater til utdanning, videreutvikling, kultur og forskning for nordmenn. Boka inneholder nærmere 2000 forskjellige tilbud.

Boka gis ut en gang i året og fås kjøpt i bokhandelen. Den kan også lånes på Universitetsbiblioteket (UB), og den er også tilgjengelig på internett.

Utgiver: Cicerone forlag

Penger å hente
På tavla annonseres også ulike stipender og fond. Sjekk oversikten her.


 

Stipend for studier i utlandet

Studenter som reiser på utveksling har tilgang til ulike finansieringskilder for å få lån og/ eller stipend. De viktigste er:

Lånekassen:
Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet får lån og stipend fra Lånekassen. Du søker om støtte via nettsøknad. Hvor mye du får i støtte til utdanning i utlandet varierer alt etter hva slags utdanning du tar, på hvilket lærested du tar den, hvilket nivå du er på og hvor i verden du skal være. Les mer på Lånekassens nettsider. Dersom du tar språkkurs i tilknytning til utenlandsoppholdet har du også mulighet til å søke Lånekassen om språkstipend på 16 390 NOK.

Erasmus:
EUs program for høyere utdanning. Gjelder utveksling til utvalgte universiteter og høgskoler i EU-/EØS-området. Stipend fra 1600 til 2000 NOK per måned.

Nordplus/Nordlys:
Nordisk ministerråds utvekslingsprogram. Gjelder utveksling til universiteter og høgskoler i Norden: Danmark, Finland, Færøyene, Island og Sverige. Stipend på ca. 1500 NOK per måned.

North 2 North:
Utvekslingsprogrammet til universitetsnettverket University of the Arctic. Gjelder utveksling til utvalgte universiteteter og høgskoler subarktiske land (Canada, USA, Russland mm.). Stipend på 15 000 NOK for opphold som varer ett semester.

Barentsplus:
Utvekslingsprogram under Barentsprogrammet. Gjelder for utvekslin til universiteteter i Nordvest-Russland. Stipend på 10 000 - 20 000 avhengig av oppholdets lengde.

Arkhangelskavtalen:
En bilateral avtale mellom UiT og Pomoruniversitetet i Arkhangelsk. Stipend på 1000 NOK per måned (maks 5000 NOK).

Reisestøtte for samiske studenter:
Støtteordning for samiske studenter koordinert av
Senter for samiske studier. Gjelder reiser til hele verden. Reisestøtte på maks 50 000 NOK.


Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 08.08.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no