Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/ Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Faggrupper

Faggruppene har hatt ansvar for å utvikle emnebeskrivelser for de mange fag som inngår i våre nye lærerutdanninger.

Faggruppene har vært sammensatt av ansatte fra begge de fusjonerte institusjoner. Faggruppene har underveis i prosessen med å lage emnebeskrivelser for de ulike fag, samarbeidet med andre i fagmiljøene på det nye universitetet.

Drama:
Universitetslektor Marte Sverdrup Liset
Førstelektor Anne Eriksen

Engelsk:
Professor Gerd Bjørhovde
Universitetslektor Hilde Brox
Førsteamanuensis Anne Lise Brox Larsen
Førsteamanuensis Marit Westergaard

Kunst og Håndverk:
Førstelektor Mia Lervik
Førstelektor Kari Doseth Opstad   

Kroppsøving:
Førstelektor Gunnar Mathisen 

Religion Livssyn og Etikk:
Førsteamanuensis Kansgar Straum
Stipendiat Jonas Jakobsen

Matematikk:
Stipendiat Ove Drageset
Instituttleder Ragnar Soleng

Mat og helse:
Førstelektor Else Marie Øverbø

Musikk:
Universitetslærer Tor Anton Sørensen
Dosent Niels Eskild Johansen
Universitetslektor Bengt Arve Haugseth

Naturfag:
Førstelektor: Andy Sortland
Førstelektor: Ole Anton Haugland
Førsteamanuensis Magne Olufsen
Førsteamanuensis Hans Georg Køller

Norsk:
Universitetslektor Einar Størkersen  
Førstelektor Authild Nedberg
Instituttleder og Professor Endre Mørk

PRAKSISGRUPPE:
Praksiskonsulent Dag Elvevoll
Praksiskonsulent Yvonne Sørensen
Studieleder Per Jenssen
Professor Tom Tiller
Professor Gunnar Grepperud
Kommunalsjef Tromsø kommune Kari Henriksen
Rektor ved Sommerlyst ungdomskole Kjell Olav Mentzoni
Rektor ved Bjerkaker barneskole Jan Fredrik Skogdal

Profesjonsfag:
Førsteamanuensis Eli Moksnes Furu
Førsteamanuensis Tor Vidar Eilertsen
Førsteamanuensis Randi Skjelmo
Førstelektor: Karin Rørnes
Førsteamanuensis Gry Paulgaard
Professor Edmund Edvardsen
Førsteamanuensis Bengt Ove Andreassen
Rektor ved Workinnmarka skole Kristin Skaalvik
Universitetslektor Helge Habbestad
Førstelektor Anne Eriksen / Marte Sverdrup Liseth

Samfunnsfag:
Førstelektor Håkon Rune Folkenborg
UniversitetslektorLiv Carstens Knutsen
Førsteamanuensis Terje Fagerbakk
Førsteamanuensis Sissel Eriksen

Ansvarlig for siden: Beathe Paulsen
Sist endret: 29.01.2014


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no