Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Økonomiseksjonen ved Avdeling for økonomi

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Personkort - automatisk import av data

Vi henter en god del opplysninger fra de andre administrative systemene til personkortene. Disse opplysningene kan ikke overskrives av dere, men de må oppdateres i kildebasene dvs. PAGA, Telefoni, FS og BAS.

Alle de faste opplysningene på personkortene hentes fra BAS, IT-avdelingas brukeradministrative system. BAS får i sin tur opplysningene fra andre administrative systemer.

Personopplysninger
Fra PAGA kommer Navn, Stillingsbetegnelse, Stillingskategori (etter hvert), Fødselsdato og Enhet.
Enhet (Org.enhet i Paga - Ansvarssted på lønnsmeldingen) bestemmer hvor hver enkelt ansatt blir synlig i ansattelistene, og hvor vedkommende har rettigheter til skriving og redigering i portalen.
Feil i opplysningene i PAGA meldes til nærmeste overordnete eller personalansvarlig på egen enhet. Enheten sender beskjed om retting til lønningskontoret. Slik beskjed skal gå tjenesteveg, dvs. på samme måte som lønnsmelding.
Se også dokumentet Synliggjøring av ansatte i portalen

Telefon, jobbemobil og besøkadresse
Fra Telefoni kommer Telefonnummer, Besøksadresse/kontor, Bygg og Mobil jobb. Har du mobil betalt av UiT skal nummeret ligge under Mobil jobb. Privat mobil legges inn av hver enkelt - hvis du selv ønsker det.
Feil her meldes til telefoni-request@uit.no eller per telefon: 776 44939.

Epost-endringer
Feil i e-postadresse meldes til Orakeltjenesten ved UiT (orakel@uit.no) eller per telefon: 776 44544.

Permisjoner og fravær - skjuling i telefonkatalogen
Permisjoner, forskningsfri osv. meldes til Telefoni - som skjuler telefonnummer og besøksadresse i det tidsrommet fraværet gjelder / rom og/eller nummer brukes av andre. Telefoni må derfor også få beskjed når folk er tilbake - og skal synliggjøres i telefonkatalog og personkort igjen.

SystemX - midlertidige
Personer som skal være med i listen over ansatte på en enhet, men som ikke er registrert i Paga, må registreres i SystemX med "Tilknytning" = "Manuell:Konsulent". (Gjøres av personalansvarlig ved enheten.) For øvrig blir det i dag ikke generert personkort for de som kommer inn i portalen via SystemX. I framtida vil alle slike bli registrert via gjest-funksjonen i Paga - og vil få opprettet personkort og organisasjonstilhørighet slik at de også dukker opp i enhetens ansattelister.

Men fram til dette er på plass er telefonkatalogen eneste sted hvor midlertidige kan synliggjøres. Ønske om nye oppføringer og endringer meldes til telefoni-request@uit.no eller per telefon: 776 44939.

Ansvarlig for siden: Bent Svinnung
Sist endret: 17.10.2011


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no