Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Stab hos rektor og direktør

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Innkalling og saksframlegg til universitetsstyrets møte 16. november 2011

Møte i universitesstyret finner sted onsdag 16. november 2011 kl 10.30 på Styrerommet i Administrasjonen.

I menyen til høyre finner du møteinnkalling og sakspapirer.

Sak S 40-11 er utsatt til neste styremøte

Sakene S 41 og 42-11 er unntatt offentlighet og ikke lagt ut på nett.

2011/7

Ansvarlig for siden: Inger-Torill Bakke
Sist endret: 09.11.2011


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no