Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Velkommen til Institutt for arkeologi og sosialantropologi (IAS)

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Anbefalte valgfag for bachelorstudenter i arkeologi

Lurer du hvilke fag eller emner du kan ta i tillegg til arkeologi eller hvilken faglig profil de kan gi deg? Kanskje oversikten på denne sida kan hjelpe deg. Emnene som er ført opp her er kun anbefalinger, og det er selvsagt mulig å velge andre emner eller fag. For emner som ikke gis av vårt institutt, kan vi dessverre ikke garantere at de ikke overlapper i forhold til undervisning og eksamen. Det kan være lurt å sjekke når du velger emner, spesielt emner fra ulike fag.

Emner som gir fordypning i førmoderne samfunn og samfunnsforhold generelt:
SOA-1001 Innføring i sosialantropologi
SOA-1003 Kommunikasjon og mening
SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn
SOA-1009 Nature and society
REL-1050 Teori og metode I
REL-1002 Sirkumpolære religioner

Eksempler på emner, som gir en fordypning i historisk arkeologi (jernalder og middelalder):
HIS-1001 Europa formes - fra antikken til 1500
HIS-1004 Antikkens historie
HIS-1009 Sted og tid
HIS-1012 En middelaldermunk skildrer en farlig verden: Jocelin of Brakelond`s syn på religion, politikk og samtidssamfunnet
HIS-1013 Knut den mektige og hans verden: Samfunn, politikk og kirka i Nord-Europa 950-1050
HIS-1017 Kvinners kår og roller i middelalderens samfunn
HIS-1018 Kilder til norsk historie ca 950-1300
HIS-2020 Byene i middelalderens samfunn
HIS-2001 Historie sett i lys av kildene
HIS-2002 Den samiske nasjon. Urfolk, minoriteter og det flerkulturelle samfunn i historisk perspektiv
HIS-2011 Utforminga av et nytt Norden 800-1200
REL-1014 Antikkens religion
FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap

Eksempler på emner som gir en fordypning i naturforhold, ressurser og landskap
GEO-1001 Innføring i geologi
GEO-2003 Kvartærgeologi
BIO-1003 Botanikk

Eksempler på emner som gir en fordypning i kulturminnevern:
SPL-1002 Samfunnsgeografi, en innføring
SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser
DOK-1011 Samfunnsvitenskapelige perspektiver på kommunikasjon, medier og dokumentasjon
DOK-1012 Databaser
KVI-2512 Arkitektur i Nord-Norge
KVI-2513 Bygningsvern

Andre relevante støtteemner:
FIL-1004 Vitenskapsfilosofi
FIL-2007 Feministisk filosofi
ANK-1210 Antikkens litteratur og kunst
NOR-1010 Nordisk språkvitenskap: Eldre språk og språkutvikling
NOR-1110 Nordisk litteraturvitenskap: Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880
LIN-1050 Språkmangfold og språktypologi
STA-0001 Brukerkurs i statistikk

Om man ønsker å spesialisere seg i arkeologi på Nordkalotten, kan kompetanse i samisk, finsk eller russisk være relevant.

Ansvarlig for siden: Anja Maria Pesch
Sist endret: 07.02.2012


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no