Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

8000-emner ved Helsefak

Innhold

Søknadsfrister
Hvordan søke
Eksterne studenter
Hvem kan søke
Klage på karakterfastsetting

Kontinuasjonseksamen
Karakterutskrift
Emneoversikt og søknadskjema
Total emnekatalog for 8000-emner ved Helsefak

PhD-emner ved andre universiteter


 

Søknadsfrister

Søknadsfristen for samtlige 8000-emner er 6 uker før kursstart dersom ikke annen dato er oppgitt. Det er vanligvis ikke venteliste på et emne, og det er ikke mulig å melde seg på et emne manuelt etter at søknadsfristen er gått ut.

For en elektronisk varsling når søknadsfristene nærmer seg kan du melde deg på nyhetsbrevet eller RSS-feed fra Seksjon for forskningstjenester.

Hvordan du søker om plass på 8000-emner ved Helsefak

Bruk elektronisk søknadsskjema ved å følge link ved siden av det aktuelle emnet. Vær obs på at du må fylle ut søknad for hvert enkelt emne du søker opptak til.

Eksterne studenter må dokumentere opptaksgrunnlaget sitt

Eksterne studenter må huske å ettersende attestert dokumentasjon av utdannelse og eventuelt status som ph.d.-student/forskerlinjestudent (dvs. stemplet og signert av autorisert person). Underskrift og stempel på kopi av dokumentasjonen din må være original, vi godtar derfor ikke dokumentasjon som er sendt pr. e-post. Bekreftelse på studentstatus kan du få hos egen studieadministrasjon, bekreftelse fra veileder eller kopi av tilbudsbrev er dessverre ikke gyldig dokumentasjon.

Dokumentasjon på utdannelse og eventuelt status som ph.d.-student/forskerlinjestudent ved en annen institusjon sender du til følgende adresse:

Seksjon for forskningstjenester
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Hvem kan søke om opptak til 8000-emner

Følgende studenter kan søke opptak til 8000-emner, i prioritert rekkefølge:

  1. Ph.d.-studenter, stipendiater og forskerlinjestudenter ved Universitetet i Tromsø
  2. Deltakere på førstelektorprogrammet
  3. Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter ved andre universitet
  4. Personer som har minimum mastergrad eller tilsvarende, men som ikke er tatt opp på et ph.d.-program.

Dersom det er flere søkere enn plass på kurset vil studentene bli prioritert fra kategori 1-4. Vær oppmerksom på at noen emner kan ha ytterligere opptakskrav og/eller prioriteringsnøkler. Dette vil i så fall være oppgitt i emnebeskrivelsen til det enkelte emnet.

Klage på karakterfastsetting

Klage på karakterfastsetting må sendes inn til seksjon for forskningstjenester innen tre uker etter at sensuren har blitt kunngjort. Skriftlig klage sendes til forskningstjenester@helsefak.uit.no.

For utfyllende informasjon angående klagemuligheter se eksamensforskrift § 44-46.

Kontinuasjonseksamen

Frist for eksamensmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret.

Eksamensmelding til kontinuasjonseksamen for 8000-emner ved Helsefak gjøres på eget skjema. Skjemaet må skrives under og sendes per post til Seksjon for forskningstjenester. Se ellers eksamensforskriften for mer informasjon.

Karakterutskrift

Karakterutskrift bestilles i StudentWeb. Du finner dette under menypunktet "Bestillinger" i venstremenyen i StudentWeb. Karakterutskriftene sendes pr. post til din registrerte semesteradresse, du må derfor sjekke/oppdatere semesteradressen før du bestiller karakterutskrift. Du kan også få utlevert karakterutskrift ved personlig frammøte på infotorget ved Helsefak.


 

Emneoversikt med søknadsskjemaer og søknadsfrister

   Høst 2014      
BIO-8302 Molecular and Clinical Aspects of Cancer – Block 1 10stp 25.08.14-05.09.14 Søknadsfrist   14.07.14
TLM-8040 Advanced Theoretical Perspectives on Electronic Health Records and   E-health Services 10stp Uke 35-36 og 38-39 Søknadsfrist 14.07.14
HEL-8008 Kvalitative studier og forskningsdesign 3stp 28-29.08.14 og 20-21.11.14 Søknadsfrist 17.07.14
MBI-8002 Research Seminar Series in Infection, Inflammation and Immunity 4stp Oppstart i september Søknadsfrist 24.07.14
HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT) 2stp 09.09.14-11.09.14 Søknadsfrist 29.07.14
HEL-8016 Challenges and Opportunities for Qualitative Approaches of Clinical   Research in Mental Health 5stp 10-11.09.14 og 01-02.12.14 Søknadsfrist 30.07.14
HEL-8017 Quantitative Methods in Clinical Research in Mental Health 5stp 15-16.09.14 og 10-11.11.14 Søknadsfrist 04.08.14
HEL-8004 Allmennrettet og   vitenskapelig forskningskommunikasjon 3stp 17.09.14-19.09.14 Søknadsfrist 06.08.14
HEL-8012 Quantitative Research Methods 6stp 22.09-15.09.14 og 13.10-16.10.14 Søknadsfrist 11.08.14
HEL-8013 Epidemiology - Introduction and Deeper Understanding 9stp Oppstart 21.10.14 Søknadsfrist   09.09.14
HEL-8015 Qualitative   Research Skills Development 3stp 27.10.14-31.10.14 Søknadsfrist 15.09.14
HEL-8021 Preclinical PET and Complementary Methods in Small Animal Molecular   Imaging 5stp 03-07.11.14 og 24-28.11.14 Søknadsfrist 22.09.14
HEL-8004 Allmennrettet og   vitenskapelig forskningskommunikasjon  3stp 05.11.14-07.11.14 Søknadsfrist 24.09.14
HEL-8003 Mixed Models 2stp 10.11.14-14.11.14 Søknadsfrist 29.09.14
PSY-8002 Eksperimentell   design og statistikk 3stp 25.11.14-05.12.14 Søknadsfrist 14.10.14
FAR-8043 Nanomedicine and Nanotechnology 15stp 01.12.14-05.12.14 Søknadsfrist 20.10.14
HEL-8010 Research Ethics and Theory of Science 6stp Dato kommer   Dato kommer

