Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU)

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Utlysningsdatoer og søknadsfrister

I tabellene har vi sammenstilt søknadsfrister og eventuell utlysningsdatoer for aktuelle finansieringskilder og programmer. 

Husk på at noen få ordninger behandler søknader fortløpende (f.eks. Gerda Henkel Stiftung) eller har flere frister hvert år (f.eks. Fritt Ord). Disse er ikke tatt med i oversikten. For oversikt over søknadsfristene til fond og legater, se Nasjonale fond og legater og Regionale fond og legater.

Andre søknadsfrister

Følgende tabell gir en oversikt over de viktigste søknadsfristene utenfor EUs 7. rammeprogram. Oversikten tar med nasjonale så vel som internasjonale ordninger.

Finansieringsaktør Program/fond/innretning Utlysning Frist
Det Norske Videnskaps-Akademi Nansenfondet 15. januar
Tromsø forskningsstiftelse 15. februar
Letterstedtska Föreningen  15. februar
Nationalgaven til Chr. Michelsen 15. mars
Kreftforeningen Utenlandsstipend (1. utl.) 15. mars
Wenner-Gren Foundation

Dissertation Fieldwork Grants, Post-Ph.D. Research Grants, Hunt Postdoctoral Fellowships

1. mai
ExtraStiftelsen (via Nasjonalforeningen for folkehelsen) Forskningsstøtte 22. mai
Wenner-Gren Foundation International Collaborative Research Grants 1. juni
Kreftforeningen Ordinære forskningsmidler 1. juni
Norges forskningsråd Fri prosjektstøtte 8. juni
Helse Nord RHF 1. september
Nasjonalforeningen for folkehelsen Hjerte- og karsykdommer 1. september
Letterstedtska Föreningen 15. september
Fulbright Graduate students 1. oktober
Fulbright Traditional scholar 1. oktober
Nordiska Afrikainstitutet Study Scholarships, Scholarships for PhD candidates, 1. oktober
Interreg IV B North Sea Region Programme 5. september 3. oktober
Norges forskningsråd Fondregion Nord-Norge 12. oktober
Kolarctic ENPI CBC 15. august 14. oktober
Interreg IV B Northern Periphery Programme 5.september 14. oktober
Ludv. G. Braathens fond for fremme av norsk luftfart 15. oktober
Kreftforeningen Utenlandsstipend (2. utl.) 15. oktober
Wenner-Gren Foundation

Dissertation Fieldwork Grants, Post-Ph.D. Research Grants, Hunt Postdoctoral Fellowships

1. november
Prosjektetableringsstøtte (PES, 2. utl.) 15. november
Interreg IV A Interreg IV A Nord 1. desember
Wenner-Gren Foundation International Collaborative Research Grants 1. desember
Nordiska Afrikainstitutet Fieldwork in Africa 31. januar 2012

 

 

Ansvarlig for siden: Patrik Bye
Sist endret: 28.03.2014


Del på Facebook

Kontakt:

patrik_bye.jpg

Patrik Bye
+47 776 23 196
- Forskningsrådet
- Interreg/Kolarctic
- Andre finansieringskilder

Finn ut mer om:

EUs 7. rammeprogram
Norges Forskningsråd
Annen EU finansiering
Annen nordisk finansiering
Annen nasjonal finansiering
Regional finansiering
Interregional finansiering
Internasjonal finansiering
Forskningsopphold i utlandet
 
Typer støtte

 

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no