Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

HMS-Rådgiverutdanningen

Ny runde med HMS-rådgiverutdanningen starter høsten 2013. Studiet har en flerfaglig tilnærming som belyser HMS-arbeidet ut fra både psykologiske, organisasjonsfaglige og ingeniørvitenskapelige perspektiver. Det består av fire selvstendige moduler på hhv 10 og 20 studiepoeng som kan tas enkeltvis eller samlet som en helhetlig HMS-Rådgiverutdanning. Tar du alle fire modulene oppnår du totalt 60 studiepoeng.

Studiet er primært utarbeidet for forsvarsansatte, men ved ledige plasser kan også andre tas opp. Studieplass og pris avklares med Forsvarets Høgskole/FOKUS studisenteret på Bardufoss. Henvendelser til studiesenteret kan rettes til May Solstad, msolstad@mil.no eller tlf.  77 89 73 97.

Faglig ansvarlige

HMS-Rådgiverutdanningen er en flerfaglig utdanning hvor tre ulike institutter er ansvarlige for ulike moduler, disse er:

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet,
Institutt for psykologi
Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging.

Målgruppe

Studiet er rettet mot verneledere/HMS-rådgivere og ledere i Forsvaret, men kan også være aktuelt for andre i offentlig og privat sektor med behov for kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Koordinator

Utdanningen koordineres av Carina Fyhn Hansen. Hun vil ivareta rollen som bindeledd mellom de involverte fagmiljøene, Forsvaret og studentene.

Faglig innhold

HMS-rådgiverutdanningen består av 4 moduler:

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet er faglig ansvarlig for modul 1 og 4. Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging er faglig ansvarlig for modul 2, og Institutt for psykologi for modul 3.

Studieorganisering og gjennomføring

Undervisningen vil i hovedsak bli gitt på studiesamlinger ved Forsvarets studiesenter på Bardufoss. I de to fagmodulene som har et omfang på 20 studiepoeng vil undervisningen fordeles på tre studiesamlinger på om lag tre dager. I modulene som har et omfang på 10 studiepoeng vil undervisningen gis på to til tre studiesamlinger på om lag 2,5 dager. Samlingene organiseres som en kombinasjon av forelesninger og diskusjoner der studentene aktivt deltar for å ”oversette” faglige perspektiver til praktiske problemstillinger. Dermed blir studiet en viktig arena for utveksling av erfaring mellom studentene.

I tillegg til tradisjonelle forelesninger og prosessuelt arbeid vil deler av undervisning, veiledning og faglige diskusjoner finne sted ved hjelp av mer fleksible undervisningsformer. Det er derfor aktuelt å gjøre bruk av relevante opptak av fagforelesninger og oppkopling som eksempelvis via toveis-lydbilde for diskusjoner med eksterne forelesningsressurser. Det vil også gjøres bruk av nettbasert kommunikasjon gjennom læringsplattformen Fronter og etter hvert sanntidsverktøyet Elluminate Live.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse (gjelder søkere som er fylt eller fyller 25 år i søknadsåret).

Eksamen

Eksamensordningen vil variere noe for hvert emne og vil fremgå av emnebeskrivelsene når disse foreligger.

Ansvarlig for siden: Carina Fyhn Hansen
Sist endret: 11.11.2013


Del på Facebook

COLOURBOX2098710_hmsrådgiver3.jpg (Bredde: 180px)

 

Kontaktperson: Carina Fyhn Hansen, tlf. 77 64 55 56

 

Fronter logo

 

Fronter støtteinformasjon.

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no