Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Kontakt med randsone og næringsliv

Oppgaver/Tjenester

  • Etablering og oppfølging av samarbeidsavtaler
  • Utveksling av info
  • Deltakelse i randsoneinstitusjonens styringsorgan
  • Samordning av strategi, diskusjon av arbeidsdeling

Fakultetets randsoneinstitusjoner er derfinert i fakultetets strategidokument:

Fakultetet skal styrke samarbeidet med aktuelle institusjoner i nordområdene og randsonen, spesielt NORUT, Framsenteret, samt miljøene i Narvik, Andøya og på Svalbard.

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 10.10.2012


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no