Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/ Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Historikk

Styringsgruppa for fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø oppnevnte i møte 7. mars 2008 medlemmer til en ekstern arbeidsgruppe for utvikling av en pilot for en ny lærerutdanning ved det nye universitetet.

historikk.jpg

Arbeidsgruppen besto av følgende medlemmer:

Høgskolelektor Torun Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag - leder
Professor Sven-Erik Hansen, Åbo Akademi Finland
Dosent Per Ramberg, NTNU
Rektor Kristin Skaalvik, Workinnmarka skole Tromsø
Sekretær: Førsteamanuensis Dag Atle Lysne, Høgskolen i Finnmark

Gruppas arbeid resulterte i utredningen Pilot i Nord som er grunnlaget for de nye integrerte mastergradsprogrammene i lærerutdanning - Master of Education - som startet høsten 2010.

Pilot i Nord

Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009) Læreren Rollen og utdanningen

Utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning 31.12.2008 Pedagogikkfaget i lærerutdanning

Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006 Del 1: Hovedrapport

Ansvarlig for siden: Beathe Paulsen
Sist endret: 29.01.2014


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no