Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Innlevering av doktorgradsavhandlinger ved BFE

Innlevering av doktorgradsavhandlinger ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi skal skje gjennom innleveringsportalen til universitetets vitenarkiv Munin.

Dette er en sjekkliste for hva du må huske på i innspurten av doktorgradsstudiet:

 • Du søker om endelig godkjenning av opplæringsdelen i god tid før avhandlingen skal leveres inn. Kortfattet søknad der du lister opp hvilke emner som skal inngå, sendes til ingjerd.nilsen@uit.no
 • Avhandlingen skal leveres via innleveringsportalen Munin. Prosedyre.
 • Du leverer fire innbundne eksemplarer av avhandlingen til fakultetsadministrasjonen. Disse eksemplarene må være identiske med det som er levert inn i Munin.
 • UiTs mal for forside skal benyttes.
 • Sammen med de fire eksemplarene skal det følge:
  • Din veileders anbefaling om at avhandlingen er klar til å bli vurdert.
  • Kopi av forside på hver artikkel som inngår.
  • Utfylte og underskrevne medforfattererklæringer. Skjema medforfattererklæring.
  • Kopi av "Acknowledgements".
 • I god tid før disputsen bes du om  å levere pressemelding  og evt. bilde til  Jens Revold (jens.revold@uit.no) med kopi til Ingjerd G. Nilsen (ingjerd.nilsen@uit.no)  Mal pressemelding.
 • Instituttet foreslår bedømmelseskomité. Skjema forslag bedømmelseskomite.
 • Bedømmelskomiteen foreslår disputasdato.

NB! Innlevering i Munin er en forutsetning for at avhandlingen skal bli sendt til komiteen for bedømmelse.

Fakultetsadministrasjonen sender avhandlingen til bedømmelseskomiteen som må avgi sin rapport til fakultetet senest 4 uker før planlagt disputas. Rapporten vil umiddelbart bli sendt til deg. Bedømmelseskomiteen har inntil 3 måneder på seg på å vurdere doktorgradsavhandlingen og skrive innstilling.

Dersom avhandlingen er godkjent/funnet verdig til å forsvares, er det en del praktiske ting som må forberedes:

 • UiT har avtale med Tromsprodukt angående trykking av avhandlinger. Ta kontakt med innkjøpsansvarlig Tore Haukås tlf 776 46134, eller Tove Løvstad tlf 776 46040 for bestilling. Normalt vil instituttene dekke utgifter til 60-70 eksemplarer.
 • 10 av disse leveres til BFE-fak og vil bli distribuert til bibliotekene.
 • To uker (10 virkedager) før dato for prøveforelesning (som skal ta inntil 45 minutter) får du tilsendt tema/tittel.
 • Prøveforelesning og disputas skal som hovedregel skje på samme språk som avhandlingen er skrevet i.

Hvis du har andre spørsmål om praktiske forhold rundt innlevering og disputas, ta gjerne kontakt!

Kontaktpersoner:

.

Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist endret: 14.02.2014


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no