Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Forskningsgrupper


Enheter:

Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno)

Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno) ved Institutt for språkvitenkap har som mål å lage grammatikkbasert språkteknologi for samisk og andre nordlige språk.

Språkteknologi er en forutsetning for at språk skal kunne overleve som bruksspråk i et moderne samfunn. Vi lager også analyseprogrammer for å forske på samiske språk. Samiske språk er morfologirike språk, men med svært begrensede ektroniske korpora. Vårt datalingvistiske fundamentet består derfor av endelige tilstandsautomater (finite-state automata) for å modellere lyd- og bøyingsprosesser, og føringsgrammatikk (constraint grammar) for å modellere syntaktisk struktur og feilanalyse.

Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno) startet som prosjekt ved UiT i 2004 og ble permanent fra 2008. Senter for samisk språkteknologi har et nært samarbeid med Divvun.

Senter for samisk språkteknologi arbeider med:

 • OAHPA! ei nettbasert ICALL-programpakke som tilbyr interaktiv trening i ordforråd, grammatikk og kommunikative ferdigheter for nordsamisk. Noen av programmene er også laget for sørsamisk og kildinsamisk. Bak brukergrensesnittet ligger det grammatiske ressurser som gjør at datamaskinen «kan» samisk grammatikk. Den kan dermed lage et uendelig antall nye oppgaver, og analysere og kommentere åpne svar fra brukerne (både enkeltord og spontane setninger). Vi forsker bl.a. på brukerens respons på metalingvistisk tilbakemelding fra systemet.
 • Prosjektet «Interaktiv samiskopplæring på Internett» integrerer Oahpa! med et sett av fleksible kursopplegg i nordsamisk som muliggjør studium på universitetsnivå bl.a. for distansestudenter. Prosjektet mottar støtte fra Norgesuniversitetet i perioden 2011-2013. Prosjektet gjør det også mulig for samiske språksentre å tilby universitetskurs i distriktene.
 • VISL - interaktive grammatikklæringsprogram for morsmålselever i nordsamisk, laget i samarbeid med VISL-gruppa ved Syd-dansk Universitet i Odense høsten 2008.
 • Ordbøker som kjenner ordformer for nordsamisk, sørsamisk, og et titalls andre uralske språk.
 • Online-ordbøker for flere samiske språk.
 • Ordparallellisering av norsk-nordsamisk parallellkorpus som grunnlag for ordbok med administrasjonsterminologi.
 • Stedsnavn-databasen GEO med nesten 9000 navnepar (samisk og et majoritetsspråk)
 • Disambiguator og syntaktisk analysator for nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og andre uralske språk
 • Maskinoversetting nordsamisk-norsk og finsk-nordsamisk i samarbeid med Apertium
 • Internasjonalt forskingssamarbeid for å utarbeide analyseprogram for estisk og võru (med Universitetet i Tartu), for grønlandsk (med Grønlands sprogsekretariat), for Plains Cree (med Universitetet i Alberta), og for et titalls ulike uralske språk (med Universitetet i Helsingfors)

Arbeidsområder felles for Divvun og Giellatekno:

  • Utvikling av morfologiske analyseprogram for nordsamisklulesamisk og sørsamisk
  • Tekstkorpus, eier er Sametinget
  • Digital verktøykasse for oversettere fra norsk til samisk eller omvendt

Ansatte ved Senter for samisk språkteknologi, Giellatekno:

 

Ved et dependens-tre. Bak: Trond og Ciprian, foran: Biret Ánne og Lene

giellatekno (Bredde: 560px)

Ansvarlig for siden: Lene Antonsen
Sist endret: 28.02.2014


Del på Facebook

Kontakt

E-post:
giellatekno@hum.uit.no

Postadresse:
Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno)
HSL-fak
Universitetet i Tromsø
9037 TROMSØ

Besøksadresse:
Teorifagbygget hus 4, plan 5
Universitetet i Tromsø

Nettadresse til programsidene:
Giellatekno

Giellatekno

Lenker til enkeltprogrammer

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no