Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR)

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Fagsiden for historie


Hva er historie?

Historie er «vitenskapen om endringer». Langtidsperspektiver er ofte viktig for å forstå raske endringer i vår egen tid. Samtidig har langsomme utviklingsprosesser også skapt det mangfoldet av samfunnsformer som vi er omgitt av. Historie tar opp erfaringene fra tidligere generasjoner, erfaringer som er fascinerende i seg selv, men som også øker vår forståelse av mangfoldet i vår samtid. Historiestudiet gir en innføring i faget fra antikken til i dag, med vekt på norsk og europeisk historie i ulik grad av fordypning. Undervisningen er variert og studentene blir vurdert gjennom tradisjonell eksamen, oppgaveskriving med veiledning og muntlig prøving. Vi vil utvikle både den kritiske leseren og den gode skribenten. Derfor er lesing av historiske framstillinger sentral i studiet, ved siden av innslag av skriving og skrivetrening.

 

Studier i historie

Innenfor faget historie kan du studere en mengde ulike tema, fra oversiktstema som omhandler norsk, europeisk eller verdens historie, til mindre tema som er egnet til å fordype seg i. Et årsstudium i historie vil for eksempel gi en bred innføring i tema som kan være nyttig for lærere i skolen eller andre som søker et sterker historiefaglig grunnlag i sitt arbeide. En bachelor i historie gir både oversikt og en begynnende innsikt i fagets teoretiske og metodiske sider. En master i historie gir i tillegg til bachelorgraden muligheten til å fordype seg forskningsmessig i et tema som studenten interesserer seg særlig for. I tillegg kan du også ta bachelor og master i Russlandsstudier, en studievariant som særlig gir muligheter til å fordype seg i russisk historie.

 

Yrkesmuligheter

Historiefaglige studier gir gode yrkesmuligheter innenfor en rekke yrker. Det kan være undervisning i grunn- eller videregående skole, arbeid i media, innenfor museums- og kultursektoren, i administrativ sektor, i det hele tatt arbeid som krever kompetanse i å sette seg inn i, bearbeide og utrede store mengder av informasjon.

 

Studieløpet

Studenter som vil ta bachelorgraden i historie skal minimum ha historieemne tilsvarende 90 studiepoeng. I tillegg kommer 20 studiepoeng ex.phil og ex.fac som også er obligatoriske. Av de 90 studiepoengene i historie er det en obligatorisk del på 40 studiepoeng (HIS 1001, 1002, 1003 og 2001). De resterende 50 poengene er valgemner. 20 studiepoeng av de valgfrie historieemnene skal være på 2000-nivå. Programmet legger opp til et normalt løp på 100 studiepoeng i historieemne.

 

Studenter kan tas opp på masterstudiet dersom en har en bachelorgrad i historie med en gjennomsnittskarakter på minimum C. Masterstudiet varer samlet i fire semester, hvorav to semester er særskilt avsatt til masteroppgaven.

 

Se under "Program" nedenfor for mer informasjon om oppbygging av studiet.

 

Undervisningsemner                
Program Forskning

Emner i historie våren 2014.

 

Emnearkiv:

Emner i historie høsten 2013.

Emner i historie våren 2013.

Emner i historie høsten 2012.

Emner i historie våren 2012.

Emner i historie høsten 2011.

Emner i historie våren 2011.

 

Bachelorprogrammet i historie.

Masterprogrammet i historie.

Årsstudium i historie.

Bachelorprogrammet i russlandsstudier.

Masterprogrammet i russlandsstudier.

Creating the New North (CNN)

"Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014"

Norsk polarpolitikk 1870-2014

Historical Population Register (RHD)

 

Ansvarlig for siden: Sverre Andreas Fekjan
Sist endret: 02.12.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no