Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/ Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta


Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Norsk

Norsk er skolens største fag, og i norskfagets arbeid med muntlige og skriftlige tekster legger man grunnlaget for videre læring. Skolen trenger dyktige og engasjerte norsklærere som både kjenner språkets historie og betydning, og i tillegg har kunnskap om det moderne mediesamfunnet og barn og unges digitale hverdag.

De fleste emnene i norsk er obligatorisk (se tabellen nedenfor), bortsett fra siste studieår. Femte studieår skal studentene ta 30 studiepoeng i norskemner. Studentene kan velge mellom følgende emner:

NOR-2110 Norsk 5.–10. trinn: Nordnorsk litteratur 10 studiepoeng
HIF-2012 Norsk 5.–10. trinn: Fleirspråklegheit 10 studiepoeng
NOR-31xx Norsk 5.–10. trinn: Forskingstema i nordisk litteraturvitenskap
NOR-30xx Norsk 5.–10. trinn: Forskingstema i nordisk språkvitenskap

Praksis kommer i tillegg.

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. sem (høst)

PFF-1002 Ex. ped.

LRU-1400 Norsk 5.–10. trinn (40 stp.)

2. sem (vår)

FIL-0700 Ex. phil.

3. sem (høst)

LRU-1550 Den profesjonelle lærer og skolens mangfold (20 stp.)

Fag 2 (40 stp.)

4. sem (vår)

5. sem (høst)

LRU-2550 Skolen som lærende organisasjon 5.–10. trinn

LRU-2400 Norsk 5.–10. trinn: Tekst og sjanger i en digital verden (20 stp.)

Fag 2 (20 stp.)

6. sem (vår)

LRU-2001 Bacheloroppgave i profesjonsfaget

7. sem (høst)

Fag 3 (30 stp.)

8. sem (vår)

LRU-3550 Didaktikk, samfunn og kultur

LRU-3551 Ungdom, kultur og identitet 

LRU-3001 Metodeemne (10 stp.)

9. sem (høst)

Valgemner i norsk (30 stp.)

10. sem (vår)

LRU-3904 Mastergradsoppgave i norskdidaktikk(30 stp.)

 

 

Ansvarlig for siden: Beathe Paulsen
Sist endret: 18.12.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no