Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Institutt for psykologi (IPS)

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring og evaluering av emner og studieprogrammer er et viktig ledd i kvalitetsutviklingen ved IPS. På denne nettsiden finner du informasjon om planlagte og gjennomførte evalueringer, ressurser og prosedyrebeskrivelser, regler og rutiner.

Resultater av tidligere gjennomførte evalueringer

Evalueringsplan (planen er tentativ og det kan komme endringer som følge av endringer i studieprogrammene)

Evalueringsplanen gir oversikt over emner som skal evalueres. I tillegg skal alle praksiselementer evalueres ved hver gjennomføring.

 Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Illustrasjon: www.colourbox.no

Vår 2013

PSY-1002 Psykologiens metodologi 1

PSY-1007 Utviklingpsykologi

PSY-1504 Psykometri

PSY-2026 Forskningsformidling og psykologien bak

PSY-2577/PSY-3008 Mulitvariat metode

PSY-2581 Kulturell psykologi

PSY-2584 Helsepsykologi

   

Høst 2013

PSY-1000 Fenomenbeskrevet psykologi

PSY-1005 Sosialpsykologi

PSY-2001 Psykologisk metode og statistikk II

PSY-2012 Pedagogisk psykologi

PSY-2020/3005 Attitudes

PSY-2541 Barns utvikling

PSY-2544 Humanbiologi

PSY-3000 Proseminar

Vår 2014

PSY-1001 Innføring i generell psykologi

PSY-1003 Kognitiv psykologi

PSY-1509 Forskningsrapport II

PSY-2549/PSY-3001 Affektiv nevrovitenskap

PSY-2578/PSY-3015 Kvalitative metoder

PSY-2582/PSY-3014 Organisasjonspsykologi

PSY-2585 Sosial- og samfunnspsykologi

PSY-3006 Selvvalgt emne

Gjennomføring av evaluering våren 2013

De fleste emnene vil evalueres med elektronisk spørreskjema på slutten av semesteret.

Gjennomføring av evaluering høsten 2013

De fleste emnene vil evalueres med elektronisk spørreskjema på slutten av semesteret. I emnet PSY-2012 skal det gjennomføres dialogbasert underveisevaluering.

Gjennomføring av evaluering våren 2014

De fleste emnene vil evalueres med elektronisk spørreskjema på slutten av semesteret. I emnene PSY-2582 og PSY-3014 skal det gjennomføres dialogbasert underveisevaluering.

Generelt for all evaluering

Etter innsamling av data vil eventuelle funn kommenteres i en egen evalueringsrapport for hvert emne. Rapporten skal beskrive funn fra evalueringen sammen med andre data (gjennomføringsdata, karakterer, strykprosent mm). Videre skal den kommentere på eventuelle tiltakt som iverksettes. I tillegg til studentenes skal emneansvarlig foreta en egen evaluering. Rapportene publiseres på disse nettsidene etter behandling i programstyret ved IPS.


1 kun praksiselementene i emnet som evalueres

Ansvarlig for siden: Svein Are Tjeldnes
Sist endret: 13.02.2013


Del på Facebook

 

IPS sine prosedyrer for evaluering

Helsefak sine nettsider om kvalitetssikring

Læringsmiljøundersøkelsen 2011:

 

Spørsmål om evaluering? Kontakt oss på: post@psyk.uit.no

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no