Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

English

Regler for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Sist endret 1. juli 2011.

For ansatte som er sykmeldt er det etablert faste oppfølgingspunkter. Disse fremgår i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Reglene innebærer at ledere ved UiT som har personalansvar har ansvar for å:

 • sammen med den sykmeldte utarbeide oppfølgingsplan senest innen 4 ukers sykmelding.
 • sende oppfølgingsplanen til arbeidstakers sykmelder (NB! ikke til NAV som tidligere). 
 • innkalle til og avholde dialogmøte 1, innen 7 ukers sykmelding, med mindre det er åpenbart unødvendig.
 • at også delvis sykmeldte blir innkalt til dialogmøte 1 (tidligere gjaldt dette bare fullt sykmeldte).
 • se til at sykmelder deltar på møtet, med mindre arbeidstaker ikke ønsker dette, eller det ikke anses hensiktsmessig. Møtet kan evt avholdes på sykmelders kontor, eller det kan avholdes telefonmøte. (Kravet om å ha sykmelder med på møtet er skjerpet).
 • innen 9 ukers sykmelding sende uoppfordret rapporteringsskjema med informasjon om oppfølgingsarbeidet til NAV.
 • sende oppfølgingsplan samtidig med rapporteringsskjema ved 9 ukers sykmelding. Vær oppmerksom på at NAV ikke lenger sender påminningsbrev om dette.

 De faste oppfølgingspunktene er en del av retningslinjer for oppfølging av sykmeldte ved UiT.

Sanksjoner

Arbeidsgiver (enheten der leder med personalansvar representerer arbeidsgiver ved UiT) vil bli ilagt overtredelsesgebyr tilsvarende seks rettsgebyr (5160 kroner, pr juni 2011) for hvert brudd på følgende plikter:

 • Ikke avholdt dialogmøte 1.
 • Ikke sendt rapporteringsskjema og oppfølgingsplan uoppfordret til NAV innen 9 ukers sykmelding.
 • Ikke deltatt på dialogmøte i regi av NAV og ikke sendt revidert oppfølgingsplan til NAV før møtet.

Dokumentasjon

Dokumenter vedrørende oppfølging av sykmeldte skal opprettes som egne saker i ephorte (ikke i personalmappen). Reglene gjør det viktig å ha følgende minstekrav til dokumentasjon i ephorte:

 • Oppfølgingsplan som sendes til lege/sykmelder ved 4 ukers sykefravær.
 • Oppdatert oppfølgingsplan og rapportskjema som sendes NAV ved 9 ukers sykefravær.
 • Dersom NAV ber om det, siste oppdaterte oppfølgingsplan, som sendes NAV ved 25 ukers sykefravær.

Vær oppmerksom på at det er innført ny saksgang for post til NAV fom 30. mai 2011. All post til NAV krever en forside som hentes på nav.no. Denne skal ikke lagres i ephorte.

Kurs:

Oversikt over alle kursene fra NAV Troms finner du i Kurskatalog vår 2012 NAV arbeidslivssenter. Meld deg på her.

 

Ansvarlig for siden: Sissel Tjosaas
Sist endret: 11.06.2012


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no