  Vår 2014
MBI-8002 Research Seminar series in Infection, Inflammation and Immunity 4sp Oppstart 16. januar Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (05.12.13)
HEL-8001 Multivariable linear regression analysis and analysis of variance including repeated measurement design 3sp 20.01.14-24.01.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått  (09.12.13)
HEL-8016 Challenges and opportunities for qualitative methods in clinical research on mental health 5sp 27.01.14-28.01.14 og 08.05.14-09.05.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (16.12.13)
HEL-8008 Kvalitative studier og forskningsdesign 3sp 30.01.14-31.01.14 og 29.04.14-30.04.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (19.12.13)
HEL-8012 Quantitative research methods 6sp Uke 6 og uke 9 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (23.12.13)
HEL-8017 Quantitative methods in clinical mental health research 5sp 26.02.14-27.02.14 og (NY DATO) 03.-04.06.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (15.01.14)
HEL-8002 Logistic regression and statistical analysis of survival data 3sp 03.03.14-07.03.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (20.01.14)
HEL-8011 Kvalitativ metode 6sp 11.03.14-14.03.14 og 24.04.14-25.04.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (28.01.14)
HEL-8010 Research Ethics and Theory of Science 6sp EMNET ER AVLYST VÅREN 2014!
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon - Norsk versjon 3sp 19.03.14-21.03.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (05.02.14)
HEL-8014 Experimental Animal Science for researchers 6sp 24.03.14-28.03.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (10.02.14)
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 2 stp 31.03.14-02.04.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (17.02.14)
BIO-8303 Molecular and Clinical Aspects of Cancer - block II 10sp 05.05.14-16.05.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (24.03.14)
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon - Engelsk versjon 3sp 14.05.14-16.05.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (02.04.14)
MBI-8001 Molecular and clinical aspects of infection, inflammation and immunity 10sp 02.06.14-13.06.14 Fotolia_8262548_XS.jpg Søknadsfrist utgått (22.04.2014)

 

 

Total emnekatalog

Dette er en oversikt over alle 8000-emnene ved Det helsevitenskapelige fakultet. Emnene arrangeres ikke hvert semester og ikke nødvendigvis i et fast interval.

Emnebeskrivelsen finner du i universitetets emnekatalog. Emnebeskrivelsen gir en oversikt over emnets innhold og eksamensform. Den kan imidlertid endres noe når emnet arrangeres på nytt, du må derfor alltid lese emnebeskrivelsen som ligger på inneværende semester for å vite nøyaktig pensumliste, eksamensform og så videre, når du skal søke om opptak på et emne.

 

Basalemner
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon, 3 studiepoeng
HEL-8010 Research Ethics and Theory of Science, 6 studiepoeng
HEL-8011 Kvalitativ metode, 6 studiepoeng
HEL-8012 Quantitative Research Methods, 6 studiepoeng

Frie emner
BIO-8302 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 1, 10 studiepoeng
BIO-8303
Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 2, 10 studiepoeng

HEL-8001 Multivariable Linear Regression Analysis and Analysis of Variance Including
Repeated Measurement Design, 3 studiepoeng
HEL-8002
Logistic Regression and Statistical Analysis of survival data, 3 studiepoeng
HEL-8003
Mixed Models, 2 studiepoeng
HEL-8008
Kvalitative studier og forskningsdesign, 3 studiepoeng
HEL-8009
Analysis of Incomplete Data and Methods for Imputation , 2 studiepoeng
HEL-8013
Epidemiology - Introduction and Deeper Understanding, 9 studiepoeng
HEL-8014 Course in Experimental Animal Science for Researchers, 6 studiepoeng
HEL-8015 Qualitative Research Skills Development, 3 studiepoeng
HEL-8016 Challenges and opportunities for qualitative methods in clinical research on mental health, 5 studiepoeng
HEL-8017
Quantitative Methods in Clinical Mental Health Research, 5 studiepoeng
HEL-8018
Introduction to Randomised Control Trials (RCT), 2 studiepoeng
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning, 2 studiepoeng

HEL-8021 Preclinical PET and Complementary Methods in Small Animal Molecular Imaging, 5 studiepoeng

TLM-8040 Advanced Theoretical Perspectives on Electronic Health Records and E-health Services, 10 studiepoeng

PSY-8002 Eksperimentell design og statistikk, 3 studiepoeng
PSY-8011 Meta-analyse , 3 studiepoeng
PSY-8012 Regresjonsanalyse, 7 studiepoeng
PSY-8014 Mixed Rasch Model, 3 studiepoeng

FAR-8043
Nanomedicine and Nanotechnology, 15. studiepoeng

MBI-8001 Molecular and Clinical Aspects of Infection, Inflammation and Immunity, 10 studiepoeng
MBI-8002 Research Seminar Series in Infection, Inflammation and Immunity, 4 studiepoeng
MBI-8003 Correlative Light and Electron Microscopy (CLEM), 5 studiepoeng

 

Ph.d.-emner ved andre universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist endret: 23.04.2014


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no