Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Forskergruppe for barnerett

Forskergruppa for barnerett har som formål styrke forskningssamarbeidet innen barnerett og å skape et godt miljø for utvikling av forskningsprosjekter.

barnerettsgruppa bilde tre hender.jpg (Bredde: 180px)Det er et mål å få til større samarbeidsprosjekter og på sikt søke ekstern finansiering. Gruppa har, sett i forhold til antall medlemmer, bred kompetanse når det gjelder metodisk og teoretisk tilnærming til feltet. Fakultetet har flere studenter som skriver masteravhandling innen barnerett.

I 2011 fikk forskergruppa innvilget en søknad om styrking av fagmiljøet i barnerett over en treårsperiode og innenfor en kostnadsramme på 2.6 millioner, hvorav 1.6 millioner fra Norges Forskningsråd.


Om forskergruppa

Medlemmer

Doktorgrader i barnerett Linker
Publikasjoner Temabank for masteroppgaver
Pågående prosjekter Spesialfag i barnerett
Årsrapporter

Arrangementer

”Styrking av fagmiljøet i barnerett”-
(Institusjonsforankret strategisk prosjekt JUSIPS 2 Norges forskningsråd)

 

Information in English - Child Law research group

 

 

barnerettsgruppa bildestripe.jpg (Bredde: 560px)

Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist endret: 03.04.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no